5 Unieke carrièremogelijkheden voor christelijk maatschappelijk werkers

Een carrière in het maatschappelijk werk kan opwindend en lonend zijn. Het is een pad dat mensen in staat stelt hun brood te verdienen met het helpen van anderen.

Christelijke maatschappelijk werkers integreren hun geloof ook in hun dagelijkse taken. Hun waardesysteem is gebaseerd op de Schrift, en deze richtlijnen worden gebruikt bij het adviseren van anderen. Christelijke maatschappelijk werkers hebben het gevoel dat het leven heilig is, en zij begrijpen dat mensen geestelijke, emotionele en intellectuele vervulling nodig hebben. Naast gebed is luisteren het meest effectieve middel dat zij gebruiken om anderen te helpen. Door empathie leiden zij cliënten in een positieve richting, zodat zij een beter leven leiden.

Hier volgen vijf unieke carrièremogelijkheden voor christelijk maatschappelijk werkers.

Pastoraal consulent

Pastorale counseling is een uitstekende carrièremogelijkheid voor een christelijk maatschappelijk werker die is opgeleid als dominee, priester of andere religieuze leider om psychologische therapiediensten te verlenen. Pastoraal raadslieden helpen mensen de verbinding tussen leven en geloof te begrijpen. Deze professionals gebruiken psychologische en theologische bronnen om trainingsprogramma’s te ontwikkelen of om samenwerking tussen religieuze professionals en de medische gemeenschap aan te moedigen, vooral bij de behandeling van problemen zoals drugsverslaving. Gediplomeerde predikanten die pastoraal counselor worden, vinden vaak werk als aalmoezenier in gevangenissen of ziekenhuizen.

Adoptieconsulent

Christelijk maatschappelijk werkers begrijpen het belang van het hebben van een sterke familie-eenheid. Om kinderen te helpen die wettelijk gescheiden zijn van hun biologische ouders, werken veel mensen als adoptieconsulenten. Dit werkveld verenigt kinderen met ouders die een gezinssetting creëren gevuld met emotionele steun en onvoorwaardelijke liefde. Om de plaatsing van kinderen te vergemakkelijken, is het nodig een vergunning te krijgen. Dit betekent dat een adoptieconsulent de wetten van de staat begrijpt en volgt. Als een christelijke adoptie maatschappelijk werker, kan een persoon werk vinden bij een christelijke adoptie agentschap.

Community Service Manager

Een christelijke community service manager helpt gezinnen dromen groot, investeren in hun toekomst, en succes te bereiken. Het omvat het werken voor een kerk of soortgelijke organisatie om economische barrières die succes belemmeren te doorbreken en programma’s te ontwikkelen die helpen gezinnen vooruit te helpen. Bepaalde groepen richten zich op het helpen van veteranen of ouderen omgaan met werkloosheid of geestelijke gezondheidsproblemen.

Resource: 35 Best Value Christian Colleges with CSWE-accredited Programs 2015

Door evaluatiegegevens te verzamelen, wordt van deze managers verwacht dat ze de effectiviteit van programma’s in de praktijk bewijzen. In een groot bureau zal een manager een gespecialiseerde taak hebben. Zo kan iemand bijvoorbeeld toezicht houden op één bepaald programma en dat uitvoeren. In een kleine organisatie kan een manager meerdere rollen spelen. Deze persoon kan betrokken zijn bij gemeenschapsactiviteiten, waaronder fondsenwerving, en toezicht houden op talrijke programma’s. Een gekwalificeerde persoon moet administratieve ervaring, financiële kennis en goede sociale vaardigheden hebben.

Family Counselor

Christelijk maatschappelijk werk plaatst gezinnen in de schijnwerpers. Het gezin wordt beschouwd als de hoeksteen van het welzijn van een persoon. In tijden van echtscheiding, ziekte of overlijden, kunnen gezinnen hulp nodig hebben om met elkaar in contact te blijven. Een Christelijke gezinshulpverlener moet de communicatie vergemakkelijken op een niet-confronterende manier en moet tussenbeide komen om onstabiele situaties te bezweren. Wanneer iemand bijvoorbeeld te maken heeft met drugs- of alcoholverslaving, kan een sociaal werker een effectieve behandelingskuur aanbevelen en therapie voor het hele gezin organiseren. Ook kan dit type hulpverlener een kind met problemen ontmoeten om een gedragsprobleem bij de wortel aan te pakken. Door empathie te tonen helpt een christelijk maatschappelijk werker gezinnen conflicten op te lossen en leert hij hoe ze beter met anderen kunnen communiceren en anderen kunnen respecteren.

Substance Abuse Social Worker

Een christelijk maatschappelijk werker helpt verslaafden met conventionele behandelingsmethoden die zijn doordrenkt met religie. Een patiënt leert om alle lasten aan God over te dragen. Dit is het kerngeloof van alle christelijke counseling en creëert een comfortabele omgeving waar een persoon zich nooit veroordeeld voelt. Wanneer een verslaafde met middelenmisbruik te maken heeft, kan hij zich zwak en kwetsbaar voelen. Een christelijke counselor stelt deze persoon op zijn gemak en concentreert zich op het terugbrengen van deze persoon op het pad van God.

Christelijk maatschappelijk werk is een speciaal onderdeel van het traditionele beroep van maatschappelijk werker. Het legt sterk de nadruk op God en hoe spiritualiteit een belangrijke rol speelt in de dagelijkse samenleving. De bovenstaande banen zijn slechts een paar unieke aanbiedingen voor individuen die geïnteresseerd zijn in het betreden van het veld.

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.