South Carolina Medical Power of Attorney Form

Email PDF

Email Power of Attorney Document

Documentul medical South Carolina power of attorney form este un document pe care un mandant l-ar folosi pentru a oferi puteri unui agent, astfel încât acesta să poată lua decizii pentru mandant în cazul în care mandantul devine incapabil până la punctul în care nu mai poate comunica opțiunile sale privind îngrijirea sănătății. Mandantul poate alege și poate limita sau restrânge oricare dintre puterile pe care le dorește.

Mandantul ar trebui să discute cu agentul ales despre opțiunile sale privind îngrijirea sănătății. De asemenea, aceștia ar trebui să revizuiască cu atenție întregul document înainte de completare, pentru a se asigura că toate aspectele sunt pe deplin înțelese. În cazul în care mandantul nu înțelege vreun aspect al documentului, poate alege să contacteze un avocat pentru o mai bună înțelegere a documentului înainte de a se angaja.

Acest document trebuie semnat de doi martori SAU trebuie să fie recunoscut de un notar public autorizat. Documentul poate fi, de asemenea, revocat în orice moment, la discreția directorului. Acest lucru poate fi realizat prin furnizarea unei notificări scrise către agent(i) și prin livrarea sau notificarea agentului (agenților)

Pasul 1 – Informații despre document –

 • Principalul trebuie să descarce documentul și să îl citească în întregime înainte de a-l completa.

Etapa 2 – Desemnarea agentului – Principalul mandant își poate desemna agentul prin introducerea următoarelor informații:

 • Inscrieți numele mandantului
 • Inscrieți numele agentului
 • Adresa agentului
 • Telefonul de acasă al agentului
 • Telefonul de la locul de muncă
 • Telefonul mobil

Etapa 3 – Desemnarea agentului (agenților) succesor(i) – Mandantul, în cazul în care agentul inițial devine incapabil sau nu dorește să acționeze în numele său, poate alege, de asemenea, agenți succesori care să acționeze consecutiv. Introduceți agenții succesori în ordinea în care mandantul ar dori ca aceștia să servească – Introduceți următoarele:

 • Numele primului agent supleant –
 • Adresa
 • Telefonul de acasă
 • Telefonul de serviciu
 • Telefonul mobil
 • Și
 • Numele celui de-al doilea agent supleant –
 • Adresa
 • Domiciliul de acasă Telefon
 • Telefon de serviciu
 • Telefon mobil
 • Principalul trebuie să citească restul paragrafului referitor la agenții succesori

Etapa 4 – Secțiuni intitulate – Principalul trebuie să citească toate titlurile următoare:

 • Data de intrare în vigoare și durabilitate
 • Autorizare HIPPA
 • Puterea agentului (citiți și A până la E din această categorie)
 • În secțiunea E – Principalul poate limita. restricționa sau elimina oricare dintre puterile declarate

Pasul 5 – Donarea de organe – Principalul trebuie să parafeze doar una dintre următoarele opțiuni:

 • Agentul poate –
 • SAU
 • nu poate -consimți la donarea tuturor sau a oricărui țesut sau organ în scopul transplantului
 • Citește următoarele două titluri:
 • Efectul asupra declarației de voință de viață
 • Declarația de dorințe privind tratamentul de menținere a vieții

Etapa 6 – Decizii privind tratamentul de menținere a vieții –

Citiți următoarele 3 alineate:

Citeți următoarele 3 alineate. Selectați numai unul dintre ele, parafând rândul anterior, după cum urmează:

 • Consimțământ discreționar pentru agent
 • OR
 • Direcția de a suspenda sau de a retrage tratamentul
 • OR
 • Direcția pentru tratament maxim

Etapa 7 – Declarație de dorințe privind alimentarea cu tubulatură – Parafați doar unul dintre următoarele 3 paragrafe:

 • Consimțământ discreționar pentru agent
 • OR
 • Direcția de a suspenda sau de a retrage tratamentul
 • OR
 • Direcția pentru tratament maxim

Etapa 8 – Administrativ. Dispoziții –

 • Principalul trebuie să citească această secțiune referitoare la deciziile de revocare

Pasul 9 – Semnături – Trebuie să fie asistate de martori sau recunoscute de un notar autorizat:

 • Datați semnătura mandantului și informațiile în format dd/mm/aa
 • Inscrieți adresa actuală a mandantului
 • Semnătura mandantului
 • Numele tipărit al mandantului

Etapa 10 – Atestarea martorilor – Dacă mandantul va alege doi martori pentru a semna acest document, martorii trebuie să citească paragraful de atestare înainte de a furniza informații:

 • Numărul martorului 1
 • Firma
 • Data
 • Numele tipărit
 • Telefon
 • Adresa
 • Și
 • Numărul martorului 2
 • Firma
 • .

 • Data
 • Denumire tipografică
 • Telefon
 • Adresa
 • OR –

Notarizare –

  În cazul în care mandantul alege recunoașterea unui notar public autorizat, după ce notarul a fost martor la toate semnăturile necesare, notarul completează informațiile necesare pentru recunoaștere, aplicând, de asemenea, ștampila sa oficială

.

Leave a Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.