LMS Basics 101

Översikt

När du har tillgång till en kurs kan du använda LMS Basics nedan för att konfigurera kursen.

Förfaranden

För att logga in på LMS (Blackboard) går du till https://lms.rpi.edu

 1. Inför ditt användarnamn, som är den inledande delen av din e-postadress från RPI, upp till men inte inklusive @-tecknet
 2. Inställ ditt lösenord
 3. Klicka på Logga in

Du kommer till LMS huvudsida

I mitten av sidan ser du rubriken Mina kurser

Mina kurser innehåller en lista över kurser separerade efter roll. Kurser där du är listad som instruktör visas först. Om du är undervisningsassistent i någon kurs kommer dessa kurser att listas under ”Kurser där du är:

För att komma åt en kurs:

 1. Klicka på kursens namn under avsnittet Mina kurser.

Du kommer då att se kursens landningssida.

Navigera i din kurs:

Vänstermenyn i en kurs har två allmänna områden:

 • Kursmenyn högst upp har länkar till alla delar av kursen som du vill att eleverna ska kunna komma åt. Du kan lägga till innehållsområden, webblänkar osv. i menyn för att hjälpa eleverna att navigera i kursen.
 • Den nedre delen som heter Course Management Control Panel (Kontrollpanel för kurshantering) är endast avsedd för instruktörer och undervisningsassistenter. Detta är kontrollen av kursen bakom kulisserna.

Instruktörer kan ändra kursmenyvyn, lägga till ytterligare länkar och omordna och hantera befintliga länkar. Om en kursmenylänk är inställd på Visa länk blir det menyalternativet synligt för eleverna att komma åt.

Kom igång

Rekommendationen för att organisera din LMS-kurs är att följa din kursplan. Du har dock beskrivit din kurs i kursplanen, är hur du ska organisera innehållet i din LMS-kurs. Om din kursplan till exempel beskriver kursen veckovis, upprepar du samma veckostruktur i LMS.

För att kunna lägga till eller ändra kursinnehåll måste du se till att redigeringsläget är på ON, vilket finns i det övre högra hörnet av din kurs.

 1. Namnge menyalternativet som heter Innehåll till Föreläsningsanteckningar genom att klicka på drop-down-pilen till höger om menynamnet. En popup-meny visas.
 2. Rulla till och klicka på Byt namn på länk.
 3. Namnet på menyalternativet Content markeras. Skriv in det nya namnet Lecture Notes och tryck antingen på Enter eller klicka på det gröna krysset till höger om menynamnet.

Menyobjektet har bytt namn till Lecture Notes.

Lägga till objekt till menyn

För att underlätta navigeringen kommer vi att lägga till objekt till menyn.

 1. För att lägga till till kursmenyn håller du muspekaren över +-tecknet som finns i övre vänstra hörnet av menyn. En popup-meny visas.
 2. Rulla till och välj Blank Page. En tom sida är en sida som du kan skapa och som innehåller en sidtitel, text och/eller bilagor. Vi kommer att använda en tom sida för att lägga till kursplanen.
 3. Popouten Lägg till tom sida visas. Ange namnet på den tomma sidan, Syllabus, och klicka på kryssrutan till vänster om Available to Users (Tillgänglig för användare). Om du inte markerar den här rutan kommer eleverna inte att kunna se menyalternativet. Klicka på Skicka för att spara den tomma sidan/Syllabus i kursmenyn.
 4. Oalternativen för den tomma sidan visas till höger på skärmen. Scrolla nedåt och leta upp avsnittet Bilagor bifoga filer. Klicka på Bläddra i min dator. Ett fönster öppnas där du kan navigera till kursplanen på din dator. När filen är lokaliserad kan du antingen dubbelklicka på filen eller klicka en gång och sedan klicka på Öppna.

Notera: den rekommenderade filtypen för din kursplan är ett pdf-dokument.

Ett annat alternativ är att dra filen från datorn till det streckade området i området Bifoga filer och klicka på skicka.

Lägga till innehållsytor i menyn

Nästan kommer vi att lägga till innehållsytor i menyn. Innehållsområden är behållare på högsta nivå som organiserar länkar till innehåll i kursen, t.ex. föreläsningsanteckningar, uppgifter och tester.

Vi kommer att lägga till ett innehållsområde för uppgifter och ett annat innehållsområde för frågesporter & Tester.

 1. För att lägga till ett innehållsområde *hubbar du över +-tecknet som finns i det övre vänstra hörnet av menyn. En snabbmeny visas. Bläddra till och välj Innehållsområde.
 2. Popouten Lägg till innehållsområde visas. Ange namnet på innehållsområdet, Assignments, klicka på kryssrutan till vänster om Available to Users. Om du inte markerar den här rutan kommer eleverna inte att kunna se menyalternativet. Klicka på Skicka för att spara Föreläsningsanteckningar i kursmenyn.

*För att skapa ett innehållsområde för Frågesporter & Tester upprepar du ovanstående steg.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.