5 unika jobbmöjligheter för kristna socialarbetare

En karriär inom socialt arbete kan vara spännande och givande. Det är en väg som gör det möjligt för människor att tjäna pengar genom att hjälpa andra.

Kristna socialarbetare genomsyrar sin tro även i de dagliga arbetsuppgifterna. Deras värdesystem är baserat på skriften, och dessa riktlinjer används när de ger råd till andra. Kristna socialarbetare anser att livet är heligt, och de förstår att människor behöver andlig, känslomässig och intellektuell tillfredsställelse. Förutom bön är lyssnande det mest effektiva verktyget de använder för att hjälpa andra. Genom empati leder de klienterna i en positiv riktning så att de får ett bättre liv.

Här är fem unika jobbmöjligheter som står öppna för kristna socialarbetare.

Pastoral Counselor

Pastoral counseling är ett utmärkt karriäralternativ för en kristen socialarbetare som är utbildad som präst, pastor eller annan religiös ledare för att tillhandahålla psykologiska terapitjänster. Pastorala rådgivare hjälper människor att förstå sambandet mellan liv och tro. Dessa yrkesutövare använder psykologiska och teologiska resurser för att utveckla utbildningsprogram eller för att uppmuntra samarbete mellan religiösa yrkesutövare och det medicinska samfundet, särskilt vid behandling av problem som drogberoende. Certifierade präster som blir pastorala rådgivare får ofta anställning som själavårdare på fängelser eller sjukhus.

Adoptionskonsult

Kristna socialarbetare förstår vikten av att ha en stark familjeenhet på plats. För att hjälpa barn som är juridiskt separerade från sina biologiska föräldrar arbetar många personer som adoptionskonsulter. Detta arbetsområde förenar barn med föräldrar som skapar en familjemiljö fylld av känslomässigt stöd och villkorslös kärlek. För att underlätta barnplacering är det nödvändigt att bli licensierad. Detta innebär att en adoptionskonsult förstår och följer statens lagar. Som socialarbetare inom kristen adoption kan en person hitta anställning hos en kristen adoptionsbyrå.

Community Service Manager

En kristen community service manager hjälper familjer att drömma stort, investera i sin framtid och nå framgång. Det innefattar arbete för en kyrka eller liknande organisation för att bryta ekonomiska hinder som försvårar framgång och utveckla program som hjälper till att föra familjer framåt. Vissa grupper fokuserar på att hjälpa veteraner eller äldre att hantera arbetslöshet eller psykiska problem.

Resurs: Genom att samla in utvärderingsdata förväntas dessa chefer bevisa programmens effektivitet i praktiken. I en stor byrå kommer en chef att ha en specialiserad uppgift. En person kan till exempel övervaka och genomföra ett visst program. I en liten organisation kan en chef spela flera roller. Denna person kan vara tongivande i samhällsaktiviteter, inklusive insamling av medel, och övervaka många program. En kvalificerad person måste ha administrativ erfarenhet, ekonomisk kunskap och god social kompetens.

Familjerådgivare

Kristet socialt arbete sätter familjerna i fokus. Familjen anses vara hörnstenen för en människas välbefinnande. I tider av skilsmässa, sjukdom eller dödsfall kan familjerna behöva hjälp med att hålla kontakten. En kristen familjerådgivare måste underlätta kommunikationen på ett icke-konfrontativt sätt och måste ingripa för att avdramatisera instabila situationer. När en person till exempel har att göra med drog- eller alkoholberoende kan en socialarbetare rekommendera en effektiv behandling och organisera terapi för hela familjen. Den här typen av rådgivare kan också träffa ett oroligt barn för att gå till roten av ett beteendeproblem. Genom empati hjälper en kristen socialarbetare familjer att lösa konflikter och lär ut hur man bättre kommunicerar och respekterar andra.

Socialarbetare vid missbruk

En kristen socialarbetare vid missbruk arbetar för att hjälpa missbrukare med konventionella behandlingsmetoder som genomsyras av religion. Patienten lär sig att överlämna alla bördor till Gud. Detta är kärnan i all kristen rådgivning och skapar en bekväm miljö där en person aldrig känner sig dömd. När en missbrukare har att göra med missbruk kan han eller hon känna sig svag och sårbar. En kristen rådgivare sätter denna person i lugn och ro och fokuserar på att återföra individen till Guds väg.

Kristet socialt arbete är en särskild del av det traditionella socialarbetaryrket. Det lägger stor vikt vid Gud och hur andlighet spelar en viktig roll i det vardagliga samhället. Ovanstående arbeten är bara några unika erbjudanden för personer som är intresserade av att komma in på området.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.