Important Announcement

NSFNational Science Foundation wdrożyła Proposal and Award Policies and Procedures Guide (PAPPG) (NSF 20-1) w odniesieniu do wniosków złożonych lub których termin złożenia przypada na dzień 1 czerwca 2020 r. lub później. NSF opóźniła jednak wymóg stosowania zatwierdzonych przez NSF formatów szkicu biograficznego oraz sekcji dotyczących bieżącego i oczekującego wsparcia we wnioskach NSF do dnia 5 października 2020 r. i odpowiednio zaktualizowała PAPPG. Zobacz pełne zawiadomienie NSF poniżej.

Drodzy Koledzy:

Jak zapewne wiecie, od 1 czerwca NSF wdroży Przewodnik po Polityce i Procedurach Dotyczących Wniosków i Nagród (PAPPG) (NSF 20-1) dla wniosków złożonych lub których termin złożenia przypada w tym dniu lub później. Jak być może Państwo również wiedzą, NSF opóźnił wymóg stosowania zatwierdzonych przez NSF formatów dla części wniosków dotyczących szkicu biograficznego oraz bieżącego i oczekującego wsparcia do dnia 5 października 2020 r. Wnioskodawcy muszą nadal formatować te dokumenty zgodnie z wymogami PAPPG (zob. sekcje II.C.2.f i II.C.2.h PAPPG). NSF zachęca społeczność do korzystania z tych formatów i dalszego dostarczania cennych informacji zwrotnych w miarę ich ulepszania w celu przyszłego wdrożenia.

NSF dokonał aktualizacji odzwierciedlających to wdrożenie w następujących wytycznych dotyczących polityki, stronach internetowych i często zadawanych pytaniach:

  • Sekcja dotycząca szkicu biograficznego w PAPPG, rozdział II.C.2.f;
  • Sekcja dotycząca obecnego i oczekującego wsparcia w PAPPG, rozdział II.C.2.h;
  • Zatwierdzone przez NSF formaty dla Szkicu Biograficznego oraz Bieżącego i Oczekującego Wsparcia;
  • Często zadawane pytania dotyczące Bieżącego i Oczekującego Wsparcia;
  • Często zadawane pytania dotyczące Używania SciENcv; oraz
  • Często zadawane pytania dotyczące Używania formatu NSF Fillable PDF.

Dodatkowo, webinaria obejmujące użycie formatów zatwierdzonych przez NSF, jak również wszystkie znaczące zmiany w PAPPG są dostępne na stronie NSF Policy Outreach.

W przypadku pytań związanych z systemem, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Użytkownika FastLane pod numerem 1-800-673-6188 lub [email protected] Pytania związane z polityką dotyczące treści formatów należy kierować na adres [email protected]

Pozdrowienia,

Jean Feldman
Head, Policy Office
Division of Institution & Award Support
National Science Foundation
email: [email protected]

Subscribe

View all posts

.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.