Communication

UIC Distinguished Professor of Communication at the University of Illinois at Chicago and Adjunct Research Professor in the Institute of Communications Research at the University of Illinois at Urbana-Champaign, Jones’s books have earned him critical acclaim and interviews in national and international media. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Badaczy Internetu, prowadził liczne prezentacje na temat społecznych i komercyjnych zastosowań Internetu oraz zmian społecznych w erze Internetu. Jego badania zostały sfinansowane przez National Science Foundation, National Institutes of Health, Centers for Disease Control oraz Tides Foundation.

Jones jest redaktorem New Media & Society, międzynarodowego czasopisma poświęconego badaniom nad nowymi mediami, technologią i kulturą, oraz współredaktorem Mobile Media & Communication, oba z SAGE Publications. Jones jest również współredaktorem Digital Formations, serii książek o nowych mediach dla wydawnictwa Peter Lang Publishers. Świadczył usługi konsultingowe w zakresie Internetu dla wielu korporacji i organizacji non-profit, a także pełnił funkcję Senior Research Fellow w Pew Internet & American Life Project.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.