Nervus nasopalatinus – Nervus nasopalatinus

Beskrivning

Nervus nasopalatinus (nervus sphenopalatinus) är en gren av ganglion pterygopalatinus (nervus trigeminus, gren av käkbenet, V2), längre och större än de andra.

Den kommer in i näshålan genom foramen sphenopalatinus, passerar över näshålans tak under mynningen av sinus sphenoidus för att nå septum, och löper sedan snett nedåt och framåt mellan periost och slemhinnan i den nedre delen av septum.

Den sjunker ner till munhålan genom snittkanalen och kommunicerar med motsvarande nerv på motsatt sida och med den större gomnerven.

Den försörjer de palatala strukturerna runt de främre tänderna i överkäken (centrala framtänder, laterala framtänder och hörntänderna).

Den förser även slemhinnan i nässeptum med några filament.

De mediala överlägsna bakre nasala grenarna av maxillarisnerven förgrenar sig vanligen från nervus nasopalatinus.
Denna definition innehåller text från en public domain-utgåva av Gray’s Anatomy (20th U.S. edition of Gray’s Anatomy of the Human Body, publicerad 1918 – från http://www.bartleby.com/107/).

Anatomisk hierarki

Allmän anatomi > Nervsystemet > Perifert nervsystem > Kranialnerver > Trigeminusnerven > Maxillarisnerven; Maxillarisdivisionen > Nervus nasopalatinus

.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.