South Carolina Medical Power of Attorney Form

Email PDF

Email Power of Attorney Document

De South Carolina medische volmachtformulier is een document dat een volmachtgever gebruikt om een vertegenwoordiger bevoegdheden te verlenen, zodat deze beslissingen voor de volmachtgever kan nemen indien de volmachtgever zodanig handelingsonbekwaam wordt dat hij zijn keuzes op het gebied van gezondheidszorg niet meer kan communiceren. De Principal kan kiezen, en kan, beperken of beperken elk van de bevoegdheden die zij wensen.

De Principal moet bespreken hun keuzes voor de gezondheidszorg met hun geselecteerde Agent. Zij moeten ook het gehele document zorgvuldig doorlezen voordat het wordt voltooid, om ervoor te zorgen dat alle aspecten volledig worden begrepen. Als de Principal niets van het document begrijpt, kunnen zij ervoor kiezen om contact op te nemen met een advocaat voor een beter begrip van het document voordat zij zich eraan verbinden.

Dit document moet door twee getuigen worden ondertekend OF het moet worden erkend door een bevoegde Notaris. Het document kan ook op elk moment worden herroepen naar goeddunken van de Opdrachtgever. Dit kan geschieden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de agent(en) en door bezorging of betekening aan de agent(en)

Stap 1 – Informatie over het document –

 • De principaal dient het document te downloaden en volledig door te lezen alvorens het in te vullen.

Stap 2 – Aanwijzing van de vertegenwoordiger – De aangever kan zijn vertegenwoordiger aanwijzen door de volgende informatie in te voeren:

 • Voeg de naam van de Opdrachtgever in
 • Voeg de naam van de Agent in
 • Adres van de Agent
 • Telefoon van de Agent thuis
 • Telefoon op het werk
 • Mobiele telefoon

Stap 3 – Aanwijzing van opvolgend(e) Agent(en) – De Opdrachtgever, in het geval dat de initiële Agent niet in staat of niet bereid is om in zijn naam te handelen, kan ook opvolgende Agenten kiezen om achtereenvolgens te dienen. Voer de opvolgende agenten in in de volgorde waarin de Principal ze wil laten dienen – Voer het volgende in:

 • Voornaam eerste plaatsvervanger –
 • Adres
 • Telefoon
 • Werktelefoon
 • Gsm
 • En
 • Voornaam tweede plaatsvervanger –
 • Adres
 • Telefoon
 • Telefoon
 • . Telefoon

 • Werktelefoon
 • Cell-telefoon
 • De Opdrachtgever dient de resterende paragraaf te lezen met betrekking tot de Plaatsvervangende Agenten

Stap 4 – Getitelde Secties – De Opdrachtgever dient alle van de volgende titels te lezen:

 • Effective Date and Durability
 • HIPPA Authorization
 • Agent’s Powers (lees ook A t/m E in deze categorie)
 • In Section E – The Principal may limit. beperken of elimineren

Stap 5 – Orgaandonatie – De Principal moet slechts één van de volgende opties paraferen:

 • De Agent kan –
 • OF
 • mag niet -toestemmen in de donatie van alle of enige weefsels of organen voor transplantatiedoeleinden
 • Lees de volgende twee titels:
 • Effect op Verklaring van Levenstestament
 • Wensverklaring inzake levensverlengende behandeling

Stap 6 – Beslissingen inzake levensverlengende behandeling –

Lees de volgende 3 paragrafen. Selecteer er slechts één, door de voorafgaande regel als volgt te paraferen:

 • Verlening van discretionaire bevoegdheid aan de vertegenwoordiger
 • OR
 • Richtlijn om behandeling in te houden of in te trekken
 • OR
 • Richtlijn voor maximale behandeling

Stap 7 – Verklaring van wensen met betrekking tot sondevoeding – Parafeer er slechts één uit de volgende 3 paragrafen:

 • Ruimte voor de vertegenwoordiger
 • of
 • Richtlijn om behandeling in te houden of in te trekken
 • of
 • Richtlijn voor maximale behandeling

Stap 8 – Administratieve bepalingen –

. Bepalingen –

 • De opdrachtgever moet dit gedeelte lezen met betrekking tot besluiten tot intrekking

Stap 9 – Handtekeningen – Moeten door getuigen worden bijgewoond of door een bevoegde notaris worden bekrachtigd:

 • Datum van de handtekening van de opdrachtgever en de gegevens in dd/mm/jjj formaat
 • Het huidige adres van de opdrachtgever invullen
 • Handtekening van de opdrachtgever
 • Gedrukte naam van de opdrachtgever

Stap 10 – Verklaring van de getuigen – Indien de opdrachtgever twee getuigen kiest om dit document te ondertekenen, moeten de getuigen de paragraaf over de verklaring lezen alvorens informatie te verstrekken:

 • Getuigenis Nummer 1
 • Handtekening
 • Datum
 • Prentenaam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • En
 • Getuigenis Nummer 2
 • Handtekening
 • Datum
 • Prentenaam
 • Telefoon
 • Adres
 • of –

Notariële akte –

 • In het geval dat de opdrachtgever kiest voor erkenning door een notaris met een vergunning, zodra de notaris alle vereiste handtekeningen heeft bekrachtigd, vult hij de vereiste informatie voor de erkenning in en plaatst hij zijn officiële zegel

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.