Natuurlijke variabiliteit en klimaatverandering

Image:Forest field trip.jpgHet klimaat varieert van nature op verschillende schaalniveaus. Leer hier enkele aspecten die de klimaatvariatie beïnvloeden.
Uittreksel van het Southwest Climate Change Network, geschreven door Zack Guido, University of Arizona

Figuur 1. Het klimaat varieert van nature op een aantal verschillende schalen (bv. temperatuur, neerslag, geografisch). Dergelijke veranderingen beïnvloeden de verspreiding, fenologie en migratiepatronen van soorten in elk ecosysteem. Foto met dank aan Chris Schnepf, Universiteit van Idaho.

Het klimaat varieert natuurlijk van jaar tot jaar. Het klimaat kan ook op veel langere tijdschalen variëren, van decennia tot eeuwen. Klimaatverandering verwijst naar de verschuiving in de gemiddelde toestand van een bepaalde klimaatparameter, zoals temperatuur of neerslag. In meer wiskundige bewoordingen is er sprake van klimaatverandering wanneer de statistische verdeling van een klimaatvariabele verandert (Roesch et al. 2005).

Natuurlijke klimaatvariabiliteit verwijst naar de variatie in klimaatparameters die wordt veroorzaakt door niet-menselijke krachten. Er zijn twee soorten natuurlijke variabiliteit: externe en interne variabiliteit van het klimaatsysteem. Variaties in de zon, vulkaanuitbarstingen en veranderingen in de baan van de aarde om de zon oefenen een externe controle uit op de klimaatvariabiliteit. Deze processen zijn de drijvende kracht achter veranderingen die zich over lange perioden voordoen, zoals de schommelingen tussen ijstijden en interglaciale perioden. Natuurlijke variabiliteit wordt ook beïnvloed door processen binnen het klimaatsysteem die gedeeltelijk het gevolg zijn van interacties tussen de atmosfeer en de oceaan, zoals die welke zich voordoen in de tropische Stille Oceaan tijdens een El Niño-gebeurtenis. Deze veranderingen doen zich voor over kortere perioden, van maanden tot decennia. In een bepaald jaar kan de natuurlijke variabiliteit ervoor zorgen dat het klimaat anders is dan het langetermijngemiddelde.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change gebruikt de term “klimaatverandering” om te verwijzen naar elke klimaatverandering die heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, hetzij door natuurlijke variabiliteit, hetzij door menselijke activiteit. In de volksmond is de term echter vaak synoniem met de term “opwarming van de aarde”, die wordt gebruikt om de voortdurende temperatuurstijging in de wereld te beschrijven in relatie tot de uitstoot van broeikasgassen door de samenleving.

Opgesteld voor eXtension.org door Michael Crimmins, University Arizona

Referenties:
Roesch, C., K. Miller, D. Yates, and D.J. Stewart. 2006. Climate change and water resources: a primer for municipal water providers. AWWA Research Foundation, Denver, Colorado, en University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), Boulder, Colorado.

Southwest Climate Change Network

Meer over natuurlijke variabiliteit en klimaatverandering:

  • Climate Variability and Change: Basisconcepten
  • Weer en klimaat
  • Teleconnecties
  • Stralingsforcering
  • Enter versterkt broeikasgaseffect
  • Extreme gebeurtenissen

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.