Hawaii ödlor (7 arter)

By Snaketracks / juli 27, 2020

Häxor på Hawaii

Alla Hawaiian ödlor är vanliga och har introducerats som arter. En ödla som var infödd på Hawaii, den kooperativ randiga blåsvansskinkan, även känd som Hawaiian skink (Emoia impar), förklarades utdöd 2013, men den sista bekräftade observationen i delstaten Hawaii var på Na Pali-kusten på Kauai på 1960-talet.

Arten var en gång i tiden vanlig på hela Hawaii och finns fortfarande på andra ögrupper i det tropiska Stilla havet.

De enda inhemska reptilerna på Hawaii är alla arter av havssköldpaddor som kan hittas i Hawaiis vatten och den gulbukiga havsormen (Pelamis platurus). Alla andra ödlor, sköldpaddor och amfibier som lever på öarna idag är alla introducerade arter.

Interessanta fakta:

 • Det hawaiiska språket har bara ett ord för ödla: mo’o.
 • Även om det bara fanns några få ödlearter på Hawaii innan västerländsk kontakt, är hawaiiska legender fyllda av dem.
 • Dessa mytiska mo’o var inte harmlösa små varelser, utan var skräckinjagande, oförutsägbara och nyckfulla drakliknande varelser som kunde bli upp till 25 meter långa.
 • För vissa är mo’o inte en ren myt utan har faktiskt existerat.
 • Vidare läsning: A Field Guide to Reptiles and Amphibians in the Hawaiian Islands.

Vilka är de vanligaste typerna av ödlor som finns på Hawaii?

Innehållsförteckning

1. Vanlig husgecko (Hemidactylus frenatus)

Vänlig husgecko (Hemidactylus frenatus)
Vänlig husgecko (Hemidactylus frenatus)

Hur introducerades vanlig husgecko på Hawaii?

Det antas att de hittade till Hawaii via fraktfartyg i början av 1800-talet.

Hur ser vanliga husgeckon ut?

Dessa geckon ser genomskinliga ut och är kända för att jaga främst på natten.

Vad äter vanliga husgeckon?

De äter främst fruktflugor och andra små insekter.

Vilken ekologisk påverkan hade de på miljön?

Denna våldsamma och territoriella insektsätare är vad Sean McKeown, författare till A Field Guide to the Reptiles and Amphibians in the Hawaiian Islands, kallar en ”Supertramp”: en generalist som trivs i en mängd olika livsmiljöer.

När supertramparna flyttar in i ett gynnsamt område sprids de ofta snabbt. Under hela 1970- och 1980-talet, skriver McKeown, var sörjande och stumptåiga geckon de vanligaste ödlorna kring lampor på Kaua’i på natten.

Det har sedan dess förändrats och nu är husgeckon den överlägset vanligaste geckon i städer och förorter på Kaua’i samt på alla huvudöarna.

Den har till och med lyckats kolonisera det karga Kaho’olawe. De sprider sig fortfarande vid denna tidpunkt och det är okänt vilken inverkan de så småningom kan få.

Märkningar: Dessa ödlor är inte giftiga men är aggressiva och territoriella.

2. Grön anole eller Carolina anole (Anolis carolinensis)

Grön anole (Anolis Carolinensis) på blad

De är även kända som amerikansk anole och rödstrupig anole.

Hur introducerades gröna anoler på Hawaii?

De är inhemska i sydöstra USA och introducerades för första gången på 1950-talet på grund av en snabb ökning av efterfrågan inom sällskapsdjurshandeln. De finns nu i Honolulu, på Kauai, Maui, Molokai, Lanai och Big Island.

Hur ser gröna anoler ut?

Hanar har en klaff på halsen som kallas dagglapp som kan förlängas för att locka till sig en partner eller visas upp mot en rival.

Var kan man hitta gröna anoler?

De kan oftast hittas när de solar sig på stenar eller letar efter mat i trädgårdar. De verkar hålla sig i områden med hög luftfuktighet och nära växter med stora blad där de kan sola sig.

Vad äter gröna anoler?

Gröna anoler äter främst spindlar, flugor, syrsor, små skalbaggar och andra små insekter.

Längd: De växer mellan 5-9 tum i total längd.

Märken: De är inte giftiga men har varit kända för att bita om man lyckas fånga en.

3. Brun anole (Anolis sagrei)

Brun anole (Anolis sagrei)

Hur introducerades brun anole på Hawaii?

De är ursprungligen inhemska på Kuba och Bahamas och kom troligen till Hawaii som fripassagerare på några växter eller via djurhandeln. De sågs för första gången 1980 på Oahu. Nu finns de på Hawaii på Kauai, Oahu, Maui och Big Island

Hur ser bruna anoler ut?

Likt den gröna anolen har hanarna en klaff på halsen som kallas dagglapp och som kan förlängas för att locka till sig en partner eller visa upp sig mot en rival.

Enligt en artikel i publikationen Bishop Museum Occasional Papers finns det i Pearl Harbor-området en population av denna ödla som har den unika egenskapen att alla har rostorange huvuden.

Det är möjligt att dessa Pearl Harbor-orangehuvade bruna anoler med orange huvud var en separat introduktion till ön, troligen från sällskapsdjurshandeln, eftersom orange huvuden skulle vara attraktiva som sällskapsdjur.

Var kan man hitta bruna anoler?

De kan hittas på stentrappor och klippväggar för att sola sig, på trottoarer, kanaler, trädgårdar, buskar och planteringar. Vanligtvis hänger de på kortare växter och på marken.

Vad äter bruna anoler?

De äter nästan allt de kan hitta, från små insekter som syrsor och kackerlackor till spindlar och även mindre ödlor. Den bruna anolen äter samma saker som den gröna anolen och båda äter varandras ungar.

Längd: De växer till ungefär 5 till 8 tum i total längd.

Märken: Bruna anoler (liksom gröna anoler) kan ta loss en del av sin svans när de förföljs eller fångas och svansen fortsätter att röra sig, vilket förhoppningsvis distraherar vad eller vem som försökte fånga den. Detta gör det möjligt för anolen att fly. Svansen kommer att växa ut igen, åtminstone det mesta av den.

4. Gold Dust Day Gecko eller Madagaskar ödla (Phelsuma laticauda)

Gold Dust Day Gecko

Hur introducerades Gold Dust Day Geckos på Hawaii?

Gold Dust Day Geckos är infödda på Madagaskar och små öar utanför Östafrikas kust. Enligt McKeown kom gold dust day geckon via ett universitet på Hawaii på 1970-talet.

Det verkar som om en student släppte ut endast åtta exemplar i övre Manoa Valley, en frodig tropisk dal med gott om växt- och djurmaterial och tillräckligt med nederbörd för att främja tillväxten av en mängd olika insekter och introducerade reptiler.

Etableringen av en ansenlig population blev känd 1979, och då fångade öns reptilentusiaster in exemplar som hade rötter från de ursprungliga åtta och släppte ut dem i kvarteren Diamond Head, Kahala och Aina Haina på den östra sidan av Oahu, och i Kailua på den vindvända sidan.

Hur ser guldstoftsdaggeckon ut?

De är kända för sin lysande gröna färg. De har ljusblå ögonskugga, röda markeringar över näsan och vid svansens bas och ett stänk av guldfläckar som dammas längs nacken.

Var kan man hitta Gold dust day geckos:

De bor vanligtvis i olika typer av träd och hus.

Vad äter Gold dust day geckos:

Dessa geckos äter en mängd olika födoämnen, inklusive spindlar, kackerlackor, myror, flugor, skalbaggar, små insekter och till och med andra ödlor (när de är tillräckligt hungriga). De är sötsugna och äter upp nektar från blommor eller saft från mogen frukt.

Längd: De växer till cirka 5 tum eller så.

Livslängd: De kan leva i mer än tio år i fångenskap.

Ökologisk påverkan: De kan leva i mer än tio år i fångenskap: Även om det inte är säkert vilken påverkan införandet av Gold Dust Day Gecko har haft på det hawaiiska ekosystemet anses Gold Dust Day Gecko nu vara en invasiv art.

Då de kan anpassa sig till en mängd olika klimat kan de leva framgångsrikt på många av de hawaiiska öarna (Goldberg, S.R., and F. Kraus 2011).

Status: Gold dust day geckos står inte inför någon överhängande risk för utrotning (Van Heygen, E. 2004).

Märkningar: Gold dust day geckos förblir aktiva främst under dagen.

5. Jacksons kameleon (Trioceros jacksonii eller Chamaeleo jacksonii xantholophus)

Jacksons kameleon (Trioceros jacksonii)

Hur introducerades Jacksons kameleon till Hawaii?

Inhemskt i Kenya och Tanzania introducerades de först till Hawaii 1972 på grund av att de var populära husdjur. De släpptes ut avsiktligt i Kāneʻohe i hopp om att minska rovdjur och sniglar.

Hur ser Jacksons kameleonter ut?

De liknar dinosaurier i miniatyr och är kända för att kunna byta mönster och färger. De är ljust smaragdgröna och bleknar till en gulaktig färg på undersidan. De har binokulära ögon och en klibbig tunga som är mycket längre än kroppen.

Var kan man hitta Jacksons kameleonter?

De kan hittas i de fuktiga regnskogsområdena på Oahu, bland annat Round Top Drive, Manoa Falls och praktiskt taget vilket område som helst i bergskedjan Ko’olau där det finns gott om gröna träd, vilket det finns gott om.

Vad äter Jacksons kameleonter?

Dessa geckos äter en mängd olika födoämnen, inklusive spindlar, små insekter, frukt, nektar och till och med andra ödlor (när de är tillräckligt hungriga).

Längd: Hanar är 10-12 tum långa. Honorna är i allmänhet lite kortare.

Ekologisk påverkan: Införandet av Jacksons kameleonter till Hawaii (McKeown, 1991) är särskilt problematiskt eftersom de är rovdjur på insekter som är inhemska på Hawaii (Kraus et al. 2012), inklusive Megalagrion dammsugare.

Arter som hotas av Jacksons kameleonter är bl.a. M. blackburni (se Lucies inlägg ”Pane’ene’e Pali streams” nedan) samt auriculella- och Achatinella mustelina-sniglar (cabi.org).

Predatorer

De är ett potentiellt byte för den bruna trädormen och andra ormar (dlnr.hawaii.gov).

Regulatorisk status

Skadliga vilda djur (bilaga 5, kapitel 13-124). Det är olagligt att transportera dessa djur mellan öarna eller att kommersiellt exportera till fastlandet.

Sanktionsavgifter kan innefatta böter på upp till 200 000 dollar och ett eventuellt fängelsestraff. Hawaiis jordbruksdepartement har ett amnestiprogram som gör det möjligt för en person att lämna in ett olagligt djur utan åtal

Remarkeringar: Jacksonkameleon är den mest populära av de introducerade ödlorna på Hawaii, förmodligen på grund av dess likhet med dinosaurierna.

För ytterligare information, besök: https://www.cabi.org/isc/datasheet/113183

6. Orangefläckig daggecko (Phelsuma guimbeaui)

Orangefläckig daggecko (Phelsuma guimbeaui)

Hur introducerades orangefläckig daggecko på Hawaii?

Det spekuleras i att den etablerade sig på Oahu i mitten av 1980-talet, och arten har även hittats på Big Island och Kauai.

Hur ser orangefläckiga daggeckos ut?

De har en lysande limegrön färg. Förutom den gröna kroppsfärgen och de orangefärgade markeringar som är gemensamma för de flesta daggeckos, är det mest utmärkande kännetecknet för den orangefläckiga daggeckon en tvätt av puderblå färg på baksidan av nacken och axlarna.

De har expanderade tåhålor, orörliga ögonlock och runda pupiller. Huden, som är täckt med små, granulära fjäll, är mycket känslig och slits lätt.

Var kan orangefläckiga daggeckos hittas?

De kan hittas på stora träd och palmer i förortsområden.

Vad äter orangefläckiga daggeckos?

De livnär sig på introducerade insekter och ryggradslösa djur som inte är infödda på Hawaiiska öarna. Den orangefläckiga daggeckon är också känd för att äta nektar från blommor och saft från övermogen frukt.

Livslängd: 7-10 år

Längd: mellan 5 – 8 tum

Ekologisk påverkan: Det är oklart om Orange spotted day geckos kommer att kunna invadera Hawaiiska skogar, men de kan vara ett problem för inhemska ryggradslösa djur.

För mer information, vänligen kolla: https://www.gbif.org/species/144103618

7. Madagascar Giant Day Gecko (Phelsuma madagascariensis)

Madagascar Giant Day Gecko (Phelsuma madagascariensis)

Hur introducerades Madagascar Giant Day Gecko på Hawaii?

De introducerades illegalt till ön Oahu.

Hur ser Madagascar Giant Day Geckos ut?

De har en lysande limegrön färg med ett utmärkande drag. En röd rand från nosen till ögat.

Var kan man hitta Madagascar Giant Day Geckos?

Magaskar Giant Day Geckos kan ofta hittas innanför väggarna i människors hem.

Vad äter Madagascar Giant Day Geckos?

De som håller dem som husdjur matar dem med syrsor. På egen hand, i det vilda, äter de insekter, blomnektar och frukter.

Längd: 10 – 12 tum inklusive svans (mauiinvasive.org)

Ekologisk påverkan: De skadar miljön enligt https://www.hawaiinewsnow.com/story/7134531/beware-madagascar-giant-day-gecko-bites/

Det största problemet är att dessa geckos konkurrerar med inhemska fåglar om samma födokälla.

Märkningar: Deras tänder kommer inte att slita sönder ditt kött, men deras kraftfulla käkar kan ge dig ett förkrossande slag.

För mer information kan du kolla: https://nationalzoo.si.edu/animals/madagascar-giant-day-gecko-0

Andra arter av ödlor som finns på Hawaii är:

Stump-toed gecko

Stump-toed gecko (Gehyra mutilata)
Stump-toed gecko (Gehyra mutilata)
 • Stump-toed gecko (Gehyra mutilata) är en av flera arter från tiden före den västerländska kontakten som finns på öarna, och den frigör sig själv genom att riva loss lösa hudflikar;

Indo-Stillahavsgecko

Indo-Stillahavsgecko (Hemidactylus garnotii)
Indo-Stillahavsgecko (Hemidactylus garnotii)
 • Indo-Stillahavsgecko (Hemidactylus garnotii), en annan förmodad fripassagerare på polynesiska kanoter;

Indo-Pacific tree gecko

Indo-Pacific tree gecko (Hemiphyllodactylus typus)
Indo-Pacific tree gecko (Hemiphyllodactylus typus)
 • Indo-Pacific tree gecko (Hemiphyllodactylus typus), En annan tidig kolonisatör och den minsta av de hawaiiska geckorna, samt en nattlig jägare;

Tokaygecko

Ung tokaygecko på ett palmblad ang thong national marine
Ung tokaygecko (Gekko gecko) på ett palmblad ang thong national marine
 • Tokaygeckon (Gekko gecko), en mycket större (8-14 tum) art som hittats på Oahu, förmodligen efter att husdjur släppts ut;

Sorggecko

mourning-gecko-on-wall
Sorggecko
 • Sorggecko, en art som enbart består av kvinnor och som kan ha anlänt till Hawaii redan före de första hawaiianerna, på grund av sin förmåga att tåla exponering för saltvatten. Den finns över hela Hawai’i, men håller på att trängas undan av den aggressiva vanliga husgeckon;

Slutsats

Legender av ödlor, eller mo’o, fascinerade de gamla Hawaiianerna. Som tidigare nämnts är dock alla vanliga typer av ödlor som för närvarande finns på Hawaii introducerade arter (inga landreptiler är inhemska på öarna).

Det kan sägas att de ovan beskrivna ödlorna troligen orsakade en permanent förändring av ekosystemet på Hawaii som helhet. Före deras ankomst trivdes många insektsarter – inklusive tiotusentals som är unika för Hawaii – på öarna.

För vidare läsning, se A Field Guide to Reptiles and Amphibians in the Hawaiian Islands.

Klicka för att betygsätta det här inlägget!

Dela är att bry sig om!

0delar
 • Dela
 • Tweet
 • Pin
 • Email

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.