Destylaty ropy naftowej – przegląd

Dystylaty ropy naftowej
Przegląd

Destylaty ropy naftowej są rozpuszczalnikami węglowodorowymi produkowanymi z ropy naftowej. Rozpuszczalniki te obejmują spirytus mineralny, naftę, benzynę lakową, naftę i rozpuszczalnik Stoddarda.

Destylaty naftowe są dobre do usuwania ciężkich olejów i smarów, smoły i wosków. Niskie napięcie powierzchniowe wielu z tych rozpuszczalników pozwala im penetrować i czyścić małe przestrzenie. Są one łatwopalne, więc zwykle stosuje się je w temperaturze pokojowej lub zbliżonej do niej. Zazwyczaj stosuje się je w procesach zanurzania lub ręcznego wycierania. Występują również jako część rozpuszczalnika w niektórych roztworach półwodnych.

Koszty wahają się od około 3 USD/galon w przypadku spirytusu mineralnego do około 32 USD/galon w przypadku oczyszczonych destylatów klasy elektronicznej.

Destylaty ropy naftowej są lotnymi związkami organicznymi (VOC) i mogą podlegać regulacjom prawnym w danym regionie. Poziomy toksyczności są uważane za niskie, ale różnią się w zależności od konkretnego materiału. Na przykład nafta jest możliwym czynnikiem rakotwórczym.

Rozpuszczalniki te można poddawać recyklingowi poprzez destylację. Unieszkodliwianie odbywa się przez spalanie chemiczne w zatwierdzonym zakładzie.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.