Guide to Assisted Living in New Hampshire

Er is een hoop te weten en te leren bij het kiezen van een assisted living faciliteit. Gebruik onze grondige en zeer informatieve gids om u te helpen belangrijke beslissingen te nemen over uw behoeften, wat begeleid wonen faciliteiten in New Hampshire bieden en hoe om te beslissen welke geschikt is voor u. Immers, hoe meer u weet over seniorenwoningen NH en faciliteiten voor begeleid wonen, hoe beter af u zult zijn. Lees onze gids hieronder door of download de PDF hier:

Download

Assisted Living Overview

Senior assisted living faciliteiten zijn ontworpen om mensen die hulp nodig hebben bij de normale activiteiten van het dagelijks leven (ADL) te helpen op een zodanige wijze dat een maximale onafhankelijkheid wordt bevorderd. Mensen gaan meestal in een instelling voor begeleid wonen wonen na een belangrijke gebeurtenis/zorg op het gebied van gezondheid of geheugen, of voor meer sociale interactie, om verantwoordelijkheden te verminderen, om hun veiligheid of zekerheid te vergroten, en/of voor activiteiten, waaronder lichamelijke fitheid. De volgende gegevens van het National Center for Assisted Living profileren de doelklanten:

Inwoners van verzorgingsinstellingen voor begeleid wonen zijn gewoonlijk

 • 86,9 jaar oud
 • Verhuisd naar begeleid wonen op de leeftijd van 84 jaar.6 jaar oud
 • Vrouwelijk (74%)
 • Kozen een woning binnen 10 mijl van hun vorige woning (62%)

Bewoners verhuisden van de volgende vorige locaties:

 • Particuliere woning of appartement (70%)
 • Pensioneringswoning/zelfstandig wonen (9%)
 • Kliniek voor verpleging (9%)
 • Gezinswoning (7%)
 • Een andere assistentiewoning of groepswoning (5%)

Bewoners kozen voor een assistentiewoning om de volgende redenen:

 • Hulp nodig bij medicatiebeheer (80%)
  – Bewoners gebruiken gemiddeld 7.6 voorgeschreven medicijnen en 2.3 over-the-medicatie per dag
 • Hebben gezondheidsproblemen
  – 66% Hypertensie/Hoge bloeddruk
  – 42% Artritis
  – 38% Alzheimer/Dementie
  – 33% Coronaire arterie 30% Depressie
  – 27% Osteoporose
  – 19% Macula Degeneratie/Glaucoom
  – 17% Diabetes
  – 14% Beroerte
 • Er is hulp nodig bij ADL (baden, eten, aankleden)
  – 64% baden
  – 39% aankleden
  – 12% eten
 • Hulp nodig bij Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL)
  – Huishoudelijk werk
  – Wassen
  – Maaltijdbereiding
  – Telefoonbeheer
  – Medicatiebeheer
  – Transport

Verouderende bevolking

De behoefte aan begeleid wonen in NH en seniorenhuisvesting zal naar verwachting aanzienlijk toenemen in het komende decennium en zal de komende vier tot vijf decennia veel gevraagd blijven vanwege de vergrijzing van de “Baby Boomers”. Op basis van de volkstelling van 2010 in de VS is de bevolking in de oudere leeftijdsgroepen in een sneller tempo gegroeid dan in de jongere leeftijdsgroepen. Meer bepaald is de bevolking van 65 jaar en ouder, die 13% van de bevolking uitmaakt (40,3 miljoen mensen), tussen 2000 en 2010 met 15,1% gegroeid. De babyboombevolking, die momenteel 45 tot 65 jaar oud is en 26,4% van de bevolking vertegenwoordigt, groeide met 31,5%. Ter vergelijking: de bevolking jonger dan 18 jaar groeide met slechts 2,6% en de bevolking van 25 tot 44 jaar had een groeipercentage van -3,4% (Age and Sex Composition: 2010).

De Centers for Medicare and Medicaid meldden dat vanaf 1 januari 2011 10.000 Amerikanen per dag in aanmerking komen voor Medicare, wat het begin markeert van de Baby Boom-generatie die 65 jaar oud wordt. De mediane leeftijd is gestegen als gevolg van de vergrijzing van de babyboombevolking. New Hampshire staat momenteel op de vierde plaats in het land wat de mediane leeftijd betreft (41,1 jaar). De totale bevolking van New Hampshire bedraagt ~1,3 miljoen, waarvan 13,5% 65 jaar en ouder is en 30,7% tussen 45 en 64 jaar oud, wat erop wijst dat de behoefte aan woonzorgcentra nog tientallen jaren zal aanhouden (Leeftijds- en geslachtsopbouw: 2010).

Groeiende behoefte

Volgens een rapport uit 2007 gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services, waren er ~ 38.000 assistentiewoningen in de Verenigde Staten (Assisted Living Facility Profile – National Center for Assisted Living). Een rapport van maart 2011 van het National Center for Assisted Living meldde dat er ruwweg een miljoen Amerikanen in instellingen voor begeleid wonen verbleven, waaronder 131.000 die hulp ontvingen via Medicaid (Assisted Living State Regulatory Review 2011). Met een bevolking ouder dan 65 jaar van 40,3 miljoen, zal er in de komende jaren een aanzienlijke behoefte zijn aan extra faciliteiten voor begeleid wonen.

Dienstverleners

Faciliteiten voor begeleid wonen zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door zowel individuen als grotere bedrijven, variëren aanzienlijk in het aantal bewoners, en zijn gehuisvest in woningen tot grotere speciale faciliteiten. Alle faciliteiten zijn in licentie gegeven door het ministerie van Volksgezondheid en Human Services van de betreffende staat. De vergunningsvereisten verschillen per staat, maar betreffen doorgaans zowel de klinische als de facilitaire vereisten. Inrichtingen zijn doorgaans onderworpen aan zowel initiële als jaarlijkse vergunningsvereisten en worden onderworpen aan onaangekondigde inspecties om de veiligheid van de bewoners en de voortdurende naleving van de wettelijke vereisten te waarborgen. In New Hampshire vereist het Department of Health and Human Services een eerste en jaarlijkse vergunning, die een inspectie ter plaatse vereist, en voert onaangekondigde inspecties uit.

Hoe kiest u de juiste Assisted Living Facility voor u of uw geliefde.

Er zijn veel factoren die u moet overwegen bij het kiezen van een residentie voor begeleid wonen in New Hampshire. De juiste keuze is degene die het beste past bij wat belangrijk is voor u of uw geliefde voor uw volgende huis. Deze gids is niet bedoeld om u naar een specifieke seniorenwoning NH faciliteit te leiden, maar eerder om u te helpen bij het stellen van relevante persoonlijke en facilitaire vragen om de keuze zo goed mogelijk te beperken tot degene die het beste aan uw behoeften of die van uw geliefde zal voldoen.

Persoonlijke vragen

Het is vaak het handigst om duidelijk te definiëren waarom u of uw dierbare overweegt om naar een instelling voor begeleid wonen te verhuizen, omdat dit de vragen zal sturen die het belangrijkst zijn om te stellen aan de specifieke instellingen die u bezoekt.

Waarom overweegt u op dit moment een instelling voor begeleid wonen te bezoeken? Of in de toekomst?

 • Gezondheidsbehoeften?
 • Zorgen over medicatiebeheer?
 • Hulp bij dagelijkse activiteiten (eten, baden, aankleden)?
 • Hulp bij instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (huishoudelijk werk, was, koken, vervoer, enz.
 • Tekort aan socialisatie?
 • Depressie?
 • Valrisico?

Welke factoren zijn voor u belangrijk bij het type woning dat u kiest?

 • Type omgeving? Klein, groot, huiselijk, grotere setting met uitgebreide voorzieningen?
 • Particuliere of gedeelde slaapkamer? Eigen of gedeelde badkamer? Eigen appartement?
 • Beschiktheid om de vereiste diensten te verlenen?
 • Beschikbaarheid van verplegend personeel? Aantal personeelsleden per bewoner?
 • Soort voorzieningen en activiteiten die worden aangeboden? Frequentie van activiteiten?
 • Nabijheid van dierbaren?
 • Nabijheid van medische zorgverleners?
 • Kosten? Prijsmodel (all inclusive of tegen betaling voor specifieke diensten)?
 • Transparantie van prijzen en kosten?
 • Beschikbaarheid van vervoer? Mogelijkheid om een eigen voertuig ter plaatse te houden?
 • Mogelijkheid om een huisdier te houden?
 • Andere factoren?

Vragen over de faciliteit

 • Neemt de faciliteit momenteel bewoners aan? Is er een wachtlijst en zo ja, hoe verloopt de aanmelding?
 • Hoeveel bewoners?
 • Biedt de faciliteit appartementen en/of privé- of gedeelde kamers? Zijn de badkamers privé of gedeeld?
 • Wat is het beleid voor het toewijzen van kamergenoten in geval van een gedeelde kamer?
 • Onder welke omstandigheden wordt een bewoner gevraagd van kamer te veranderen?
 • Zijn de kamers gemeubileerd of ongemeubileerd?
 • Wordt er linnengoed verstrekt?
 • Wat is de samenstelling van het personeel en de verhouding tussen het personeel? Dag/nacht?
 • Hoeveel personeel werkt er in totaal in de faciliteit? Krijgt de bewoner routinematig hetzelfde personeel te zien? Wat is het typische personeelsverloop in de instelling?
 • Is er verplegend personeel ter plaatse? Hoeveel uur per dag? Op afroep? Hoeveel uur per dag?
 • Is er personeel beschikbaar om te assisteren bij het toedienen van medicatie? Hoeveel uur per dag?
 • Welke diensten worden verleend? (zie ook de financiële vragen hieronder)
 • Zijn er extra diensten die tegen extra kosten worden aangeboden? (Zie ook de financiële vragen hieronder)
 • Welke voorzieningen zijn beschikbaar/voorzien? Zijn er extra kosten aan verbonden? (Zie ook de financiële vragen hieronder)
 • Welke soorten activiteiten worden er aangeboden? Frequentie van activiteiten? Bijkomende kosten?
 • Is er vervoer beschikbaar voor medische en tandheelkundige afspraken? Bijkomende kosten?
 • Worden er medische afspraken gemaakt onder toezicht van het personeel? Bijkomende kosten?
 • Wordt er een wasserij ter beschikking gesteld? Bijkomende kosten? Mogen bewoners hun eigen was doen?
 • Is er kabeltelevisie, telefoon en internet beschikbaar?
 • Hoeveel maaltijden worden er dagelijks verstrekt? Is het menu van tevoren bekend gemaakt en zijn er meer dan één optie per maaltijd beschikbaar? Is er speciaal dieetpersoneel? Kan aan speciale dieetwensen worden voldaan? Zijn er snacks beschikbaar en zo ja, hoeveel/hoe vaak?
 • Mogen familie en gasten in het verblijf eten? Bijkomende kosten?
 • Is er een hydratatieprogramma? Bijkomende kosten?
 • Is er een privé-eetzaal voor privé-families? Hoe wordt deze gereserveerd? Bijkomende kosten? Kan er een speciaal menu worden aangevraagd?
 • Zijn huisdieren toegestaan? Zijn er beperkingen? Bijkomende kosten?
 • Hoe vaak wordt er schoongemaakt?
 • Wat is het rookbeleid?
 • Welke buitenruimte is er beschikbaar? Zijn er buitenfaciliteiten (tuinen, wandelpaden, enz.)?
 • Is er opslagruimte beschikbaar op het terrein? Zijn er beperkingen? Bijkomende kosten?
 • Is er parkeergelegenheid voor voertuigen van bewoners? Zijn er beperkingen? Bijkomende kosten?
 • Is er voldoende parkeergelegenheid voor familie en gasten?
 • Zijn familie en gasten toegestaan? Zijn er specifieke bezoekuren? Is er een gastenbeleid?
 • Moeten de bewoners een huurdersverzekering hebben?
 • Zijn externe dienstverleners toegelaten op het terrein (bv. fysiotherapie, podotherapie, maatschappelijk werkers, enz.)? Is er een bewijs van hun vergunning? Hoe worden de diensten gefactureerd?
 • Is er een salon ter plaatse? Bijkomende kosten? Hoe worden de diensten gefactureerd?
 • Zal de faciliteit de kamer van een bewoner vasthouden in geval van ziekenhuisopname of andere therapeutische zorg buiten de faciliteit? Voor hoe lang? Zijn er beperkingen?
 • Wat is het medisch noodplan van de faciliteit?
 • Hoe dichtbij zijn de hulpdiensten? Medische zorg? Ziekenhuis?
 • Heeft de instelling een generator?
 • Wat is het noodplan?
 • Doen de bewoners mee aan routine brandoefeningen? Wat is het evacuatieplan?
 • Biedt de instelling religieuze diensten aan?
 • Wat zijn de regels van de instelling?
 • Wat zijn de rechten en verantwoordelijkheden van de bewoners?
 • Werd de instelling ooit gerapporteerd voor één van de volgende zaken:
  -Mishandeling van de bewoners
  -Inbreuken op de brand- of veiligheidsvoorschriften
 • Wie is de eigenaar van de instelling?
 • Heeft de instelling culturele of religieuze banden?
 • Wat zijn de redenen voor vrijwillige en onvrijwillige beëindiging van het verblijf?
 • Over het geheel genomen, wat is de staat en het uiterlijk van de instelling?
 • Zien de bewoners er over het algemeen verzorgd uit, goed verzorgd en betrokken bij activiteiten?

Medische vragen

 • Wat is het vergunningsniveau van de faciliteit? Opmerking: Dit heeft vooral betrekking op de vraag of er verpleegkundigen ter plaatse zijn.
 • Zijn er medische beperkingen die van invloed zijn op de geschiktheid van de voorziening voor het vereiste niveau van zorg en/of die reden zouden zijn voor beëindiging van het verblijf? Opmerking: Het kan gaan om incontinentie, slikprotocollen, insuline-afhankelijke diabetici, enz. Niet alle instellingen beschikken over het nodige personeel en/of de nodige uitrusting om bewoners met deze vereisten te aanvaarden.
 • Kan de instelling 24/7 aan al uw zorgbehoeften voldoen?
 • Hoe worden de zorgbehoeften van de aanvrager beoordeeld?
 • Hoe vaak worden de zorgbehoeften herzien?
 • Stelt de instelling individuele zorgplannen op? Zo ja, hoe vaak worden deze herzien?
 • Biedt de instelling casemanagement aan?
 • Kent de instelling hospicezorg ter plaatse toe?
 • Eist/vraagt de instelling om Advance Directives, een Living Will en/of Durable Power of Healthcare Attorney?

Financiële vragen

 • Vraagt de instelling om financiële informatie als onderdeel van de aanvraagprocedure?
 • Hoe is de prijsstructuur?
 • Wat is inbegrepen in het basistarief? Wat is niet inbegrepen en is onderworpen aan extra kosten? Opmerking: Vraag in het bijzonder naar benodigdheden, wasserij, vervoer, huishouding, gemeenschappelijke kosten en activiteiten, aangezien deze vaak extra kosten met zich meebrengen en niet duidelijk zijn aangegeven.
 • Hoe vaak worden de tarieven verhoogd? Hoe lang van tevoren en hoe worden tariefverhogingen aan de bewoner meegedeeld?
 • Accepteert de instelling betaling door derden (bijv. Medicaid), zowel bij opname als wanneer een bewoner na opname niet meer in staat is om zelf te betalen?

Definitieve gedachten

Voor alles is een woonzorgcentrum een thuis. Let bij de rondleiding op het gevoel dat u krijgt en wat u ziet. Voelt het als een plek waar u zich thuis zou voelen? Voelt het als een plek voor moeder? Hoe ging het personeel om met u en uw familieleden tijdens de rondleiding? Voelde u zich welkom en behandeld als een persoon? Was het management aanwezig en betrokken? Leken de bewoners gelukkig, verzorgd en betrokken bij activiteiten en spraken ze positief over het tehuis? Ondanks de lange lijst met vragen in deze gids, hopen wij dat deze laatste vragen u zullen helpen bij het nemen van een beslissing over het volgende tehuis voor u of uw dierbare.

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.