Medicare kiskorúaknak

Medicare Set-Aside Blog on October 26, 2010
Posted by

Kérdések:

1) Hogyan lesz egy kiskorú jogosult a Medicare-re?
2) Meddig tartják meg a jogosultságot?
3) Mikor kezdődik a jogosultság (pl. automatikusan 18 évesen, kérelemre vagy bármikor életük során)?
4) Életkoruknál fogva válnak jogosulttá?

JOGOSULT:

A Medicare-ellátásra való jogosultsághoz (a társadalombiztosítási törvény XVIII. címe) az egyénnek 1) jogosultnak kell lennie a társadalombiztosítási törvény II. címe szerinti ellátásokra (SSDI-ellátások), és 2) meg kell felelnie bizonyos egyéb feltételeknek. Az egyén akkor jogosult SSDI-ellátásokra, ha biztosított és 62 éves vagy a társadalombiztosítási törvény meghatározása szerinti rokkant (egyéb kivételekkel). Az egyén “teljes körűen biztosított”, ha kellően hosszú időn keresztül befizetett a programba (társadalombiztosítási adót fizetett), és a közelmúltban eléggé hozzájárult a programhoz ahhoz, hogy “rokkantsági biztosított státusszal” rendelkezzen. 42 U.S.C 402. Az egyéb feltételek közé tartozik, hogy betöltötte a 65. életévét, vagy ha még nem töltötte be a 65. életévét, akkor jogosult volt rokkantsági biztosítási ellátásra, vagy rokkantság miatt gyermekbiztosítási ellátásra, vagy rokkantság miatt özvegyi/özvegyi biztosítási ellátásra. A 65 év alattiaknak 24 hónapos várakozási idő jár, kivéve, ha a rokkantság végstádiumú vesebetegség vagy Lou Gehrig-kór (ALS) miatt áll fenn. 42 U.S.C. 214 (a) és HI 00801.001.
A végstádiumú vesebetegségben szenvedő személy jogosult a Medicare biztosításra, ha egy teljes körűen biztosított személy (bármilyen korú) eltartott gyermeke, függetlenül attól, hogy a szülő nyugdíjas, rokkant vagy elhunyt. 42 U.S.C. 426-1 és HI 00801.001.

A rokkant felnőtt gyermek (aki 22 éves kora előtt vált rokkanttá) gyermekkori rokkantsági ellátásban (CDB) részesülhet a nyugdíjra vagy rokkantsági ellátásra jogosult vagy meghalt kereső szülő keresete alapján, ha egyébként jogosult rá. A rendeletek előírják: “§404.350 Ki jogosult gyermekkori ellátásra. (a) Általános rendelkezések. Ön jogosult az öregségi vagy rokkantsági ellátásra jogosult vagy meghalt biztosított kereseti nyilvántartása alapján gyermekellátásra, ha: 1) Ön a biztosított gyermeke a 404.355-404359 §-okban leírt kapcsolat alapján; 2) Ön a biztosítottnak a 404.355-404359 §-okban meghatározottak szerint eltartottja; 3) Ön a biztosítottnak a 404.355-404359 §-okban meghatározottak szerint eltartott.360-404.365; 3) Ön kérelmezi, 4) Ön nem házas; és 5) Ön 18 év alatti; Ön 18 éves vagy idősebb, és olyan fogyatékossága van, amely 22 éves kora előtt kezdődött; vagy Ön 18 éves vagy idősebb, és a 404.367. §-ban leírtak szerint nappali tagozatos diákként jogosult ellátásra.”. 20 C.F.R. §404.350.

Mint fentebb említettük, a fogyatékos felnőtt gyermekek akkor kaphatnak Medicare ellátást, ha jogosultak SSDI ellátásra, és 22 éves koruk előtt rokkantak, úgynevezett gyermekkori fogyatékossági ellátást (childhood disability benefits, CDB). Egy “gyermek” akkor jogosult SSDI-ellátásra, ha valamelyik szülője SSDI-nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesül, vagy a biztosítási jogviszonnyá válás után elhunyt, a többi felsorolt képesítéssel együtt. Ezeket azért nevezik “gyermek” ellátásoknak, mert a szülő társadalombiztosítási kereseti nyilvántartása alapján folyósítják. Lásd http://www.ssa.go/pubs/10026.html.

A magánszemély végül mindig jogosulttá válhat a Medicare-ellátásra a saját kereseti nyilvántartása alapján, ha képes dolgozni és teljes körűen biztosítottá válik és/vagy megfelel az SSDI-ellátásokra vonatkozó egyéb feltételeknek.

A jogosultság időtartama:

A rokkant felnőtt gyermek, aki az SSDI-jogosultsága és a rokkantsága alapján jogosulttá válik a Medicare-ellátásra, mindaddig a Medicare-ellátásban részesül, amíg a rokkantság alatt áll és nem házas. Ha az egyén munkaképes, a rokkantságon alapuló SSDI-ben részesülők számára 9 hónapos próbaidőszak áll rendelkezésre. Ha a kilenc hónap elteltével az egyén továbbra is dolgozik, a Medicare a szokásos módon 93 hónapig vagy 7 év 9 hónapig biztosított. Ezen időszak után (összesen 8,5 év) az egyénnek járulékokat kell fizetnie a Medicare-ellátás folytatásához, és nem kedvezményezettnek, hanem beiratkozottnak minősül. HI 00801.126 és lásd http://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/medicare.htm.

A MEDICARE-ellátásra való jogosultság kezdete:

Amint fentebb említettük, ahhoz, hogy egy rokkant felnőtt gyermek jogosult legyen SSDI-ellátásra, a biztosított személynek, akinek a bérjövedelmén alapul az igénylés, nyugdíjasnak, rokkantnak kell lennie, vagy meg kell halnia. Ez a fogyatékos felnőtt gyermek életében bármikor megtörténhet.

A kiskorú azonban 18 éves kora előtt nem lesz jogosult Medicare-ellátásra, kivéve, ha a gyermek végstádiumú vesebetegségben szenved. Van néhány nagyon korlátozott körülmény, amikor a gyermek 18 éves kora előtt jogosulttá válhat, de ezeknek a gyermekeknek általában más szövetségi finanszírozású programokon, például a Medicaiden és a gyermekbiztosítási programokon keresztül biztosítanak biztosítást.

A gyermekkori rokkantsági ellátásokon (CDB) alapuló rokkant felnőtt gyermek legkorábban 20 éves korában válhat jogosulttá, kivéve, ha a rokkantság Lou Gehrig-kór (ALS) miatt áll fenn, amikor a 24 hónapos várakozási idő lejár. HI 00801.146. Az egyénnek továbbra is meg kell felelnie az SSDI-ellátásokra való jogosultsági feltételeknek, mint például, hogy nem házas és továbbra is rokkantság alatt áll.

Az egyén, aki képes visszatérni a munkába, saját kereseti előzményei alapján válhat biztosítottá, és ekkor a szokásos szabályokat kellene alkalmazni a társadalombiztosítási törvény II. címe szerinti biztosítottnak minősítés alapján.

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.