Salem Cross Inn

Salem Cross Inn ligger på 240 hektar i västra West Brookfield, på södra sidan av West Main Street. Huvudbyggnaden är en stor sammanhängande New England-gård som består av ett stiligt huvudhus i georgiansk stil och en serie elledar som sträcker sig bakom det till en lada. Huvudbyggnaden är en tvåvåningsbyggnad i träram med valmat tak, central skorsten, klinkersbeklädnad och stenfundament. I de inre utrymmena finns originalgolv och träarbeten samt stora delar av de ursprungliga gipsarbetena kvar. En bit väster om huvudbyggnaden står den ursprungliga White Homestead, numera ombyggd till en vagnslada.

Fastigheten beviljades 1707 till John White, sonson till Peregrine White, född i Mayflower, för tjänster till staden under de senaste konflikterna med indianer. Strax därefter byggde han den ursprungliga hemgården. År 1710 dödades han i en attack av indianer, en av de sista som inträffade i området. Huvudbyggnaden och ladugården byggdes 1740 av hans söner John och Cornelius White. Bland de framstående senare invånarna i huset finns missionssystrarna Sarah White Smith och Adeline White Tracy, som utförde religiöst missionsarbete i Oregon Country respektive i Singapore.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.