MLIS Applicants

MLIS Requirements

Studenter antas till programmet endast under höstkvartalet. Som anges ovan måste de sökande ha en kandidatexamen, eller motsvarande, från en institution med erkänd status. Institutionen kräver också en avsiktsförklaring, ett CV och rekommendationsbrev.

Skriv avsiktsförklaringen noggrant. UCLA Department of Information Studies erbjuder en mycket rik och särpräglad miljö där du kan bedriva din forskarutbildning. När du skriver din motivering bör du ta hänsyn till institutionens vision och ange varför du anser att detta program och dess specialiseringsområden är en bra matchning för din särskilda bakgrund, erfarenhet, utsikter till yrkesintressen och personliga passioner och ambitioner. Ditt uttalande bör också innehålla ytterligare information som kan hjälpa urvalskommittén att utvärdera dina förberedelser och din lämplighet för forskarstudier vid institutionen.

Institutionen kräver dessutom att följande inträdeskrav uppfylls:

En kurs i statistik på högskolenivå (tre terminsenheter eller fyra fjärdedelsenheter) som du har läst inom de senaste fem åren och som har fått minst betyget ”C”. Kursen måste ha behandlat deskriptiv och inferentiell statistik.

Detta inträdeskrav bör vara uppfyllt innan man börjar MLIS-programmet. Det rekommenderas starkt att sökande inte väntar på besked om antagning innan de registrerar sig i en statistikkurs.

Kravet kan uppfyllas under höstkvartalet av studentens första år. Om kravet inte uppfylls i slutet av det första kvartalet kommer det att resultera i en rekommendation om uppsägning av studentstatus. Observera att uppfyllandet av kravet kan kräva en överbelastning under det första kvartalet av det första året eller en längre tid till examen.

Checklista för inlämning avMLIS-ansökan

Uccla Graduate Division accepterar endast online-ansökningar.

 • Alla följande poster måste laddas upp till lämpligt område i online-ansökan:
  • Statement of purpose
  • Resumé eller CV
  • Tre rekommendationsbrev. Du måste ange namn och annan information om dina rekommendationsbrev i onlineansökan.
  • Ansökan om stipendium. Läs igenom kriterierna för varje stipendium och om du är kvalificerad ska du fylla i de relevanta avsnitten.
 • En kopia av ett officiellt avskriftsutdrag från alla akademiska institutioner från vilka du har tagit examen.
 • Resultat från Graduate Record Examination (GRE). General GRE är frivilligt, men sökande med ett kumulativt genomsnittligt resultat för grundutbildningen under 3,0 bör lämna in GRE-poäng. Du är ansvarig för att ordna med detta prov och för att få officiella resultat skickade till institutionen. Poäng från prov som tagits för mer än fem år sedan kan inte godtas.
 • Internationella sökande måste dessutom lämna in följande:
  • Poäng från Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) eller International English Language Testing System (IELTS). Dessa tester krävs av alla sökande vars modersmål inte är engelska. Du ansvarar själv för att ordna med dessa prov och för att få officiella resultat skickade till institutionen.
 • Bevis på att du har uppfyllt institutionens inträdeskrav (när de är fullständiga). Det är ditt ansvar att se till att inträdeskravet är uppfyllt.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.