Efter IVF blir vissa par gravida utan hjälp

Av Kerry Grens, Reuters Health

5 Min Read

NEW YORK (Reuters Health) – Trots att vissa par som har prövat fertilitetsbehandlingar är ”infertila” kan vissa par senare få ett barn på naturlig väg, enligt en ny studie från Frankrike.

I vissa fall från forskningen hade föräldrarna fått ett annat barn tidigare med hjälp av in vitro-befruktning (IVF) — medan paret i andra fall fick ett barn även efter en misslyckad erfarenhet av IVF.

”De flesta infertila par tror att de inte kan bli gravida spontant, medan vår studie visar att det fortfarande är möjligt”, skriver dr Pénélope Troude vid det franska nationella medicinska forskningsinstitutet INSERM i ett mejl till Reuters Health.

”Våra resultat bör ge hopp till par som inte har lyckats få barn med IVF”, skriver Troude och hennes kollegor i sin rapport som publiceras i tidskriften Fertility and Sterility.

Forskare har tidigare rapporterat att par som väntar på IVF-behandling ibland faller bort från väntelistan eftersom de blir gravida utan fertilitetsbehandling – vad läkare kallar en ”spontan” graviditet.

För att få en bättre uppfattning om hur ofta människor som genomgår IVF slutar med att få barn utan extra hjälp samlade Troude och hennes kollegor in information om cirka 2 100 par som hade påbörjat fertilitetsbehandling i Frankrike i början av 2000-talet.

Omkring 1 300 av dessa par lyckades få ett barn genom IVF.

Åtta till tio år senare svarade paren på en enkät om huruvida de hade fått ett barn på egen hand efter fertilitetsbehandlingen.

Av de föräldrar som hade fått ett barn genom IVF fick 17 procent senare ytterligare ett barn utan hjälp. Och bland par som ursprungligen misslyckades med att få ett barn med fertilitetsbehandling fick 24 procent sedan ett barn genom en spontan graviditet.

”Man måste komma ihåg att infertilitet inte betydde ingen chans att bli gravid utan låg eller mycket låg chans att bli gravid”, sade Troude.

Dr. Johannes Evers, professor i obstetrik och gynekologi vid Maastricht University Medical Center i Nederländerna, sade att parens beteende kan förklara varför personer vars IVF inte fungerade hade en högre andel naturliga graviditeter efteråt.

”Framgångsrika par hade redan fått sina barn, så de kommer att ha använt preventivmedel”, skrev Evers, som inte var involverad i studien, i ett mejl till Reuters Health. Män och kvinnor som var yngre hade större chans att få barn på naturlig väg, liksom par vars infertilitet inte hade någon tydlig orsak.

Till exempel blev 45 procent av kvinnorna yngre än 35 år med oförklarlig infertilitet gravida efter att ha misslyckats med att få barn genom IVF.

Infertilitet kan orsakas av till exempel hormonella problem eller lågt spermiernas antal, men hos 12 till 13 procent av paren i studien var orsaken okänd.

Troude sade att oförklarad infertilitet kan vara ett bra tecken för pars chanser att få ett barn, jämfört med dem som har en tydlig orsak till att de inte blir gravida till en början.

Evers sade att resultaten ”lugnar (paren) att det inte är slutet att inte bli gravid genom IVF, särskilt inte om de har oförklarad infertilitet.”

En annan nyligen genomförd studie visade att bland par som inte hade lyckats bli gravida efter att ha försökt i ett år eller mer, slutade 44 procent av dem som valde att avstå från fertilitetsbehandling ändå med att få ett barn så småningom (se Reuters Health artikel från den 2 februari 2012).

Det skulle ändå vara svårt att använda de nya resultaten för att avgöra vilka par som kan dra nytta av en avvaktande strategi och vilka par som bör fortsätta med IVF, sade Troude.

IVF kostar cirka 15 000 dollar per cykel och kan eller inte kan täckas av försäkringen.

Troude tillade att beslutet blir ännu mer utmanande med tanke på att när en kvinna åldras minskar hennes chanser att bli gravid.

Och även om resultaten ger hopp för par som försöker få barn, sade hon att den långa uppföljningstiden i studien och de relativt låga graviditetssiffrorna ”motsvarar en mycket låg befruktningssannolikhet.”

Evers sade att siffrorna också kan överskatta den verkliga födelsefrekvensen.

Det beror på att endast lite mer än hälften av de par som inbjöds att delta i studien faktiskt besvarade frågeformuläret, och ”gravida par kommer att ha varit mer benägna att svara än besvikna, barnlösa par”, sade Evers.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.