Medicatiebeheer bij ouderen (DAE/DDE)

Motentially Harmful Drug-Disease Interactions in Older Adults: Beoordeelt volwassenen van 65 jaar en ouder die een specifieke ziekte of aandoening hebben (chronische nierziekte, dementie, valgeschiedenis) en een recept hebben gekregen voor een medicijn dat de ziekte kan verergeren.

Gebruik van Medicatie met Hoog Risico bij Oudere Volwassenen: Beoordeelt volwassenen van 65 jaar en ouder die ten minste twee verstrekkingen hadden voor dezelfde medicatie met een hoog risico.

WHY IT MATTERS

Gebruik van geneesmiddelen op recept door oudere volwassenen kan vaak resulteren in bijwerkingen die bijdragen aan ziekenhuisopname, langere ziekteduur, plaatsing in een verpleeghuis, vallen en fracturen. Ondanks een algemeen aanvaarde medische consensus dat bepaalde geneesmiddelen het risico op schade bij oudere volwassenen verhogen,1,2 worden deze geneesmiddelen nog steeds voorgeschreven. Omdat oudere volwassenen vaker meerdere geneesmiddelen voor meerdere aandoeningen gebruiken, lopen zij ook een groter risico op potentieel schadelijke interacties tussen geneesmiddelen en ziekten. Bovendien is de kans groter dat oudere volwassenen geneesmiddelen langdurig gebruiken, waardoor hun risico op lichamelijke en geestelijke schade toeneemt.3 Het vermijden van het gebruik van geneesmiddelen met een hoog risico is een belangrijke, eenvoudige en effectieve strategie om medicatiegerelateerde problemen en ongewenste voorvallen met geneesmiddelen bij oudere volwassenen te verminderen.4

Resultaten

Potentieel ongeschikte medicatie voor patiënten met chronisch nierfalen

Jaar Medicare HMO Medicare PPO
2018 10.8 8.0
2017 10.9 7.9

Motentially Inappropriate Medications for Patients with Dementia

Jaar Medicare HMO Medicare PPO
2018 45.7 44.8
2017 46.7 45.8

Potentieel Ongepaste Medicatie voor Patiënten met Valincidenten

Jaar Medicare HMO Medicare PPO
2018 48.8 48.4
2017 48.1 48.4

Overall Rate

Jaar Medicare HMO Medicare PPO
2018 41.2 40.9
2017 41.3 41.2

At Minstens Eén Hoog-Riskant Medicijn

Jaar Medicare HMO Medicare PPO
2018 14.6 13.5
2017 15.1 14.3

At Minstens Twee Hoog-Risk Medications

Jaar Medicare HMO Medicare PPO
2018 9.7 9.2
2017 10.0 9.5

In dit State of Healthcare Quality Report worden gezondheidsplannen anders geclassificeerd dan in NCQA’s Quality Compass. HMO komt overeen met alle LOB’s (met uitzondering van PPO en EPO) binnen Quality Compass. PPO komt overeen met PPO en EPO binnen Quality Compass.

Figuren houden geen rekening met veranderingen in de onderliggende maatstaf die trending kunnen doorbreken. Neem contact op met Information Products via my.ncqa.org voor een analyse die rekening houdt met trendbreuken.

  1. Fick, D.M., et al.2003. “Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults.” Arch Intern Med, 163:2716-24.
  2. American Geriatrics Society. 2019. “American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults.” Journal of the American Geriatrics Society, 67(4), 674-694. https://doi.org/10.1111/jgs.15767
  3. Steinhagen, K.A., and Friedman, M.B. 2008. “Substance Abuse and Misuse in Older Adults. Aging Well, 3:20
  4. Radcliff, S., Yue, J., Rocco, G., Aiello, S.E., Ickowicz, E., Hurd, Z., Samuel, M.J. and Beers, M.H. 2015. “American Geriatrics Society 2015 updated beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults.” Journal of the American Geriatrics Society, 63(11): 2227-2246.

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.