Hälsoeffekterna av övervikt och fetma

Forskning har visat att när vikten ökar till nivåer av övervikt och fetma*, ökar också riskerna för följande tillstånd:1

  • Koronar hjärtsjukdom
  • Typ 2-diabetes
  • Cancer (endometrie-, bröst- och tjocktarmscancer)extern ikon
  • Hypertoni (högt blodtryck)
  • Dyslipidemi (till exempel, höga kolesterol- eller triglyceridnivåer)
  • Stroke
  • Liver- och gallblåsesjukdomar
  • Sömnapné och andningsproblem
  • Arthros (degeneration av det underliggande brosket och benet i en led)
  • Gynaekologiska problem (onormal menstruation, infertilitet)

*Övervikt definieras som ett Body Mass Index (BMI) på 25 eller mer och fetma som ett BMI på 30 eller mer.

Vill du veta mer?

Vad är hälsoriskerna med övervikt och fetma? external icon
För att lära dig mer om vuxnas risker för olika sjukdomar och tillstånd, publicerad av National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH).

Diabetes -MedlinePlusexternal icon
Diabetes är en sjukdom där blodsockernivåerna är för höga. Glukosen kommer från maten du äter. Insulin är ett hormon som hjälper glukos att komma in i cellerna för att förse dem med energi.

Fetma och övervikt från CDC (engelska)
Trender för fetma, ekonomiska konsekvenser, statliga program och andra resurser för sjukvårdspersonal.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.