Petroleumdestillat – översikt

Petroleumdestillat
Översikt

Petroleumdestillat är kolvätebaserade lösningsmedel som framställs av råolja. Dessa lösningsmedel omfattar mineralsprit, fotogen, vitsprit, nafta och Stoddard-lösningsmedel.

Petroleumdestillat är bra för att avlägsna tung olja och fett, tjära och vaxer. Den låga ytspänningen hos många av dessa lösningsmedel gör att de kan tränga in och rengöra små utrymmen. De är brandfarliga, så de används vanligtvis vid eller nära rumstemperatur. De används vanligen i immersions- eller handvisningsmetoder. De finns också som lösningsmedelsdel i vissa halvvattenlösningar.

Kostnaderna varierar från cirka 3 dollar/gallon för mineralsprit till cirka 32 dollar/gallon för renade destillat av elektronikkvalitet.

Petroleumdestillat är flyktiga organiska föreningar (VOC) och kan vara reglerade i ditt område. Toxicitetsnivåerna anses vara låga, men varierar med det specifika materialet. Kerosin är till exempel en möjlig cancerframkallande substans.

Dessa lösningsmedel kan återvinnas genom destillation. Bortskaffande sker genom kemisk förbränning i en godkänd anläggning.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.