Barn- och ungdomspsykiatri

Program

Specialiserade öppenvårdstjänster

Om möjligt behandlas barn och ungdomar i öppenvård. Frekvensen och varaktigheten av öppenvårdsbesöken bestäms individuellt. Detta tillvägagångssätt ger minst störningar i barnets rutiner, vilket gör att barnet kan fortsätta med skolan, familjen och andra aktiviteter.

Pediatrisk psykofarmakologisk konsultation

Detta program leds av en barn- och ungdomspsykiater. Det erbjuder konsultations- och behandlingstjänster för barndomssjukdomar som t.ex:

  • Attentionsbrist och hyperaktivitetsstörning
  • Tourettes syndrom
  • Obsessivt-compulsive disorder
  • Depression
  • Autism
  • Manisk depression
  • Psykos

Specialized pediatric Inpatient Services

Barn med allvarliga psykiska problem kan kräva sjukhusvistelse. Slutenvården omfattar omfattande psykiatrisk, medicinsk, familje- och utbildningsmässig bedömning; krisstabilisering och utarbetande av en omfattande plan för eftervård. Föräldrar och andra familjemedlemmar är en integrerad del av diagnostik- och behandlingsprocessen.

Gender Understanding, IDentity and Expression (GUIDE)

Programmet Gender Understanding, IDentity and Expression (GUIDE) erbjuder en utvärdering och ett brett spektrum av stöd och interventioner för ungdomar (barn- och ungdomsåren) som ifrågasätter könstillhörighet, är könsoberoende, könsväggar eller transsexuella, eller som kämpar med andra frågor kring kön. Ibland försöker de ta reda på sin könsidentitet eller hur de vill uttrycka sitt kön, ibland kanske de bara känner att det kön som tilldelades dem vid födseln inte passar helt rätt. Vårt team arbetar mot målet att hitta en väg som är rätt för ditt enskilda barn och din familj.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.