5 unikalnych możliwości pracy dla chrześcijańskich pracowników socjalnych

Zarobek w pracy socjalnej może być ekscytujący i satysfakcjonujący. Jest to ścieżka, która pozwala ludziom zarabiać na życie poprzez pomaganie innym.

Chrześcijańscy pracownicy socjalni wprowadzają swoją wiarę w ramach codziennych obowiązków, jak również. Ich system wartości opiera się na Piśmie Świętym, a te wytyczne są wykorzystywane podczas doradzania innym. Chrześcijańscy pracownicy socjalni czują, że życie jest święte i rozumieją, że ludzie potrzebują duchowego, emocjonalnego i intelektualnego spełnienia. Poza modlitwą, słuchanie jest najskuteczniejszym narzędziem, które wykorzystują, aby pomagać innym. Poprzez empatię, prowadzą klientów w pozytywnym kierunku, aby żyło im się lepiej.

Oto pięć wyjątkowych możliwości pracy otwartych dla chrześcijańskich pracowników socjalnych.

Doradca pastoralny

Doradztwo pastoralne jest doskonałą opcją kariery dla chrześcijańskiego pracownika socjalnego, który jest przeszkolony jako minister, ksiądz lub inny przywódca religijny w celu świadczenia usług terapii psychologicznej. Doradcy duszpasterscy pomagają ludziom zrozumieć związek między życiem a wiarą. Specjaliści ci wykorzystują zasoby psychologiczne i teologiczne do opracowywania programów szkoleniowych lub zachęcania do współpracy między specjalistami religijnymi i środowiskiem medycznym, zwłaszcza w leczeniu takich problemów jak uzależnienie od narkotyków. Certyfikowani ministrowie, którzy stają się doradcami pastoralnymi często znajdują zatrudnienie jako kapelani w więzieniach lub szpitalach.

Konsultant ds. adopcji

Chrześcijańscy pracownicy socjalni rozumieją znaczenie posiadania silnej jednostki rodzinnej na miejscu. Aby pomóc dzieciom, które są prawnie oddzielone od swoich rodziców biologicznych, wiele osób pracuje jako konsultanci adopcyjni. Ten obszar zatrudnienia łączy dzieci z rodzicami, którzy tworzą środowisko rodzinne wypełnione wsparciem emocjonalnym i bezwarunkową miłością. Aby ułatwić umieszczenie dziecka, konieczne jest uzyskanie licencji. Oznacza to, że konsultant ds. adopcji rozumie i przestrzega prawa obowiązującego w danym państwie. Jako chrześcijański pracownik socjalny ds. adopcji, osoba może znaleźć zatrudnienie w chrześcijańskiej agencji adopcyjnej.

Menedżer usług społecznych

Chrześcijański menedżer usług społecznych pomaga rodzinom marzyć o czymś wielkim, inwestować w ich przyszłość i osiągnąć sukces. Obejmuje to pracę dla kościoła lub podobnej organizacji, aby przełamać bariery ekonomiczne, które utrudniają sukces i rozwijać programy, które pomagają rodzinom iść do przodu. Niektóre grupy skupiają się na pomocy weteranom lub osobom starszym w radzeniu sobie z bezrobociem lub problemami zdrowia psychicznego.

Resource: 35 Best Value Christian Colleges with CSWE-accredited Programs 2015

Poprzez zbieranie danych ewaluacyjnych, od tych menedżerów oczekuje się udowodnienia skuteczności programów w praktyce. W dużej agencji, menedżer będzie miał wyspecjalizowane obowiązki. Na przykład, osoba ta może nadzorować i wdrażać jeden konkretny program. W małej organizacji, menedżer może odgrywać wiele ról. Osoba ta może być zaangażowana w działalność społeczną, w tym w zbieranie funduszy, i nadzorować wiele programów. Wykwalifikowana osoba musi mieć doświadczenie w administracji, wiedzę finansową i dobre umiejętności pracy z ludźmi.

Doradca rodzinny

Chrześcijańska praca społeczna stawia rodziny w centrum uwagi. Rodzina jest uważana za kamień węgielny dobrego samopoczucia człowieka. W czasach rozwodu, choroby lub śmierci, rodziny mogą potrzebować pomocy w utrzymaniu więzi. Chrześcijański doradca rodzinny musi ułatwiać komunikację w sposób niekonfrontacyjny i musi interweniować w celu rozładowania niestabilnych sytuacji. Na przykład, gdy dana osoba ma do czynienia z uzależnieniem od narkotyków lub alkoholu, pracownik socjalny może zalecić skuteczny sposób leczenia i zorganizować terapię dla całej rodziny. Ten typ doradcy może również spotkać się z dzieckiem z problemami, aby dotrzeć do źródła problemu behawioralnego. Poprzez empatię, chrześcijański pracownik socjalny pomaga rodzinom rozwiązywać konflikty i uczy, jak lepiej komunikować się i szanować innych.

Substance Abuse Social Worker

Chrześcijański doradca nadużywania substancji pracuje, aby pomóc uzależnionym z konwencjonalnych metod leczenia przenikniętych religią. Pacjent uczy się zwracać wszystkie ciężary do Boga. Jest to podstawowa wiara wszystkich chrześcijańskich poradnictwa i tworzy komfortowe środowisko, w którym osoba nigdy nie czuje się osądzony. Kiedy mamy do czynienia z nadużywaniem substancji, uzależniony może czuć się słaby i bezbronny. Chrześcijański doradca stawia tę osobę w spokoju i koncentruje się na powrocie tej osoby do ścieżki Boga.

Chrześcijańska praca socjalna jest szczególną częścią tradycyjnego zawodu pracy socjalnej. Kładzie ona silny nacisk na Boga i na to, jak duchowość odgrywa ważną rolę w codziennym życiu społecznym. Powyższe miejsca pracy to tylko kilka unikalnych ofert dla osób zainteresowanych wejściem w tę dziedzinę.

.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.