Evidensbaserade terapier

Vad BPT är:

Behavioral Parent Training (BPT) är en bred beskrivning av en rad empiriskt understödda behandlingar som är utformade för att hjälpa föräldrar som kämpar för att hantera beteendemässiga och/eller känslomässiga svårigheter med sitt barn eller sina barn. Även om barnets beteende är fokus för behandlingen är behandlingen inriktad på att hjälpa föräldrar eller vårdgivare att lära sig effektivare strategier för att interagera med sitt barn. Många föräldrar kommer in för behandling helt överväldigade och osäkra på var de ska börja för att förändra sitt barns beteende. BPT hjälper föräldrarna att ta reda på vilka problem de ska ta itu med, i vilken ordning och hur de ska genomföra beteendeprinciper på ett effektivt sätt.

BPT på TAP är en korttidsbehandling (12-15 sessioner) som hjälper föräldrarna att lära sig principerna för beteendestyrning, validerings- och kommunikationsstrategier och hur man upprättar ett beteendekontrakt och ett belöningssystem. När vi utformade vårt BPT-program förlitade vi oss mest på Barkley och Robins (2014) Defiant Teens-protokoll, som har betydande empiriskt stöd för ungdomar med ADHD och Oppositional Defiant Disorder (ODD). Eftersom vi behandlar ett betydande antal ungdomar på TAP som kämpar med utbredd känslodysreglering, inklusive självmordsbeteenden och självskadebeteenden, integrerade vi också lärdomar från DBT-A i vår BPT-läroplan.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.