Podstawy LMS 101

Przegląd

Po uzyskaniu dostępu do kursu, możesz skorzystać z poniższych Podstaw LMS, aby skonfigurować kurs.

Procedury

Aby zalogować się do systemu LMS (Blackboard), przejdź do strony https://lms.rpi.edu

 1. Wprowadź swoją nazwę użytkownika, która jest początkową częścią adresu e-mail RPI, aż do znaku @, ale nie włącznie
 2. Wprowadź swoje hasło
 3. Kliknij przycisk Zaloguj

Zostaniesz przeniesiony na stronę główną LMS

W środkowej części strony zobaczysz nagłówek Moje kursy

Moje kursy zawiera listę kursów rozdzielonych według Roli. Kursy, w których jesteś wymieniony jako Instruktor pojawiają się jako pierwsze. Jeśli jesteś Asystentem Nauczyciela na jakimkolwiek kursie, kursy te będą wymienione pod „Kursy, w których jesteś: Teaching Assistant i tak dalej.

Aby uzyskać dostęp do kursu:

 1. Kliknij na nazwę kursu w sekcji Moje kursy.

Wtedy zobaczysz stronę docelową kursu.

Poruszanie się po kursie:

Lewe menu w kursie ma dwa ogólne obszary:

 • Menu kursu na górze, zawiera linki do wszystkich części kursu, do których chcesz, aby studenci mieli dostęp. Możesz dodać Obszary Treści, Linki Internetowe, itp. do menu, aby pomóc studentom w nawigacji po kursie.
 • Dolny obszar oznaczony jako Panel Zarządzania Kursem jest przeznaczony tylko dla Instruktorów i Asystentów Nauczania. To jest zakulisowe sterowanie kursem.

Instruktorzy mogą zmieniać widok menu kursu, dodawać dodatkowe linki, zmieniać kolejność i zarządzać istniejącymi linkami. Łącze menu kursu, jeśli ustawione na Pokaż łącze, czyni ten element menu widocznym dla studentów.

Rozpoczynanie

Zaleceniem dla organizacji twojego kursu LMS jest podążanie za twoim Syllabusem. To, w jaki sposób powinieneś zorganizować zawartość swojego kursu LMS, zależy od tego, jak przedstawiłeś swój kurs w sylabusie. Na przykład, jeśli twój sylabus przedstawia kurs w podziale na tygodnie, powtórz tę samą strukturę tygodniową w LMS.

Aby dodać lub zmienić zawartość kursu, musisz upewnić się, że tryb edycji jest włączony, co znajduje się w prawym górnym rogu twojego kursu.

 1. Zmień nazwę pozycji menu o nazwie Zawartość na Notatki z wykładów, klikając strzałkę rozwijaną po prawej stronie nazwy menu. Zostanie wyświetlone menu wyskakujące.
 2. Przewiń do i kliknij przycisk Zmień nazwę łącza.
 3. Nazwa pozycji menu, Zawartość zostanie podświetlona. Wpisz nową nazwę Notatki z wykładów i naciśnij Enter lub kliknij zielony znak wyboru po prawej stronie nazwy menu.

Nazwa pozycji menu została zmieniona na Notatki z wykładów.

Dodawanie pozycji do menu

Dla ułatwienia nawigacji będziemy dodawać pozycje do menu.

 1. Aby dodać pozycję do menu kursu, najedź kursorem na znak + znajdujący się w lewym górnym rogu menu. Pojawi się wyskakujące menu.
 2. Przewiń do i wybierz Pusta strona. Pusta strona to strona, którą możesz utworzyć i która zawiera tytuł strony, tekst i/lub załączniki. Użyjemy Pustej strony, aby dodać Syllabus.
 3. Wyświetli się okno dialogowe Dodaj pustą stronę. Wpisz nazwę pustej strony, Syllabus i kliknij pole wyboru po lewej stronie opcji Dostępna dla użytkowników. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, studenci nie będą mogli zobaczyć tej pozycji menu. Kliknij Wyślij, aby zapisać Pustą stronę/Syllabus w menu kursu.
 4. Opcje Pustej strony pojawią się po prawej stronie ekranu. Przewiń w dół i znajdź sekcję Attachments Attach Files. Kliknij przycisk Przeglądaj mój komputer. Pojawi się okno, w którym można przejść do Syllabusa na swoim komputerze. Gdy plik zostanie zlokalizowany, kliknij go dwukrotnie lub kliknij pojedynczo, a następnie kliknij Otwórz.

Uwaga: zalecany typ pliku dla twojego sylabusa to .pdf.

Inną opcją jest przeciągnięcie pliku z twojego komputera do obszaru przerywanej linii w obszarze Dołącz pliki i kliknięcie Wyślij.

Dodawanie Obszarów zawartości do menu

Następnie dodamy Obszary zawartości do menu. Obszary zawartości to kontenery najwyższego poziomu, które organizują łącza do treści w ramach kursu, takich jak notatki z wykładów, zadania i testy.

Dodamy Obszar zawartości dla Zadań i inny Obszar zawartości dla Quizów &Testów.

 1. Aby dodać Obszar zawartości, *przejedź nad znakiem + znajdującym się w lewym górnym rogu menu. Zostanie wyświetlone menu wyskakujące. Przewiń do i wybierz opcję Obszar zawartości.
 2. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Dodaj obszar zawartości. Wprowadź nazwę obszaru zawartości, Przydziały, kliknij pole wyboru po lewej stronie opcji Dostępne dla użytkowników. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, studenci nie będą mogli zobaczyć tej pozycji menu. Kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać notatki z wykładów w menu kursu.

*Powtórz powyższe kroki, aby utworzyć obszar zawartości dla Quizów & Testów.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.