Anslutning till en Netezza-databas

När Aginity Workbench startas visas automatiskt dialogrutan för databasanslutning . Du kan också upprätta en ny anslutning genom att klicka på Connect i programmets verktygsfält. Du kan också ansluta samtidigt till flera databasservrar.

Upprätta en databasanslutning

Du måste ha Netezza-drivrutiner (ODBC och/eller OleDb) installerade på din dator för att kunna ansluta till databasen. Använd webbplatsen IBM Fix Central (https://www-933.ibm.com/support/fixcentral) för att hitta och hämta de IBM Netezza-drivrutiner som är lämpliga för din processorarkitektur (32- eller 64-bitars). Observera också att varje IBM-klient som får tillgång till Fix Central måste ha ett individuellt IBM-id.

För att upprätta en anslutning:

 1. I rutan Server anger du IP-adressen eller domännamnet på PureData for Analytics-servern för din organisation.
 2. I listan SSL-läge väljer du det SSL-anslutningsläge som du vill använda med Netezza-servern. Du kan välja mellan följande:
  • Inaktivera – Tillåter endast en osäker anslutning till Netezza-servern. Om servern kräver en säker anslutning avvisas anslutningsförsöket.
  • Allow – Anslutningen är osäker om inte Netezza-systemet kräver en säker anslutning.
  • Prefer – Anslutningen är osäker om inte Netezza-systemet kräver en säker anslutning.
  • Require – Anslutningen till Netezza-servern är säkrad. Anslutningen misslyckas om servern endast accepterar osäkrade anslutningar eller om servern kör en tidigare version än Netezza 4.5.
 3. I rutorna Användarnamn och Lösenord anger du användarnamnet för anslutningen och motsvarande lösenord.
 4. I listan Database (Databas) markerar du den databas som du vill ansluta till (eller skriver namnet om det inte visas). Om du vill ändra porten väljer eller anger du lämplig port i kombinationsrutan Port.
 5. Om du vill spara den tillhandahållna anslutningsinformationen som en anslutningspost klickar du på Spara. När du har sparat kan du välja en anslutningspost i listan Sparad.
 6. Klicka på OK. När anslutningen har upprättats öppnas huvudfönstret för programmet Aginity Workbench, Query Analyzer.

Anslutningsposterna sparas i krypterad form och kan endast avkrypteras av den för närvarande inloggade Windows-användaren. Av säkerhetsskäl kan du välja att inte spara ditt lösenord tillsammans med din anslutningssträng. I så fall måste du ange ditt lösenord varje gång en anslutning till databasen måste upprättas.

När anslutningen upprättats öppnas huvudfönstret för programmet Aginity Workbench, Query Analyzer.

Anslut till flera databasservrar samtidigt

Om du ofta arbetar med objekt i databaser som finns på olika servrar kan det vara användbart att kunna ansluta till flera servrar samtidigt.

För att ansluta till flera databasservrar:

 1. I dialogrutan Database Connection (Databasanslutning) anger du anslutningsinformationen för den första servern som du vill ansluta till. En förklaring av anslutningsparametrarna finns i avsnittet Etablera en databasanslutning.
 2. Öppna dialogrutan Databasanslutning igen och ange anslutningsinformationen för varje ytterligare server som du vill ansluta till.

  Ett separat fönster Query Analyzer öppnas för varje server. Du kan växla mellan fönstren genom att klicka på deras knappar i sidofältet i huvudfönstret för Workbench.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.