Guide to Assisted Living in New Hampshire

Det finns mycket att veta och lära sig när man väljer ett äldreboende. Använd vår grundliga och mycket informativa guide för att hjälpa dig att fatta viktiga beslut om dina behov, vad assistansboenden i New Hampshire erbjuder och hur du bestämmer dig för vilket boende som är rätt för dig. När allt kommer omkring, ju mer du vet om seniorboenden i NH och anläggningar för assisterat boende desto bättre kommer du att ha det. Läs igenom vår guide nedan eller ladda ner PDF-filen här:

Ladda ner

Översikt över assisterat boende

Assisterade seniorboenden är utformade för att hjälpa personer som behöver hjälp med normala aktiviteter i det dagliga livet (ADL) på ett sådant sätt att det främjar maximal självständighet. Det är vanligt att personer flyttar in på ett boende med assistans efter en viktig händelse/bekymmer i samband med hälsa eller minnesrelaterad händelse/bekymmer eller för att få mer social interaktion, för att minska sitt ansvar, för att öka sin säkerhet eller trygghet och/eller för aktiviteter, inklusive fysisk kondition. Följande uppgifter från National Center for Assisted Living ger en profil av målkunderna:

Invånare i vårdboenden för assisterat boende är vanligtvis

 • 86,9 år gamla
 • Flyttade till assisterat boende vid 84 års ålder.6 år gammal
 • Kvinna (74%)
 • Väljde en bostad inom 15 km från sitt tidigare hem (62%)

Invånare flyttade från följande tidigare platser:

 • Privat hem eller lägenhet (70%)
 • Reträtterhem/oberoende boende (9%)
 • Skilled Nursing Facility (9%)
 • Familjebostad (7%)
 • Andra boende med stödboende eller gruppbostad (5%)

Invånarna valde att flytta till ett boende med stödboende av följande orsaker:

 • Behov av hjälp med läkemedelshantering (80%)
  – De boende tar i genomsnitt 7.6 receptbelagda läkemedel och 2.3 över- och undermedicinska läkemedel.
 • Har hälsoproblem
  – 66% Hypertoni/högt blodtryck
  – 42% Artrit
  – 38% Alzheimers/Demens
  – 33% Hjärt- och kärlkärlkärl 30 % Depression
  – 27 % Osteoporos
  – 19 % Makuladegeneration/Glaukom
  – 17 % Diabetes
  – 14 % Stroke
 • Behövs hjälp med ADL (bad, äta, påklädning)
  – 64% Bad
  – 39% Påklädning
  – 12% Äta
 • Behövs hjälp med dagliga aktiviteter (IADL)
  – Hushållssysslor
  – Tvätt
  – Måltidsberedning
  – Telefonhantering
  – Medicinhantering
  – Transport

Skiftande befolkning

Behovet av assisterat boende i NH och seniorboende förväntas öka betydligt under det kommande decenniet och förbli en stor efterfrågan under de kommande fyra till fem decennierna på grund av åldrandet av ”Baby Boomers”. Baserat på den amerikanska folkräkningen 2010 har befolkningen vuxit snabbare i de äldre åldrarna än i de yngre åldrarna. Befolkningen i åldern 65 år och äldre, som utgör 13 % av befolkningen (40,3 miljoner människor), ökade med 15,1 % mellan 2000 och 2010. Babyboombefolkningen, som för närvarande är i åldern 45-65 år och utgör 26,4 % av befolkningen, ökade med 31,5 %. Jämförelsevis ökade befolkningen under 18 år med endast 2,6 % och befolkningen i åldern 25-44 år hade en tillväxttakt på -3,4 % (Age and Sex Composition: 2010).

Centers for Medicare and Medicaid rapporterade att från och med den 1 januari 2011 blir 10 000 amerikaner per dag berättigade till Medicare, vilket markerar början på Baby Boom-generationen som fyller 65 år. Medianåldern har ökat på grund av Baby Boom-populationens åldrande. New Hampshire ligger för närvarande på fjärde plats i landet när det gäller medianålder (41,1 år). New Hampshires totala befolkning är cirka 1,3 miljoner människor, varav 13,5 % är 65 år och äldre och 30,7 % 45-64 år, vilket tyder på att behovet av stödboenden kommer att fortsätta under flera årtionden (Age and Sex Composition: 2010).

Växande behov

Enligt en rapport från 2007 som publicerades av USA:s Department of Health and Human Services fanns det ~38 000 boenden för assisterat boende i USA (Assisted Living Facility Profile – National Center for Assisted Living). I en rapport från mars 2011 från National Center for Assisted Living rapporterades att det fanns ungefär en miljon amerikaner som bodde på anläggningar för assisterat boende, varav 131 000 fick stöd genom Medicaid (Assisted Living State Regulatory Review 2011). Med en befolkning över 65 år på 40,3 miljoner kommer det att finnas ett stort behov av ytterligare anläggningar för assisterat boende inom de närmaste åren.

Tjänsteleverantörer

Anläggningar för assisterat boende ägs och drivs av privatpersoner såväl som av större företag, varierar avsevärt i antal invånare och är inrymda i hemmen till större dedikerade anläggningar. Alla anläggningar är licensierade av den tillämpliga delstatens ministerium för hälsa och mänskliga tjänster. Licenskraven varierar från stat till stat, men omfattar vanligtvis både kliniska krav och krav på anläggningen. Anläggningarna är vanligtvis föremål för såväl inledande som årliga licenskrav och är föremål för oanmälda inspektioner för att garantera de boendes säkerhet och trygghet samt kontinuerlig efterlevnad av lagstadgade krav. I New Hampshire kräver Department of Health and Human Services initial och årlig licensiering, vilket kräver inspektion på plats, samt utför oanmälda inspektioner.

Hur man väljer rätt boendeanläggning för assisterat boende för dig eller din älskade.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man väljer ett boende för assisterat boende i New Hampshire. Det rätta valet är det som passar bäst för det som är viktigt för dig eller din älskade för ditt nästa hem. Den här guiden är inte avsedd att styra dig till någon specifik äldreboende NH-anläggning utan snarare att hjälpa dig att ställa relevanta personliga och anläggningsrelaterade frågor för att på bästa sätt begränsa valet till det som bäst uppfyller dina eller din älskades behov.

Personliga frågor

Det är ofta till störst hjälp att tydligt definiera varför du eller din närstående överväger att flytta till ett boende med assistans, eftersom detta kommer att vägleda de frågor som är viktigast att ställa till de specifika anläggningar du besöker.

Varför överväger du att flytta till ett boende med assistans just nu? Eller i framtiden?

 • Hälsobehov?
 • Omständigheter kring läkemedelshantering?
 • Hjälp med aktiviteter i det dagliga livet (äta, bada, klä på sig)?
 • Hjälp med instrumentella aktiviteter i det dagliga livet (hushållsarbete, tvätt, matlagning, transport osv.).)?
 • Missbruk av socialisering?
 • Depression?
 • Fallrisk?

Vilka faktorer är viktiga för dig när det gäller vilken typ av boende du väljer?

 • Typ av miljö? Liten, stor, hemtrevlig, större miljö med omfattande faciliteter?
 • Privat eller delat sovrum? Privat eller delat badrum? En egen lägenhet?
 • Förmåga att tillhandahålla nödvändiga tjänster?
 • Access till omvårdnadspersonal? Antal anställda per boende?
 • Typ av bekvämligheter och aktiviteter? Frekvens av aktiviteter?
 • Närhet till nära och kära?
 • Närhet till vårdgivare?
 • Kostnad? Prismodell (all inclusive eller avgiftsbaserad för specifika tjänster)?
 • Transparens i fråga om priser och kostnader?
 • Transportmöjligheter? Möjlighet att ha ett personligt fordon på plats?
 • Möjlighet att ha ett husdjur?
 • Andra faktorer?

Frågor om anläggningen

 • Har anläggningen för närvarande möjlighet att ta emot boende? Finns det en väntelista och i så fall, hur sker anmälan?
 • Hur många boende?
 • Erbjuder boendet lägenheter och/eller privata eller delade rum? Är badrummen privata eller delade?
 • Vad är policyn för tilldelning av rumskamrater vid delat rum?
 • Under vilka omständigheter ombeds en boende att byta rum?
 • Är rummen möblerade eller omöblerade?
 • Finns det sängkläder?
 • Vad är sammansättningen av personalen och hur stor är personalens andel? Dag/natt?
 • Hur många anställda arbetar totalt på anläggningen? Kommer den boende att träffa samma personal rutinmässigt? Vad är den typiska personalomsättningen på anläggningen?
 • Är omvårdnadspersonalen på plats? Hur många timmar per dag? På jourtid? Hur många timmar per dag?
 • Är personalen tillgänglig för att hjälpa till med läkemedelsadministration? Hur många timmar per dag?
 • Vilka tjänster tillhandahålls? (se även ekonomiska frågor nedan)
 • Är det ytterligare tjänster som tillhandahålls mot en extra kostnad? (se även finansiella frågor nedan)
 • Vilka bekvämligheter finns tillgängliga/tillhandahålls? Finns det några som kostar extra? (se även finansiella frågor nedan)
 • Vilka typer av aktiviteter erbjuds? Hur ofta förekommer aktiviteterna? Finns det extra kostnader?
 • Finns det transporttjänster för läkar- och tandläkarbesök? Ytterligare kostnader?
 • Finns det tjänster för läkarbesök med personal? Tilläggskostnad?
 • Finns det tvätteritjänster? Extra kostnad? Får de boende tvätta sin egen tvätt?
 • Finns det kabel-tv, telefon och Internet? Ytterligare kostnad?
 • Hur många måltider serveras dagligen? Är menyn upplagd i förväg och finns det mer än ett alternativ per måltid? Finns det personal som arbetar med specialkost? Kan särskilda kostkrav tillgodoses? Finns det mellanmål och i så fall hur många/hur ofta?
 • Är det tillåtet för familj och gäster att äta på boendet? Extra kostnad?
 • Innehåller det ett vätskedrivningsprogram? Tilläggskostnad?
 • Innses det en privat matsal för privata familjefester? Hur reserveras den? Extra kostnad? Kan man begära en särskild meny för festligheter?
 • Är husdjur tillåtna? Finns det några restriktioner? Extra kostnad?
 • Hur ofta tillhandahålls städtjänster?
 • Vad är rökpolicyn?
 • Vilket uterum finns tillgängligt? Finns det några utomhusfaciliteter (trädgårdar, promenadvägar etc.)?
 • Är det möjligt att ha förvaringsutrymmen på plats? Finns det några restriktioner? Ytterligare kostnader?
 • Innses det parkering för boendefordon? Finns det några begränsningar? Ytterligare kostnad?
 • Är det tillräckligt med parkeringsplatser för familj och gäster?
 • Är familj och gäster tillåtna? Finns det särskilda besökstider? Finns det en gästpolicy?
 • Krävs det att de boende har en hyresförsäkring?
 • Är det tillåtet med tredjepartsleverantörer av tjänster på området (t.ex. sjukgymnastik, fotvård, socialarbetare osv.)? Finns det bevis på att de är licensierade? Hur faktureras tjänsterna?
 • Innses det en salong på plats? Ytterligare kostnader? Hur faktureras tjänsterna?
 • Håller anläggningen en boendes rum i händelse av sjukhusvistelse eller annan terapeutisk vård utanför anläggningen? Hur länge? Finns det några begränsningar?
 • Vad är anläggningens plan för medicinska nödsituationer?
 • Hur nära finns det akutmottagningar? Sjukvård? Sjukhus?
 • Har anläggningen en generator?
 • Vad är reservplanen för nödsituationer?
 • Deltar de boende i rutinmässiga brandövningar? Vad är planen för brandutrymning?
 • Erbjuder anläggningen några religiösa tjänster?
 • Vilka regler gäller för boendet?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har de boende?
 • Har anläggningen någonsin rapporterats för något av följande:
  – Misshandel av boende
  – Överträdelser av brand- eller säkerhetsföreskrifter
 • Vilken ägare har anläggningen?
 • Har anläggningen någon kulturell eller religiös tillhörighet?
 • Vad är grunderna för frivillig och ofrivillig uppsägning av boende?
 • Hur ser anläggningens tillstånd och utseende ut?
 • Verkar de boende överlag vara välvårdade, väl omhändertagna och involverade i aktiviteter?

Medicinska frågor

 • Vilken licensnivå har förläggningen? Anmärkning: Detta gäller främst om det finns sjuksköterskor på plats.
 • Insisterar det några medicinska begränsningar som påverkar om anläggningen är lämplig för den vårdnivå som krävs och/eller som skulle vara en grund för att avsluta vistelsen? Observera: Detta kan omfatta frågor som inkontinens, sväljningsprotokoll, insulinberoende diabetiker etc. eftersom inte alla anläggningar har personal och/eller utrustning för att ta emot boende med dessa krav.
 • Kan boendet tillgodose alla dina vårdbehov, dygnet runt, baserat på ovanstående?
 • Hur bedöms den sökandes vårdbehov inför boendet?
 • Hur ofta granskas vårdbehovet?
 • Utarbetar boendet individuella vårdplaner för sjuksköterskor? Om så är fallet, hur ofta ses de över?
 • Erbjuder boendet case management?
 • Gör boendet möjligt för hospicevård på plats?
 • Kräver/begär boendet förhandsdirektiv, en livstestad och/eller en hållbar fullmakt för hälso- och sjukvård?

Finansiella frågor

 • Kräver anläggningen att ekonomisk information lämnas som en del av ansökningsprocessen?
 • Hur är prissättningen utformad?
 • Vad ingår i grundpriset? Vad ingår inte och är föremål för extra kostnader? Observera: Fråga särskilt efter förnödenheter, tvätt, transport, hushållsarbete, avgifter till samhället och aktivitetsavgifter, eftersom dessa ofta kan vara till extra kostnad och inte är tydligt identifierade.
 • Hur ofta höjs avgifterna? Hur långt i förväg och hur meddelas avgiftshöjningar till den boende?
 • Omfattar anläggningen betalning från tredje part (dvs. Medicaid) både vid bosättning och/eller om den boende inte längre kan betala privat efter intagningen?

Sluttliga tankar

Ovanför allt är ett boende med stödboende ett hem. När du besöker boendet ska du vara uppmärksam på den känsla du får och vad du observerar. Känns det som en plats där du skulle känna dig hemma? Känns det som en plats för mamma? Hur interagerade personalen med dig och dina familjemedlemmar under rundturen? Kände du dig välkommen och behandlad som en person? Var ledningen närvarande och involverad? Verkade de boende glada, omhändertagna och engagerade i aktiviteter och talade de positivt om boendet? Trots den långa listan med frågor som presenteras i den här guiden är vår förhoppning att de sista frågorna ovan kommer att vara de kritiska frågorna som hjälper dig att på bästa sätt fatta ett beslut om var ditt eller din närståendes nästa hem ska vara.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.