Methadone injection

Co to za lek?

METHADONE (METH a done) jest lekiem przeciwbólowym. Jest on stosowany w leczeniu silnego bólu. Lek jest również stosowany w celu zapobiegania objawom odstawienia u osób uzależnionych od innych leków.

Ten lek może być stosowany do innych celów; w razie pytań należy zwrócić się do dostawcy usług medycznych lub farmaceuty.

COMMON BRAND NAME(S): Dolophine

O czym powinienem poinformować mojego dostawcę usług medycznych przed zastosowaniem tego leku?

Muszą oni wiedzieć, czy masz którykolwiek z tych stanów:

 • choroba Addisona
 • guz mózgu
 • nadużywanie leków lub uzależnienie
 • choroba pęcherzyka żółciowego
 • uraz głowy
 • historia nieregularne bicie serca
 • jeśli często pijesz alkohol
 • choroba nerek
 • choroba wątroby
 • niskie ciśnienie krwi
 • choroba płuc lub oddychania, jak astma
 • choroba psychiczna
 • problemy z oddawaniem moczu
 • napadowe drgawki
 • problemy z żołądkiem lub jelitami
 • choroba tarczycy
 • nietypowa lub alergiczna reakcja na metadon, inne opioidowe leki przeciwbólowe, inne leki, pokarmy, barwniki lub konserwanty
 • ciężarna lub starająca się zajść w ciążę
 • karmienie piersią

Jak stosować ten lek?

Ten lek jest do wstrzykiwania pod skórę, do mięśnia lub do żyły. Zazwyczaj jest on podawany przez pracownika służby zdrowia w szpitalu lub klinice.

Jeśli otrzymasz ten lek do domu, zostaniesz nauczony jak przygotować i podać ten lek. Stosuj dokładnie tak, jak zalecono. Przyjmuj lek w regularnych odstępach czasu. Nie należy przyjmować leku częściej niż jest to zalecane.

Ważne jest, aby umieścić zużyte igły i strzykawki w specjalnym pojemniku na ostre narzędzia. Nie należy ich wrzucać do kosza na śmieci. Jeśli nie posiadasz ostrego pojemnika, skontaktuj się z farmaceutą lub pracownikiem służby zdrowia, aby go otrzymać.

Porozmawiaj z pediatrą na temat stosowania tego leku u dzieci. Może być konieczna szczególna ostrożność.

Przedawkowanie: Jeśli uważasz, że zażyłeś zbyt dużo tego leku, natychmiast skontaktuj się z centrum kontroli zatruć lub pogotowiem ratunkowym.

UWAGA: Ten lek jest tylko dla Ciebie. Nie należy dzielić się tym lekiem z innymi osobami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki?

W przypadku pominięcia dawki, należy zażyć ją tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy przyjąć tylko tę dawkę. Nie należy stosować dawek podwójnych lub dodatkowych.

Co może wchodzić w interakcje z tym lekiem?

Nie należy przyjmować tego leku z żadnym z następujących leków:

 • pewnymi lekami na infekcje grzybicze jak itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, worykonazol
 • pewnymi lekami na nieregularny rytm serca jak beprydyl, bretylium, dronedaron, chinidyna
 • cisapryd
 • halofantryna
 • mesorydazyna
 • pimozyd
 • rasagilina
 • selegilina
 • tioridazyna

Ten lek może również wchodzić w interakcje z następującymi lekami:

 • alkoholem
 • lekami przeciwhistaminowymi stosowanymi w leczeniu alergii, kaszlu i przeziębienia
 • lekami przeciwwirusowymi stosowanymi w leczeniu HIV lub AIDS
 • trójtlenkiemarsenu
 • atropiną
 • pewnymi antybiotykami, takimi jak klarytromycyna, erytromycyna, gemifloksacyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna, ofloksacyna, pentamidyna, telitromycyna, ryfampina, ryfapentyna
 • pewne leki na niepokój lub sen
 • pewne leki na problemy z pęcherzem moczowym jak oksybutynina, tolterodyna
 • pewne leki na raka jak dasatinib, lapatinib, sunitinib, vorinostat
 • pewne leki na depresję jak amitryptylina, desipramina, fluoksetyna, sertralina
 • pewne leki na nieregularne bicie serca jak amiodaron, dyzopiramid, flekainid, prokainamid, propafenon, sotalol
 • pewne leki na malarię jak chlorochina, mefloquine
 • pewne leki na migrenowy ból głowy jak almotryptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan
 • pewne leki na nudności lub wymioty jak dolasetron, droperidol, granisetron, ondansetron
 • pewne leki na drgawki jak karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon
 • pewne leki na dolegliwości żołądkowe jak dicyklomina, hioscyamina
 • pewne leki na chorobę lokomocyjną jak skopolamina
 • pewne leki na chorobę Parkinsona jak benztropina, trihexyphenidyl
 • fluconazol
 • środki znieczulenia ogólnego jak halotan, izofluran, metoksyfluran, propofol
 • haloperidol
 • ipratropium
 • linezolid
 • środki znieczulenia miejscowego jak lidokaina, pramoksyna, tetrakaina
 • MAOI, takie jak Marplan, Nardil i Parnate
 • leki rozluźniające mięśnie do operacji
 • niebieski metylen
 • oktreotyd
 • inne leki wydłużające odstęp QT (powodujące nieprawidłowy rytm serca), takie jak dofetylid, ziprasidon
 • inne leki narkotyczne przeciwbólowe lub przeciwkaszlowe
 • peginterferon alfa-2b
 • fenotiazyny, takie jak chlorpromazyna, prochlorperazyna
 • ranolazyna
 • takrolimus
 • vardenafil

Ta lista może nie opisywać wszystkich możliwych interakcji. Przekaż swojemu lekarzowi lub pracownikowi służby zdrowia listę wszystkich leków, ziół, leków wydawanych bez recepty lub suplementów diety, które stosujesz. Poinformuj go również, jeśli palisz papierosy, pijesz alkohol lub zażywasz nielegalne narkotyki. Niektóre pozycje mogą wchodzić w interakcje z lekiem.

Na co powinienem zwrócić uwagę podczas stosowania tego leku?

Powiedz swojemu lekarzowi lub pracownikowi służby zdrowia, jeśli ból nie ustępuje, jeśli się nasila, lub jeśli masz nowy lub inny rodzaj bólu. Może rozwinąć się u Ciebie tolerancja na lek. Tolerancja oznacza, że będziesz potrzebował większej dawki leku do uśmierzenia bólu. Tolerancja jest normalna i spodziewana, jeśli przyjmujesz ten lek przez długi czas.

Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku, ponieważ może wystąpić ciężka reakcja. Twój organizm przyzwyczaja się do leku. To NIE oznacza, że jesteś uzależniony. Uzależnienie jest zachowaniem związanym ze zdobywaniem i używaniem leku z powodów niemedycznych. Jeśli odczuwasz ból, masz medyczny powód, aby przyjmować leki przeciwbólowe. Twój lekarz powie Ci, jaką dawkę leku należy przyjmować. Jeśli lekarz będzie chciał, abyś odstawił lek, dawka będzie powoli zmniejszana w czasie, aby uniknąć jakichkolwiek skutków ubocznych.

Istnieją różne rodzaje leków narkotycznych (opiatów). Jeśli zażywasz więcej niż jeden rodzaj w tym samym czasie lub jeśli zażywasz inny lek, który również powoduje senność, może wystąpić więcej działań niepożądanych. Należy przedstawić swojemu lekarzowi listę wszystkich leków, które stosujesz. Lekarz powie Ci ile leku należy zażyć. Nie należy przyjmować więcej leku niż zalecono. Zadzwoń po pomoc, jeśli masz problemy z oddychaniem lub niezwykłą senność.

Możesz mieć senność lub zawroty głowy. Nie prowadź pojazdów, nie obsługuj maszyn ani nie rób niczego, co wymaga koncentracji uwagi, dopóki nie dowiesz się, jak ten lek na Ciebie wpływa. Nie wstawaj ani nie siadaj szybko, szczególnie jeśli jesteś starszym pacjentem. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia zawrotów głowy lub omdleń. Alkohol może zaburzać działanie tego leku. Unikaj napojów alkoholowych.

Ten lek może powodować zaparcia. Należy starać się wypróżniać co najmniej co 2 do 3 dni. Jeśli nie wypróżniasz się przez 3 dni, skontaktuj się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

Twoja jama ustna może stać się sucha. Pomocne może być żucie gumy bez cukru lub ssanie twardych cukierków oraz picie dużej ilości wody. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli problem nie ustępuje lub jest poważny.

Kobiety powinny poinformować lekarza, jeśli chcą zajść w ciążę lub myślą, że mogą być w ciąży. Istnieje możliwość wystąpienia poważnych działań niepożądanych u nienarodzonego dziecka. Porozmawiaj z lekarzem o korzyściach i ryzyku karmienia piersią podczas stosowania tego leku. Ten lek przenika do mleka matki. Porozmawiaj z lekarzem, jeśli planujesz rozpocząć lub przerwać stosowanie tego leku podczas karmienia piersią lub jeśli planujesz zaprzestać karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogę zauważyć po otrzymaniu tego leku?

Działania niepożądane, które należy zgłosić lekarzowi lub pracownikowi służby zdrowia tak szybko, jak to możliwe:

 • reakcje alergiczne jak wysypka skórna, swędzenie lub pokrzywka, obrzęk twarzy, warg lub języka
 • problemy z oddychaniem
 • konfuzja
 • sygnały i objawy niebezpiecznych zmian w biciu serca lub rytmie serca jak ból w klatce piersiowej; zawroty głowy; szybkie lub nieregularne bicie serca; palpitacje; uczucie omdlenia lub światłowstrętu, upadki; problemy z oddychaniem
 • sygnały i objawy niewydolności nadnerczy jak nudności; wymioty; utrata apetytu; zmęczenie; osłabienie; zawroty głowy; niskie ciśnienie krwi
 • sygnały i objawy niskiego ciśnienia krwi jak zawroty głowy; uczucie omdlenia lub światłowstręt, upadki; niezwykle słaby lub zmęczony
 • sygnały i objawy zespołu serotoninowego jak pobudzenie; dezorientacja; biegunka; szybkie lub nieregularne bicie serca; drżenie mięśni; sztywne mięśnie; trudności w chodzeniu; zwiększona potliwość; wysoka gorączka; drgawki; dreszcze; wymioty
 • kłopoty z oddawaniem moczu lub zmiana ilości oddawanego moczu

Skutki uboczne, które zazwyczaj nie wymagają pomocy medycznej (należy zgłosić się do lekarza lub pracownika służby zdrowia, jeśli nie ustępują lub są uciążliwe):

 • zaparcie
 • suchość w ustach
 • mdłości, wymioty
 • ból, zaczerwienienie lub podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia
 • zmęczenie

Ta lista może nie opisywać wszystkich możliwych działań niepożądanych. W celu uzyskania porady medycznej dotyczącej działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem. Działania niepożądane można zgłaszać do FDA pod numerem 1-800-FDA-1088.

Gdzie powinienem przechowywać swój lek?

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ten lek może być nadużywany. Lek należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby chronić go przed kradzieżą. Nie należy dzielić się tym lekiem z nikim. Sprzedaż lub oddawanie tego leku jest niebezpieczne i niezgodne z prawem.

Jeśli lek jest stosowany w domu, pacjent zostanie poinstruowany jak przechowywać ten lek. Należy wyrzucić każdy niezużyty lek po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Należy zachować ostrożność przy wyrzucaniu niezużytego leku i zużytego opakowania. Zwierzęta domowe i dzieci mogą być poszkodowane, jeśli znajdą zużyte lub zgubione opakowania.

UWAGA: Ta karta jest streszczeniem. Może nie obejmować wszystkich możliwych informacji. Jeśli masz pytania dotyczące tego leku, porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pracownikiem służby zdrowia.

Share Facebook Twitter LinkedIn Email Print

Get useful, helpful and relevant health + wellness information

enews

Cleveland Clinic jest akademickim centrum medycznym typu non-profit. Reklama na naszej stronie pomaga wspierać naszą misję. Nie popieramy produktów ani usług nie należących do Cleveland Clinic. Polityka

.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.