Ahriman

Nemzetiség/Kultúra

Perzsa/Zoroasztriánus

Előhangzás

AH-ri-muhn

Alternatív nevek

Druj, Angra Mainyu

megjelenik

A Gathákban, az Avesztában, az Arda Viraf könyvében, the Bundahishn

Lineage

None

Charakter áttekintés

Ahriman (ejtsd: AH-ri-muhn), más néven Angra Mainyu (ejtsd: ANG-ruh MAYN-yoo), a gonosz és a sötétség szelleme volt a perzsa mitológiában és a zoroasztrizmusban, egy vallásban, amely i. e. 600 körül nagy követői lettek Perzsiában. Ahriman, akit gyakran Drujnak (“a hazugság”) is neveztek, a harag, a kapzsiság, az irigység és más negatív és káros érzelmek mögött álló erő volt. A káoszt, vagyis a rend és a struktúra felbomlását is ő hozta a világba. A zoroasztrizmusban Ahriman ellentétben áll Ahura Mazdával , a rend és jóság legfőbb teremtőjével. Az iszlám vallásban Ahrimánt Iblisszel, az ördöggel azonosítják.

Főbb mítoszok

A zoroasztriánus világtörténelmet e két erő közötti küzdelemnek tekintették. Ahura Mazda a yazaták (angyalok) támogatását élvezte, míg Ahriman démonok seregét hozta létre, akiket daeváknak neveztek, hogy az emberek irigységére, kapzsiságára és hatalomvágyára apellálva terjessze gonosz befolyását.

A korai zoroasztrizmus hiedelmeiben a jó és a gonosz küzdött a világ uralmáért – Ahura Mazda a mennyekből és Ahriman az alvilágból , vagyis a holtak földjéről. A két erő egyenrangú volt, és állandóan oda-vissza küzdöttek. Ahura Mazda képviselte a tüzet , a napfényt és az életet. Ahriman a sötétség és a halál ura volt. A zoroasztriánusok később úgy tekintettek Ahura Mazdára, mint a legfőbb uralkodóra, aki egy napon végső győzelmet arat Ahriman felett.

Ahriman in Context

A zoroasztrizmus úgy tekint Ahrimanra és Ahura Mazdára, mint akik állandó konfliktusban állnak egymással. A jónak és a rossznak ezt az ellentétét dualizmusnak nevezik, és a zoroasztrizmus csak egy volt a számos perzsa vallás közül, köztük a zürvanizmus (a mágusok vallása) és a manicheizmus, amelyek ezt a filozófiát vallották.

A sötét, gonosz erő és a jó, teremtő erő szembenállásának gondolata központi szerepet játszik a világ nagy monoteista vallásaiban (egy istennel rendelkező vallások) – a judaizmusban, a kereszténységben és az iszlámban. A zoroasztrizmus e vallásoktól a jó és a gonosz erők relatív erejében különbözik. A főbb monoteista vallásokban a legfőbb isten mindenható, míg a zoroasztriánus hitben a jó és a rossz erői kiegyenlítettebbek, bár a zoroasztriánusok hisznek abban, hogy a jó erői végül győzni fognak.

A zoroasztrizmusban a jó és a rossz közötti küzdelem fontos aspektusa a szabad akarat, vagyis az erkölcsi választás fogalma. Zarathusztra úgy vélte, hogy a jó és a rossz közötti konfliktusban a jó végül választás útján győzedelmeskedik: minden, amit Ahura Mazda teremtett, beleértve az emberiséget is, jó, így végül az emberek a jót választják majd a rossz helyett.

Főbb témák és szimbólumok

Ahrimánt tekintették a kapzsiságért és a pénz vagy más anyagi dolgok iránti vágyért felelős erőnek. Ahriman a sötétséget és a halált, valamint a káoszt is képviselte. Modern kifejezéssel élve, Ahriman a gonosz szimbóluma volt, amely folyamatosan harcolt Ahura Mazda jósága ellen.

De Ahriman nem rendelkezik abszolút hatalommal az emberiség felett; a jóság és a szabad akarat témái végigvonulnak a zoroasztrizmuson. Az emberek jók, mert Ahura Mazda teremtette őket, aki csak jót teremtett, és szabad akaratukkal a jót választják a rossz helyett. Az emberek szabad akaratukat azzal bizonyítják, hogy aktívan fenntartják Ahura Mazda teremtésének rendjét: követik a törvényeket, jó cselekedeteket hajtanak végre, és elutasítják a rosszat. A jót választva az emberek végül kiiktatják a rosszat a létezésből.

Heresies

A vallástudósok régóta keresik a kielégítő választ a még mindig megválaszolatlan kérdésre: Ha Isten mindenható, miért van ördög? Azaz, hogyan lehet az ördög komoly fenyegetés, ha Isten sokkal erősebb? A zűrzavarnak ez a sajátos területe az évszázadok során különböző, a keresztény egyház által “eretnekségeknek” (az elfogadott tanításoktól eltérő eszméknek) nevezett elképzeléseknek adott teret. A harmadik századi manicheusok, valamint a katharok és az albigensek a tizenkettedik és tizenharmadik században mind eltértek a keresztény tanítástól azáltal, hogy a világegyetem olyan felfogását fogadták el, amelyben a jó és a rossz egyformán erős.

Ahriman a művészetben, az irodalomban és a mindennapi életben

Bár hasonló a Sátánhoz , a Mammonhoz és sok más gonosz karakterhez, amelyek a mitológiákban és vallási tanításokban világszerte megtalálhatók, Ahriman nem túl ismert azok számára, akik nem ismerik a zoroasztrizmust. Ahriman többször is megjelent a Final Fantasy videojáték-sorozatban, mint ellenség, akivel a játékosnak meg kell küzdenie; Ahriman és Angra Mainyu néven jelent meg, és általában egy szárnyas, egyszemű szörnyetegként ábrázolják. Ahriman a DC Comics Wonder Woman című sorozatában is megjelent démonként.

Olvasni, írni, gondolkodni, vitatkozni

Az irodalomban és a filmekben gyakori a világegyetemben harcoló két ellentétes erő, például Ahriman és Ahura Mazda elképzelése. Tudsz olyan könyvet vagy filmet mondani, amely ezen az elképzelésen alapul? Írjatok le legalább két példát, és magyarázzátok el, hogyan kezelik ezt a témát.

TOVÁBB Ahura Mazda; Angyalok; Ördögök és démonok; Perzsa mitológia

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.