Grades 4-5: Learning to Lead

Be the Water Bottle

Standards Met: McREL Life Skills/Self-Regulation Standard 6 (Beperkt impulsiviteit); Standard 2 (Voert zelfevaluatie uit)

Wat je nodig hebt: The Leader in Me leerplan, blikje frisdrank, waterfles

Wat te doen: Beth Vavrousek, lerares in de vijfde klas van de Grove Elementary School in Marysville, Washington, gebruikt The Leader in Me, een leerplan gebaseerd op Stephen R. Covey’s boek The 7 Habits of Highly Effective People, om leiderschapswaarden bij te brengen. Leerlingen nemen de zeven gewoonten uitgebreid door en stellen vervolgens doelen om ze te belichamen.

Om de gewoonte “Wees proactief” aan te leren, geeft Vavrousek een blikje frisdrank rond en nodigt de leerlingen uit om ermee te schudden en hen te vragen wat er zou gebeuren als ze het blikje zouden openen. (Het zou ontploffen.) Ze geeft het nogmaals door en vraagt hen op de bovenkant te tikken; wanneer ze het opent, bruist het maar ontploft niet. Ze brengt dit in verband met door elkaar geschud worden en dan tot rust komen. De leerlingen brainstormen over gebeurtenissen die hen door elkaar kunnen schudden en over strategieën om hen te kalmeren.

Ten slotte laat Vavrousek de leerlingen een flesje water schudden en vraagt wat er zou gebeuren als ze het flesje zouden openen. (Niets.) Ze legt uit dat het weliswaar nuttig is om kalmerende strategieën te hebben, maar dat het nog beter is om kalm te blijven. De waterfles wordt een metafoor waarnaar de klas verwijst: Wees de waterfles. “Kinderen zijn meer baas geworden over hun eigen leven,” zegt ze. “En ik ben vrij om me te concentreren op het lesgeven!”

Techies at Work

Voldaan aan norm: McREL Life Skills/Thinking and Reasoning Standard 5 (Past basale technieken toe voor het oplossen van problemen en het oplossen van problemen)

Wat heb je nodig: Computers, computerprogramma’s (bijv. iMovie)

Wat te doen: Op Pilot Knob STEM Magnet School in Eagan, Minnesota, vierde klas tech whizzes ondersteunen hun klasgenoten. In een programma dat is opgezet door Michele Haigh, specialist in technologie-integratie, worden drie leerlingen per klas geselecteerd om deel uit te maken van de “Tech Squad”. Deze leerlingen geven tech-minilessen en ondersteunen medeleerlingen tijdens de les, zodat de leerkracht instructie in kleine groepen kan geven.

Wijs kleine groepen aan om experts te worden op het gebied van verschillende computerprogramma’s en geef minilessen wanneer u een programma in de klas wilt gebruiken. Ter voorbereiding vraagt u paren leerlingen verschillende taken uit te voeren met hetzelfde programma en een technologische vaardigheid aan te wijzen die voor andere leerlingen moeilijk kan zijn. Vervolgens ontwikkelt en repeteert elk groepje een mini-les waarin de vaardigheid wordt aangeleerd en geeft die aan de grotere groep voor feedback.

Lessen in leiderschap

Norm gehaald: McREL Levensvaardigheden/Werken met anderen Standaard 5 (Demonstreert leiderschapsvaardigheden)

Wat heb je nodig: Boeken over historische leiders, b.v. The Hero Two Doors Down: Based on the True Story of Friendship Between a Boy and a Baseball Legend, door Sharon Robinson

What to Do: Historische figuren kunnen dienen als leiderschap casestudies. Vraag de leerlingen om in kleine groepjes fragmenten te lezen uit boeken over historische leiders, zoals The Hero Two Doors Down, dat het verhaal vertelt van Jackie Robinson, de Afro-Amerikaanse speler die de raciale barrières in de Major League Baseball doorbrak, door de ogen van zijn jonge buurjongen Steve. (De groepen kunnen ofwel allemaal over dezelfde leider lezen, ofwel over verschillende leiders).

Laat elke groep, als ze klaar zijn met het verhaal, een samenvatting schrijven van de gebeurtenissen in het leven van de persoon en wat volgens hen zijn of haar beweegredenen waren. Vraag de leerlingen dan te bespreken wat van die persoon een leider maakte. Moedig hen aan om zowel expliciete daden van leiderschap (bv. een krachtige stem worden in de burgerrechtenbeweging) als impliciete daden (respect tonen voor verschillende culturen) te overwegen.

Vraag de leerlingen ten slotte na te denken over hoe de leider zou reageren op schoolsituaties zoals pesten of het krijgen van een slecht cijfer, en laat ze een fictief interview schrijven tussen hun historische figuur en een verslaggever. Een verslaggever op het schoolplein zou Robinson bijvoorbeeld kunnen interviewen over hoe een meisje uit groep vier moet reageren op een groep jongens die haar niet willen laten meedoen aan hun kickballwedstrijd. Gebruik deze voorbeelden om te laten zien hoe leerlingen leiders kunnen zijn in hun eigen leven.

Houd het doel voor ogen

Voldaan aan normen: McREL Levensvaardigheden/zelfregulatie Standaard 1 (Doelen stellen en beheren); Standaard 2

Wat je nodig hebt: SMAARTER doelen werkblad

Wat te doen: Kinderen zijn verantwoordelijk voor het stellen van doelen voor zichzelf en hun klasgenoten in de door leerlingen geleide klas van Paul Solarz.

Aan het eind van elke dag op de Westgate Elementary School in Arlington Heights, Illinois, leidt een vijfdeklasser de groep bij het evalueren van het gedrag van iedereen in de klas die dag. De leerlingen stellen een doel voor de volgende dag, bijvoorbeeld “Luister naar aanwijzingen in de muziekles”, en ze moeten elkaar eraan herinneren als ze hun doel niet bereiken.

Naarmate het jaar vordert, stelt elk kind individuele doelen. Solarz vraagt de leerlingen ten minste vijf doelen voor zichzelf te stellen. Ze vullen een werkblad in om ervoor te zorgen dat elk doel SMAARTER is (specifiek, meetbaar, haalbaar, ambitieus, relevant, tijdig, blijvend, belonend) en dat er een specifiek actieplan aan is gekoppeld. Door hun eigen doelen te stellen en te controleren, nemen leerlingen de verantwoordelijkheid voor hun gedrag en prestaties, zegt Solarz, die meer ideeën voor door leerlingen geleide klassen deelt in zijn boek, Learn Like a Pirate: Empower Your Students to Collaborate, Learn, and Succeed, en op zijn blog, Learn Like a Pirate.

Boeken en pesten

Standaard Met: McREL Levensvaardigheden/Werken met anderen Standaard 5

Wat je nodig hebt: Erin Frankel’s driedelige serie: Raar! Een verhaal over omgaan met pesten op school; Durf! Een verhaal over opstaan tegen pesten op school; en Stoer! Een verhaal over hoe je pesten op school kunt stoppen; kaartpapier; stift

Wat te doen: In de serie prentenboeken van Erin Frankel wordt dezelfde pestsituatie vanuit drie verschillende perspectieven gepresenteerd: dat van de pester, dat van de gepeste en dat van de omstander.

Begin met het voorlezen van alle drie de boeken aan de klas, of wijs aan elk van de drie groepen een ander boek toe om te lezen en er verslag over uit te brengen. Leid vervolgens een discussie over de rol van elk personage bij het veroorzaken, in stand houden en/of beëindigen van het pesten. Vraag de kinderen om te brainstormen over pestsituaties waarvan ze getuige zijn geweest of die ze hebben meegemaakt. Schrijf de scenario’s op en laat kleine groepjes een situatie herschrijven in de vorm van een sketch met een geslaagde omstandersinteractie. Bespreek na het zien van de opvoeringen de kracht van de omstander en moedig kinderen aan om als leiders op te treden als ze met pesten te maken krijgen.

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.