Distribution of aerobic motile and non-motile bacteria within the capillary fringe of silica sand – ScienceDirect Distribution of aerobic motile and non-motilis baktériumok eloszlása a kovahomok kapilláris peremén belül

A baktériumsejtek “részecskeként” való visszatartását a kovahomok által a kapilláris perem (CF) kialakulása során és a motilitás hatását vizsgáltuk motilis Pseudomonas putida és nem-motilis Corynebacterium glutamicum szuszpenziókkal tápanyag hiányában. A C. glutamicum sejtek frakcionált visszatartása a CF minden régiójában magasabb volt, mint a P. putida sejteké, ami valószínűleg a P. putida motilitásának köszönhető. A P. putida sejteknek csak kb. 5%-a, a C. glutamicum sejteknek pedig szinte egyáltalán nem jutott el a 10 cm magas CF felső végére.

A P. putida és a C. glutamicum sejtszuszpenziók tápoldatban a 355-710 μm, illetve 710-1000 μm méretű kovahomok frakciókban a CF kialakulása kb. 6 óra után befejeződött. A sejtek növekedése kb. 6 napig tartott. A P. putida biofilmet képzett a szilícium-dioxid szemcséken, míg a C. glutamicum nem kötődött a szilícium-dioxid homokra. A C. glutamicum relatív sejtsűrűsége a CF alsó és felső régióiban mindig alacsonyabb volt, mint a P. putida-é, és alacsonyabb volt az azonos táptalajon szuszpendált kultúrákban elért értékeknél is. Durva homokban a mozgékony P. putida sejtek a CF felső régióiban lényegesen nagyobb sejtsűrűséget értek el, mint finom homokban. A C. glutamicum növekedése a CF-ben nyilvánvalóan lassabb volt, és a fenntartáshoz az energia nagyobb hányadára volt szükség. Míg a P. putida sejtsűrűsége mindkét homokfrakció CF-jében kevesebb, mint egy nagyságrenddel változott, addig a C. glutamicumé szélesebb tartományban változott az alaptól a CF tetejéig.

A P. putida és a C. glutamicum észteráz-aktivitásának fluoreszcein-diacetáttal (FDA) végzett elemzése kimutatta, hogy a CF magasabb régióiban lévő sejtek szignifikánsan aktívabbak voltak, mint a CF alján lévő sejtek. Továbbá szignifikáns korrelációt (r = 0,66, p < 0,01) találtak a sejtek ml-1 és az FDA fluoreszceinné történő átalakulása között.

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.