Primer egér mioblasztok tisztítása, jellemzése és transzplantációja sejtközvetített génterápiához

A tenyésztett mioblasztok érett vázizomba történő transzplantációja az izom- és nem izombetegségek új terápiás megközelítésének alapja: a mioblaszt-közvetített génterápia. Az intrinsic izomdefektusok korrekcióját célzó myoblaszt-transzplantáció sikere a beültetett sejteknek a gazdaszervezet myofibrilláival való fúziójától függ. Az egereken végzett korábbi vizsgálatok problematikusak voltak, mivel a transzplantáció során létrehozott myogén sejtvonalakat vagy primer izomkultúrákat ültettek át. Mindkét sejtpopulációnak vannak hátrányai: a miogén sejtvonalak tumorgenikusak, a primer kultúrák pedig jelentős százalékban tartalmaznak nem miogén sejteket, amelyek nem fuzionálnak a gazdaszervezet rostjaival. Továbbá mindkét sejtpopuláció esetében a gazdaszervezet immunszuppressziója szükséges a transzplantált sejtek hosszú távú megtartásához. E nehézségek leküzdésére új tenyésztési körülményeket dolgoztunk ki, amelyek lehetővé teszik az egér mioblasztok tisztítását primer kultúrákból. A primer myoblastok dúsított és klonális populációit egyaránt jellemeztük sejtproliferációs és differenciálódási vizsgálatokkal. A primer myoblastok növekedése a hozzáadott bFGF-től függött, és még 30 populációduplázódás után is megőrizték a differenciálódás képességét. A tiszta myoblast-populációk transzplantáció utáni sorsát a sejtek béta-galaktozidáz (béta-gal) markerenzimmel való jelölésével követtük nyomon, retrovírus közvetítésű géntranszfer segítségével. Az érett egerek izomzatába történő transzplantációt követő öt napon belül a primer mioblasztok összeolvadtak a gazdaszervezet izomsejtjeivel, hibrid mioszöveteket alkotva. A primer myoblastok immunbiológiájának vizsgálata érdekében összehasonlítottuk a transzplantált sejteket szingén és allogén gazdaszervezetekben. A hibrid rostok immunszuppresszió nélkül is fennmaradtak, és a béta-gal expressziójuk még hat hónappal a myoblast transzplantáció után is folytatódott a szinogén gazdaszervezetekben. Allogén gazdaszervezetekben a beültetett sejtek három héten belül teljesen eliminálódtak. A tumorigenitás értékeléséhez primer myoblasztokat és a C2 myogén sejtvonalból származó myoblasztokat transzplantáltak immunhiányos egerekbe. Csak a C2 myoblastok képeztek tumort. A primer egér mioblasztok izolálásának, növekedésének és transzfekciójának egyszerűsége az itt leírt körülmények között kibővíti az izomsejtek növekedésének és differenciálódásának tanulmányozásának lehetőségeit normál és mutáns egértörzsekből származó mioblasztok felhasználásával. E sejtek transzplantáció utáni tulajdonságai – a keletkező hibrid mioszövetek immunszuppresszió nélküli stabilitása, a transzgén-expresszió fennmaradása és a tumorigenitás hiánya – azt sugallják, hogy a primer mioblasztokkal végzett sejtközvetített génterápia tanulmányozása széles körben alkalmazható az emberi izom- és nem izombetegségek egérmodelljeire.

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.