2020 GNGHS Junior Book Awards

2020 GNGHS Junior Book Awards

Class of 2021

St. Michael’s College Award – Academic Achievement – students at mostly A’s and B’s in honors, AP, IB, or Dual Enrollment classes and are inductees of the National Honor Society or equivalent honors organization. Gefeliciteerd Amelia Cobb!

St. Thomas University – Niet-Canadese burger die in 2021 aan GNGHS afstudeert en die blijk heeft gegeven van betrokkenheid bij sociale rechtvaardigheid en het helpen van de wereld (bijv. mensen, dieren, milieu, kunst, cultuur, etc.). Aantoonbare belangstelling voor het behalen van een Bachelor of Arts-diploma (geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, beeldende kunsten). Idealiter heeft deze kandidaat belangstelling voor mondiale aangelegenheden en staat hij/zij open voor een studie buiten de Verenigde Staten. Sterke academische schrijfvaardigheid (we zijn nationaal gerangschikt door studenten voor het onderwijzen van sterke schrijfvaardigheid). Gefeliciteerd, Gabriella Semyk!

University of Rochester – Is er trots op de volgende prijzen aan de volgende junioren te mogen uitreiken:

Bausch + Lomb Honorary Science Awards: Hoge prestaties en striktheid in wetenschaps- en wiskundelessen. Positieve bijdragen aan hun school en aan de gemeenschap. Gefeliciteerd Tiffany Ha!

Frederick Douglass en Susan B. Anthony Award: Aantoonbare inzet om moeilijke sociale kwesties te begrijpen en aan te pakken, leiderschap en toewijding aan gemeenschapsactie, sterke cijfers en strenge cursussen in de menswetenschappen en sociale wetenschappen. Gefeliciteerd Cordelia Lambert! George Eastman Young Leaders Award: Sterke leiderschapservaring op school en in de gemeenschap, hoge cijfers en uitdagende vakken, grote betrokkenheid bij buitenschoolse activiteiten. Gefeliciteerd Samuel Tibbetts!

Xerox Award voor Innovatie en Informatietechnologie: Sterke interesse in innovatie en/of informatietechnologie en een hoog prestatieniveau op dit gebied. Blootstelling aan nieuwe technologieën buiten de school, zoals het nastreven van serieuze werkkansen in plaatselijke laboratoria of de industrie, Andere studenten leiden naar nieuwe benaderingen van oude problemen (bijv. ondernemingsplannen voor fondsenwerving, innovatieve gemeenschapsdienst, naschoolse activiteiten, en het beste gebruik van interne communicatiemiddelen zoals chat en blogs). Gefeliciteerd Amelia Cobb!

Elmira College – De Key Award wordt uitgereikt aan een junior met een minimum academisch cijfergemiddelde van 3,0 (schaal 4,0); die blijk heeft gegeven van uitmuntend leiderschap op school en in de gemeenschap, en belangstelling heeft voor een academisch programma dat door het Elmira College wordt aangeboden. Gefeliciteerd Margaret Austin!

Rochester Institute of Technology – Computing Medal and Scholarship Program: Dit programma beloont één man en één vrouw uit de brugklas die een rigoureus college-voorbereidend curriculum volgen; in de top 10 procent van hun brugklas zitten; actieve en betrokken leden van hun school en/of gemeenschap zijn; en hebben aangetoond dat zij belangstelling hebben voor en bekwaam zijn in informatica. Bewijzen van belangstelling en bekwaamheid op computergebied kunnen onder meer zijn: uitstekende cijfers in computerlessen, voltooiing van een school- of gemeenschapsproject dat blijk geeft van kennis of ervaring op hoog niveau op computergebied. Bijvoorbeeld de bouw van hardware, de ontwikkeling van software, webpagina’s, multimediapresentaties en computergraphics, het gebruik van computers op hoog niveau op andere gebieden zoals het bedrijfsleven, wetenschappen, wiskunde, kunst, design, film, animatie of fotografie. Gefeliciteerd Keegan Brooks en Nitacia Strait!

Rochester Institute of Technology – Innovation and Creativity Award and Scholarship Program: Dit programma erkent een man en een vrouw uit de brugklas die: een rigoureus college-voorbereidend curriculum volgen, in de top 10 procent van hun klas zitten, actieve en betrokken burgers op school en/of in hun gemeenschap zijn, uitmuntende prestaties op het gebied van innovatie, creativiteit of ondernemerschap laten zien. Voorbeelden zijn: Innovatief gebruik van technologie op gebieden als handel, wetenschap, wiskunde, kunst, handvaardigheid, design, film, animatie of fotografie; Ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor problemen, zoals het starten van een eigen bedrijf, innovatieve dienstverlening aan de gemeenschap, of uitgebreide betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid en het milieu; Creatie van een nieuw of uniek project in kunst, handvaardigheid, design, film, animatie of fotografie met behulp van divergent denken, verbeelding, en / of het nemen van risico’s. Gefeliciteerd Kyle Martell en Megan Thompson!

Harvard University – Ter erkenning van uitmuntende middelbare scholieren die blijk geven van algemene voortreffelijkheid en een hoog karakter. Gefeliciteerd Maya Hutchings!

Wellesley College – De Wellesley College Book Award wordt toegekend aan een jonge vrouw die is gekozen vanwege haar intelligentie, vastberadenheid, motivatie en prestaties. Zij moeten zichtbare leden van hun school en gemeenschap zijn. Het belangrijkste is echter dat zij de academische leiders zijn op hun middelbare school. Gefeliciteerd Ruby Pfeifle!

Smith College – De Smith College Book Award wordt toegekend aan een uitmuntende junior die een voorbeeld is van de academische prestaties, leiderschapskwaliteiten en zorg voor anderen die kenmerkend zijn voor de duizenden vrouwen die aan Smith College zijn afgestudeerd. We hebben middelbare scholen gevraagd een meisje uit de tien beste leerlingen van de juniorklas te nomineren die deze kwaliteiten belichaamt en een voorbeeld is van studie- en gemeenschapswerk. Gefeliciteerd! Isabella Castrucci!

Russell Sage College – Student Sage Award: Kandidaten moeten academische en sociale leiders zijn die van de school een opwindende, creatieve en boeiende leerplek maken, debatten over kritieke onderwerpen leiden en over krachtige communicatieve vaardigheden beschikken. Kandidaten moeten uitmuntende academische prestaties leveren en een B-gemiddelde (of beter) hebben gehaald in zijn/haar academische vakken, uitsluitend. (wiskunde, natuurwetenschappen, geschiedenis, Engels en taal). Kandidaten moeten “hun kennis in daden omzetten” en een student zijn die actief betrokken is bij de gemeenschap; in staat zijn om talrijke activiteiten met enthousiasme en leiderschap te combineren; toegewijd zijn om de school/gemeenschap te leiden op manieren die het welzijn, de groei en de communicatie van de gemeenschap verbeteren; en gemotiveerd zijn om anderen te dienen en te inspireren om zich te ontwikkelen en te groeien. Gefeliciteerd Cordelia Lambert!

Wells College – Wells College 21st Century Leadership Award wordt toegekend aan een academische topper die de passie en integriteit heeft die nodig zijn om succesvolle leiders te worden. De in aanmerking komende kandidaat moet een cumulatief cijfergemiddelde van 85% hebben en blijk geven van leiderschapscapaciteiten en/of -potentieel door middel van activiteiten op school en in de gemeenschap. Gefeliciteerd Sophie Robinson!

Williams College – Het Williams College Book Award programma is ontworpen om intellectuele uitmuntendheid aan te moedigen en om de prestaties van studenten te erkennen. Een boek wordt toegekend aan een middelbare scholier die blijk heeft gegeven van intellectueel leiderschap en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het buitenschoolse leven van zijn school. Gefeliciteerd Riley Webster!

Boston University – Boston University Wheelock’s High School Junior Book Award: De genomineerden moeten de graad van junior hebben; blijk geven van aanleg voor en/of belangstelling voor de gebieden onderwijs, menselijke ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid of jeugdbelangenbehartiging; blijk geven van leiderschapscapaciteiten en/of inzet voor dienstverlening; en een cumulatieve GPA van 3,5 of hoger hebben. Gefeliciteerd Julie Sanborn!

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.