Methadon injectie

Wat is dit geneesmiddel?

METHADONE (METH a done) is een pijnstiller. Het wordt gebruikt om ernstige pijn te behandelen. Het geneesmiddel wordt ook gebruikt om ontwenningsverschijnselen te voorkomen bij mensen die verslaafd zijn aan andere drugs.

Dit geneesmiddel kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt; vraag uw arts of apotheker als u vragen heeft.

KOMONDERDELEN VAN MERKNAAM (S): Dolophine

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel inneem?

Ze moeten weten of u een van deze aandoeningen heeft:

 • ziekte vanAddison
 • hersentumor
 • drugsmisbruik of -verslaving
 • galblaasaandoening
 • hoofdletsel
 • geschiedenis van onregelmatige hartslag
 • als u vaak alcohol drinkt
 • nieraandoening
 • leveraandoening
 • lage bloeddruk
 • long- of ademhalingsaandoening, zoals astma
 • mentale ziekte
 • plasproblemen
 • aanvallen
 • maag- of darmproblemen
 • schildklieraandoening
 • een ongewone of allergische reactie op methadon, andere opioïde analgetica, andere geneesmiddelen, voedingsmiddelen, kleurstoffen of conserveermiddelen
 • zwanger zijn of proberen zwanger te worden
 • borstvoeding geven

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Dit geneesmiddel is voor injectie onder de huid, in een spier, of in een ader. Het wordt gewoonlijk gegeven door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in een ziekenhuis of kliniek.

Als u dit geneesmiddel thuis krijgt, zal u geleerd worden hoe u dit geneesmiddel moet klaarmaken en geven. Gebruik het precies zoals voorgeschreven. Neem uw geneesmiddel op regelmatige tijdstippen in. Neem uw medicijn niet vaker in dan is voorgeschreven.

Het is belangrijk dat u uw gebruikte naalden en spuiten in een speciale naaldencontainer doet. Doe ze niet in de prullenbak. Als u geen naaldencontainer hebt, bel dan uw apotheker of zorgverlener om er een te krijgen.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of de eerste hulp.

NOOT: Dit geneesmiddel is alleen voor u bestemd. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, gebruik deze dan zo snel als u kunt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, gebruik dan alleen die dosis. Gebruik geen dubbele of extra doses.

Wat kan een wisselwerking hebben met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

 • bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties zoals itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol
 • bepaalde geneesmiddelen tegen een onregelmatige hartslag zoals bepridil, bretylium, dronedarone, kinidine
 • cisapride
 • halofantrine
 • mesoridazine
 • pimozide
 • rasagiline
 • selegiline
 • thioridazine

Dit geneesmiddel kan ook een wisselwerking hebben met de volgende geneesmiddelen:

 • alcohol
 • antihistaminica tegen allergie, hoest en verkoudheid
 • antivirale geneesmiddelen tegen HIV of AIDS
 • arsenicumtrioxide
 • atropine
 • bepaalde antibiotica zoals claritromycine, erytromycine, gemifloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, ofloxacine, pentamidine, telitromycine, rifampine, rifapentine
 • bepaalde geneesmiddelen tegen angst of slaap
 • bepaalde geneesmiddelen tegen blaasproblemen zoals oxybutynine, tolterodine
 • bepaalde geneesmiddelen tegen kanker zoals dasatinib, lapatinib, sunitinib, vorinostat
 • bepaalde geneesmiddelen tegen depressie zoals amitriptyline, desipramine, fluoxetine, sertraline
 • bepaalde geneesmiddelen tegen onregelmatige hartslag zoals amiodarone, disopyramide, flecaïnide, procainamide, propafenon, sotalol
 • bepaalde geneesmiddelen tegen malaria zoals chloroquine, mefloquine
 • bepaalde geneesmiddelen tegen migraine hoofdpijn zoals almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan
 • bepaalde geneesmiddelen tegen misselijkheid of braken zoals dolasetron, droperidol, granisetron, ondansetron
 • bepaalde geneesmiddelen tegen aanvallen zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, primidone
 • bepaalde geneesmiddelen tegen maagklachten zoals dicyclomine, hyoscyamine
 • bepaalde geneesmiddelen tegen reisziekte zoals scopolamine
 • bepaalde geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson zoals benztropine, trihexyfenidyl
 • fluconazol
 • algemene verdovingsmiddelen zoals halothaan, isofluraan, methoxyfluraan, propofol
 • haloperidol
 • ipratropium
 • linezolid
 • plaatselijke verdovingsmiddelen zoals lidocaïne, pramoxine, tetracaine
 • MAO-remmers zoals Marplan, Nardil, en Parnate
 • medicijnen die de spieren ontspannen voor een operatie
 • methyleenblauw
 • octreotide
 • andere medicijnen die het QT-interval verlengen (een abnormaal hartritme veroorzaken) zoals dofetilide, ziprasidone
 • andere verdovende middelen tegen pijn of hoest
 • peginterferon alfa-2b
 • fenothiazines zoals chloorpromazine, prochlorperazine
 • ranolazine
 • tacrolimus
 • vardenafil

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst van alle geneesmiddelen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hem of haar ook of u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige middelen kunnen een wisselwerking met uw geneesmiddel hebben.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Vertel het uw arts of zorgverlener als uw pijn niet weggaat, als de pijn erger wordt, of als u nieuwe of een ander soort pijn heeft. U kunt tolerantie voor het geneesmiddel ontwikkelen. Tolerantie betekent dat u een hogere dosis van het geneesmiddel nodig heeft om de pijn te verlichten. Tolerantie is normaal en wordt verwacht als u dit geneesmiddel lange tijd gebruikt.

Stop niet plotseling met het innemen van uw geneesmiddel, want dan kunt u een heftige reactie krijgen. Uw lichaam raakt gewend aan het geneesmiddel. Dit betekent NIET dat u verslaafd bent. Verslaving is een gedrag dat verband houdt met het krijgen en gebruiken van een geneesmiddel om een niet-medische reden. Als u pijn heeft, heeft u een medische reden om pijnstillers te nemen. Uw arts zal u vertellen hoeveel medicijnen u moet nemen. Als uw arts wil dat u met het medicijn stopt, zal de dosis in de loop van de tijd langzaam worden verlaagd om bijwerkingen te voorkomen.

Er zijn verschillende soorten verdovende medicijnen (opiaten). Als u meer dan één soort tegelijk gebruikt of als u een ander geneesmiddel gebruikt dat ook slaperigheid veroorzaakt, kunt u meer bijwerkingen krijgen. Geef uw arts een lijst van alle geneesmiddelen die u gebruikt. Uw arts zal u vertellen hoeveel medicijnen u moet innemen. Neem niet meer medicijnen in dan is voorgeschreven. Bel de eerste hulp voor hulp als u problemen heeft met ademhalen of ongewoon slaperig bent.

U kunt slaperig of duizelig worden. Rijd niet, gebruik geen machines en doe geen dingen die mentale alertheid vereisen totdat u weet hoe dit geneesmiddel u beïnvloedt. Ga niet snel staan of zitten, vooral als u een oudere patiënt bent. Dit vermindert het risico op duizeligheid of flauwvallen. Alcohol kan de werking van dit geneesmiddel verstoren. Vermijd alcoholische dranken.

Dit geneesmiddel veroorzaakt constipatie. Probeer ten minste om de 2 tot 3 dagen een stoelgang te hebben. Als u gedurende 3 dagen geen stoelgang heeft, bel dan uw arts of gezondheidsdeskundige.

Uw mond kan droog worden. Kauwen op suikervrije kauwgom of zuigen op harde snoepjes, en veel water drinken kunnen helpen. Neem contact op met uw arts als het probleem niet overgaat of ernstig is.

Vrouwen moeten hun arts informeren als zij zwanger willen worden of denken zwanger te kunnen zijn. Er is een kans op ernstige bijwerkingen voor een ongeboren kind. Praat met uw arts over de voordelen en risico’s van het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Dit geneesmiddel gaat over in de moedermelk. Praat met uw arts als u van plan bent met het gebruik van dit geneesmiddel te beginnen of te stoppen terwijl u borstvoeding geeft of als u van plan bent te stoppen met het geven van borstvoeding.

Welke bijwerkingen kan ik ondervinden van het gebruik van dit geneesmiddel?

Bijwerkingen die u zo snel mogelijk aan uw arts of zorgverlener moet melden:

 • allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk of netelroos, zwelling van het gezicht, de lippen of de tong
 • ademhalingsproblemen
 • verwardheid
 • symptomen en symptomen van een gevaarlijke verandering in de hartslag of het hartritme zoals pijn op de borst; duizeligheid; snelle of onregelmatige hartslag; hartkloppingen; zich flauw of licht in het hoofd voelen, vallen; ademhalingsproblemen
 • tekens en symptomen van bijnierinsufficiëntie zoals misselijkheid; overgeven; verlies van eetlust; vermoeidheid; zwakte; duizeligheid; lage bloeddruk
 • tekens en symptomen van lage bloeddruk zoals duizeligheid; flauw of licht gevoel in het hoofd, vallen; ongewoon zwak of moe
 • verschijnselen en symptomen van het serotoninesyndroom zoals agitatie; verwardheid; diarree; snelle of onregelmatige hartslag; spiertrekkingen; stijve spieren; moeite met lopen; toegenomen zweten; hoge koorts; toevallen; rillingen; braken
 • moeilijkheden met plassen of verandering in de hoeveelheid urine

Bijwerkingen die meestal geen medische aandacht vereisen (meld ze aan uw arts of zorgverlener als ze aanhouden of hinderlijk zijn):

 • constipatie
 • droge mond
 • misselijkheid, braken
 • pijn, roodheid, of irritatie op de plaats waar geïnjecteerd
 • vermoeidheid

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke bijwerkingen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

Waar moet ik mijn geneesmiddel bewaren?

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Dit geneesmiddel kan worden misbruikt. Bewaar uw geneesmiddel op een veilige plaats om het tegen diefstal te beschermen. Deel dit geneesmiddel met niemand. Het verkopen of weggeven van dit geneesmiddel is gevaarlijk en in strijd met de wet.

Als u dit geneesmiddel thuis gebruikt, krijgt u instructies over hoe u dit geneesmiddel moet bewaren. Gooi ongebruikte medicijnen na de vervaldatum op het etiket weg. Gooi ongebruikte medicijnen en gebruikte verpakkingen zorgvuldig weg. Huisdieren en kinderen kunnen letsel oplopen als zij gebruikte of verloren verpakkingen vinden.

NOOT: Dit blad is een samenvatting. Het is mogelijk dat niet alle mogelijke informatie wordt behandeld. Als u vragen heeft over dit geneesmiddel, praat dan met uw arts, apotheker of zorgverlener.

Delen Facebook Twitter LinkedIn E-mail Print

Krijg nuttige, nuttige en relevante informatie over gezondheid + welzijn

enews

Cleveland Clinic is een academisch medisch centrum zonder winstoogmerk. Adverteren op onze site helpt onze missie te ondersteunen. Wij bevelen geen producten of diensten aan die niet van de Cleveland Clinic zijn. Beleid

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.