Formularz pełnomocnictwa medycznego Karoliny Południowej

Email PDF

Dokument pełnomocnictwa medycznego

Formularz pełnomocnictwa medycznego Karoliny Południowej Formularz pełnomocnictwa medycznego w stanie South Carolina jest dokumentem, którego mocodawca używa, aby zapewnić pełnomocnikowi uprawnienia, dzięki którym może on podejmować decyzje za mocodawcę w przypadku, gdy mocodawca zostanie ubezwłasnowolniony do tego stopnia, że nie może już przekazywać swoich wyborów dotyczących opieki zdrowotnej. Zleceniodawca może wybrać, a także ograniczyć lub zawęzić każde z uprawnień, które chce.

Zleceniodawca powinien omówić swoje wybory dotyczące opieki zdrowotnej z wybranym przez siebie Pełnomocnikiem. Powinien również dokładnie przejrzeć cały dokument przed jego wypełnieniem, aby upewnić się, że wszystkie aspekty są w pełni zrozumiałe. Jeśli Zleceniodawca nie rozumie któregokolwiek z elementów dokumentu, może skontaktować się z prawnikiem w celu lepszego zrozumienia dokumentu przed jego podpisaniem.

Dokument ten musi być podpisany przez dwóch świadków LUB musi być potwierdzony przez licencjonowanego notariusza. Dokument ten może być również odwołany w dowolnym momencie według uznania Zleceniodawcy. Może to nastąpić poprzez pisemne zawiadomienie Agenta(ów) i dostarczenie lub doręczenie go Agentowi(om)

Krok 1 – Informacje o dokumencie –

 • Zleceniodawca powinien pobrać dokument i przeczytać go w całości przed wypełnieniem.

Krok 2 – Wyznaczenie pełnomocnika – Zleceniodawca może wyznaczyć swojego pełnomocnika, wpisując następujące informacje:

 • Wprowadź nazwę Zleceniodawcy
 • Podaj nazwę Agenta
 • Adres Agenta
 • Telefon domowy Agenta
 • Telefon służbowy
 • Telefon komórkowy

Krok 3 – Wyznaczenie Następcy (Następców) – Zleceniodawca, na wypadek, gdyby pierwszy Pełnomocnik utracił zdolność lub nie chciał działać w jego imieniu, może również wybrać Pełnomocników Następców do pełnienia funkcji po kolei. Należy wpisać kolejnych Pełnomocników w takiej kolejności, w jakiej Zleceniodawca chciałby, aby pełnili oni swoje funkcje: Telefon

 • Telefon służbowy
 • Telefon komórkowy
 • Zleceniodawca powinien zapoznać się z pozostałym akapitem dotyczącym Pełnomocników substytucyjnych
 • Krok 4 – Sekcje tytułowe – Zleceniodawca powinien zapoznać się z wszystkimi poniższymi tytułami:

  • Data wejścia w życie i okres obowiązywania
  • Upoważnienie HIPPA
  • Uprawnienia Agenta (w tej kategorii czytaj również A do E)
  • W sekcji E – Zleceniodawca może ograniczyć. ograniczyć lub zlikwidować którekolwiek z wymienionych uprawnień

  Krok 5 – Dawstwo organów – Zleceniodawca musi parafować tylko jedną z następujących opcji:

  • Pełnomocnik może –
  • lub
  • nie może – wyrazić zgody na oddanie wszystkich lub jakichkolwiek tkanek lub organów do celów transplantacji
  • Przeczytaj następujące dwa tytuły:
  • Effect on Declaration of Living Will
  • Statatement of Desires Concerning Life Sustaining Treatment

  Step 6 – Decisions for Life Sustaining Treatment –

  Przeczytaj następujące 3 paragrafy. Wybierz tylko jeden, inicjując poprzedni wiersz w następujący sposób:

  • Udzielenie swobody przedstawicielowi
  • OR
  • Dyrektywa dotycząca wstrzymania lub wycofania leczenia
  • OR
  • Dyrektywa dotycząca maksymalnego leczenia

  Krok 7 – Oświadczenie o pragnieniach dotyczących żywienia przez rurkę – Należy parafować tylko jeden z następujących 3 akapitów:

  • Przyznanie swobody przedstawicielowi
  • OR
  • Wskazówka dotycząca wstrzymania lub wycofania leczenia
  • OR
  • Wskazówka dotycząca maksymalnego leczenia

  Krok 8 – Postanowienia administracyjne Postanowienia –

  • Zleceniodawca musi przeczytać tę sekcję dotyczącą decyzji o odwołaniu

  Krok 9 – Podpisy – muszą być poświadczone przez świadków lub potwierdzone przez licencjonowanego notariusza:

  • Podpis Zleceniodawcy i informacje w formacie dd/mm/rr
  • Podać aktualny adres Zleceniodawcy
  • Podpis Zleceniodawcy
  • Drukowane imię i nazwisko Zleceniodawcy

  Krok 10 – Poświadczenie świadków – Jeżeli Zleceniodawca wybierze dwóch świadków do podpisania tego dokumentu, świadkowie muszą przeczytać paragraf dotyczący poświadczenia przed podaniem informacji:

  • Witness Number 1
  • Signature
  • Date
  • Print Name
  • Telephone
  • Address
  • AND
  • Witness Number 2
  • Signature
  • Signature
  • .

  • Data
  • Nazwisko
  • Telefon
  • Adres
  • OR –

  Poświadczenie notarialne –

  • Jeżeli Zamawiający wybierze poświadczenie licencjonowanego notariusza, po złożeniu przez notariusza wszystkich wymaganych podpisów, notariusz wypełni wymagane informacje dotyczące potwierdzenia, przystawiając również swoją pieczęć urzędową

  .

  Leave a Reply

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.