Key Mapper Tool

Sidöversikt

 1. Vad är handlingsgenvägar?
 2. Key Mapper Tool – Översikt

Vad är handlingsgenvägar?

Fjärrstyrning

En handlingsgenväg är en metod för att koppla en tangenttryckartangent (eller en tangentkombination) till en åtgärd i datorprogrammet. Du kan till exempel skapa en aktionsgenväg som mappar tangenterna Ctrl+P till åtgärden Play Selected Track i Sound Mill Easy Player.
Trådlösa fjärrkontroller i fickformat kan användas för att styra Sound Mill Easy Player. Nästan alla fjärrkontroller fungerar genom att skicka tangentbordstangentsignaler till datorn när du trycker på en av dess knappar. Tänk på fjärrkontrollen som ett tangentbord med ett mycket begränsat antal tangenter. Du kan till exempel ha en Play-knapp på kontrollenheten som skickar en Ctrl+P-signal till datorn. De faktiska tangenttryckningar som skickas är i allmänhet baserade på menyalternativet Genvägar i det datorprogram som fjärrkontrollen är avsedd för (t.ex. Windows Media Player, Power Point osv.).

Key Mapper Tool – Översikt

I bruksanvisningen för fjärrkontrollenheten kan det finnas en lista över de tangenttryckningar som skickas av varje knapp. Om inte kan Key Mapper Tool (Figur 1) hjälpa dig att hitta dem. Det läser tangentvärden som skickas av tangent- eller knapptryckningar på inmatningsenheter (tangentbord, tangentplattor, fjärrkontroller etc.) och listar dem i verktygets textlåda.

Senaste utgåva:
Version.release: 1.1
Datum:: 1.1
Datum: 1.1
Datum: 1.1: Datum: 22 juni 2018
Storlek: ~60 Kbytes
Förutsättningar: Microsoft .Net Framework 4.7.2 eller senare

Instruktioner för nedladdning

 • Hämta bara verktyget till en valfri mapp på din dator.
  Länk för nedladdning: Key Mapper Tool (V.r 1.0, 70Kb)
 • Doubelklicka på filen för att köra den. Ingen installation eller inställning krävs.
 • Ingen ändringar i registret görs. Inga systemspår lämnas kvar. Radera helt enkelt filen när du är klar med den.

Användning

 • Håll Key Mapper-fönstret fokuserat (det aktiva fönstret) medan du spelar in tangenttryckningar.
 • Tryck på varje knapp/tangent på din inmatningsenhet i tur och ordning. Den tangentkombination som skickas av enheten registreras i textrutan Key Mapper.
 • Verktyg — Rensa text rensar textrutan för att återuppta inspelningen.

Anteckningar

 • Vissa tangenter förbrukas av Windows och kan inte registreras (t.ex. Tab, Shift+Tab, Alt+Tab och några andra).
 • Om du trycker på en tangentkombination registreras först modifieringstangenten och sedan tangentkombinationen. (Exempel: Control+ControlKey sedan Control+R).
 • Piltangenterna (uppåt, nedåt, vänster höger) kan behöva tryckas in två gånger för att registrera en tangenttryckning. Windows kan förbruka det första tangenttrycket…
 • Vissa fjärrkontroller har en lägesomkopplare som ändrar tangenttryckningsprofilen för att styra flera program. Gör därför en anteckning om vilket läge du använde för att mappa sina tangenttryckningar.
Figur 1. Verktyg för tangentmappning

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.