Top 10 Active Directory -palvelutilien parhaat käytännöt

Windowsin Active Directory -palvelussa voidaan määrittää erilaisia tilityyppejä, joilla on tarvittavat oikeudet, käyttöoikeudet ja roolit. Näihin kuuluvat palvelutilit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi asennettaessa sovelluksia tai palveluita käyttöjärjestelmään. Yleisiä Active Directoryn palvelutilien tyyppejä ovat sisäänrakennetut paikalliset käyttäjätilit, toimialueen käyttäjätilit, hallitut palvelutilit ja virtuaalitilit. Näillä tileillä on laajemmat oikeudet ja suurempi pääsy infrastruktuuriin kuin muilla tileillä, mikä tekee niistä alttiita tietoturvan hyväksikäytölle.

Aktiivihakemiston palvelutilien tyypit

Tässä artikkelissa esittelen parhaat käytännöt, joilla palvelutilit voidaan pitää turvattuina, sekä selitän, miksi viimeisenä ja tärkeimpänä palvelutilien parhaana käytäntönä on varmistua siitä, että käytössäsi on Access Rights Managerin kaltainen ratkaisu, joka tarjoaa kriittisen katsauksen AD-oikeuksiisi.

Jumppaa eteenpäin:

 1. Pitäkää käyttöoikeudet rajoitettuina
 2. Luo palvelutilit tyhjästä
 3. Älä laita palvelutilejä sisäänrakennettuihin-sisäänrakennettuihin etuoikeutettuihin ryhmiin
 4. Estä palvelutilien käyttöoikeudet tärkeisiin kohteisiin
 5. Poista tarpeettomat oikeudet
 6. Määritä käyttöoikeudet käyttämällä ”Log On To” -toimintoa
 7. Limita aikarajat
 8. Hallitse salasanaa konfigurointia
 9. Valvonnan käyttöönotto
 10. Käyttöoikeuksien hallintaohjelmiston käyttöönotto

Miten Active Directory -palvelutilit toimivat

Kullakin Active Directory -palvelutilityypillä on omat käyttötarkoituksensa.

 • Sisäänrakennettuja paikallisia käyttäjätilejä ovat Järjestelmä-tili (paikallista järjestelmänhallintaa varten), Paikallinen palvelutili, joka käyttää verkkopalveluja ilman tunnistetietoja, ja Verkkopalvelutili, joka käyttää verkkoresursseja tietokoneen tunnistetietoja käyttäen.
 • Toimialueen käyttäjätilit on tarkoitettu palveluiden käyttöön, ja niitä hallinnoidaan keskitetysti Active Directoryn avulla. Käyttäjätili on mahdollista luoda yhtä palvelua varten tai jakaa se useille palveluille. Toimialueen käyttäjätilien avulla voit kuitenkin myöntää vain palvelun tarvitsemat oikeudet, ja salasanat on nollattava säännöllisesti.
 • Active Directoryn hallinnoimat palvelutilit ovat samanlaisia kuin toimialueen käyttäjätilit, mutta salasana nollataan säännöllisesti ja automaattisesti. Active Directoryn hallittujen palvelutilien avulla voit määrittää vain yhden käyttäjätilin tietokonetta kohti, ja kutakin tiliä voidaan käyttää useissa tietokoneen palveluissa. Vaihtoehtoisesti voit luoda erillisiä tilejä kutakin palvelua varten.

Hallitun palvelutilin etuja ovat muun muassa lisääntynyt turvallisuus ja ylläpidon helppous. Lisäksi näillä tileillä voidaan käyttää tietokoneen palveluita, ja niillä on mahdollista muodostaa yhteys verkkopalveluihin tietyn käyttäjän pääkäyttäjänä. On kuitenkin tärkeää tarkastaa nämä tilit säännöllisesti ja lisäksi noudattaa Active Directory -palvelutilien parhaita käytäntöjä turvallisuuden varmistamiseksi.

Active Directory -palvelutilien parhaat käytännöt

 1. Pidä käyttöoikeudet rajoitettuina. Varmista, että osoitat AD-palvelutileille vain ne vähimmäisoikeudet, jotka ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseen, äläkä anna niille enempää käyttöoikeuksia kuin on tarpeen. Monissa tapauksissa voit poistaa toiminnot etäkäyttöä, päätepalveluun kirjautumista, Internet-yhteyttä ja etähallintaoikeuksia varten.
 2. Luo palvelutilit tyhjästä. Älä luo palvelutilejä Active Directoryyn kopioimalla vanhoja tilejä, sillä saatat vahingossa kopioida palvelutililtä paljon suuremmat oikeudet kuin tarvitset. Tämä voi johtaa tietoturvaongelmiin ja tilin väärinkäyttöön, jos annat jollekulle tilin, jolla on pääsy resursseihin tai tietoihin, joihin hänen ei pitäisi päästä käsiksi.
 3. Älä laita palvelutilejä sisäänrakennettuihin etuoikeutettuihin ryhmiin. Palvelutilien asettaminen ryhmiin, joilla on sisäänrakennetut oikeudet, voi olla riskialtista, koska jokaisella ryhmään kuuluvalla henkilöllä on pääsy palvelutilin tunnistetietoihin. Jos tiliä käytetään väärin, voi olla vaikea selvittää, kuka tekijä on. Jos tarvitset palvelutilin etuoikeutettuun ryhmään, luo uusi ryhmä, jolla on samat oikeudet, ja anna käyttöoikeus vain palvelutilille.
 4. Estä palvelutilin pääsy tärkeisiin kohteisiin. Suojaa arkaluonteiset tiedostot, kansiot, ryhmät tai rekisteriobjektit AD-palvelutilien väärinkäytöltä käytönvalvontaluettelon avulla. Jos haluat kieltää pääsyn, siirry objektiin ja avaa ”Ominaisuudet”-ikkuna päästäksesi käsiksi suojausoikeuksiin, lisää tili ”Permission Entry”-luetteloon ja aseta tilaksi ”Deny”. Tämä estää palvelutiliä käyttämästä objektia. Jos haluat antaa jollekin tietylle henkilölle tietyn käyttöoikeuden objektiin, voit lisätä hänet ja vaihtaa hänet takaisin tilaan ”Deny” myöhemmin, kun hän on suorittanut tehtävänsä.
 5. Poista tarpeettomat oikeudet. Ei-tarpeellisten käyttäjäoikeuksien epääminen auttaa pitämään turvatoimet vahvoina. Tähän kuuluvat ”Kiellä pääsy tähän tietokoneeseen verkosta”, ”Kiellä kirjautuminen paikallisesti” ja ”Kiellä kirjautuminen erätyönä.”
 6. Määritä käyttöoikeudet käyttämällä ”Kirjaudu kohteeseen” -toimintoa. Kun luot palvelutilin Active Directoryyn, voit sallia sen kirjautumisen vain tiettyihin koneisiin arkaluontoisten tietojen suojaamiseksi. Avaa Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet ja sitten ”Ominaisuudet”. Napsauta ”Tili”-välilehdellä ”Log On To” -painiketta ja lisää tietokoneet niiden sallittujen laitteiden luetteloon, joihin palvelutili voi kirjautua.
 7. Rajoita aikarajat. Voit lisätä lisäturvaa määrittelemällä AD-palvelutilien kirjautumisen sallituksi vain tiettyinä kellonaikoina.
 8. Hallitse salasanojen määritystä. Voit määrittää palvelutilin niin, että käyttäjä ei voi muuttaa omaa salasanaansa. Voit myös asettaa sen niin, että tiliä ei voi delegoida kenellekään muulle. Näin varmistetaan, että järjestelmänvalvoja hallitsee salasanaa, eikä kenelläkään muulla kuin valtuutetuilla käyttäjillä ole pääsyä tiliin.
 9. Ota tilintarkastus käyttöön. Muista ottaa valvonta käyttöön kaikille palvelutileille ja niihin liittyville objekteille. Kun valvonta on otettu käyttöön, tarkista lokit säännöllisesti, jotta näet, kuka käyttää tilejä, milloin ja mihin tarkoituksiin. Auditointi on yksi tärkeimmistä parhaista käytännöistä: se auttaa varmistamaan tietoturvan, varmistaa, että sisäisiä prosesseja ja vaatimustenmukaisuustoimenpiteitä noudatetaan, ja se voi havaita mahdolliset ongelmat tai rikkomukset ennen kuin kuluu liikaa aikaa.
 10. Ota käyttöön käyttöoikeuksien hallintaohjelmisto. Active Directory -palvelutilien huolellinen hallinta on ratkaisevan tärkeää laajojen käyttöoikeuksien ja etuoikeuksien väärinkäytön estämiseksi. Käyttöoikeuksien hallintatyökalusta voi olla hyötyä, kun halutaan varmistaa, että käyttäjätilit on määritetty ja niitä hallinnoidaan asianmukaisilla oikeuksilla ja käyttöoikeuksilla.

Suosittelen SolarWinds® Access Rights Manager (ARM) -ohjelmaa, joka on kehitetty automatisoimaan tilinhallintaprosessia ja vähentämään käyttöönottoon käytettävää aikaa. Ohjelmisto sisältää myös yksityiskohtaiset auditointi- ja vaatimustenmukaisuuden seurantatyökalut, joiden avulla voit täyttää tiukat tietoturvan vaatimustenmukaisuusvaatimukset, mukaan lukien käytäntö- ja toimialakohtaiset vaatimustenmukaisuusmääräykset, kuten GDPR, PCI DSS ja HIPAA.

Access-Rights-Manager

ARM:n auditointityökalut ovat yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä, ja niiden avulla voit luoda nopeasti auditoijille ja johdolle sopivia raportteja tilien käytöstä sekä käyttäytymisestä osoittaaksesi, että tilit ovat noudattaneet tärkeitä tietoturvaprosesseja.

Muuten Kannattaa myös tutustua Passportal-ratkaisuun. Se on MSP-yrityksille luotu salasanojen hallintaratkaisu, jota voivat käyttää myös suuret yritykset ja kaikenlaiset yritykset.

Passportalilla saat käyttöösi keskitetyn pilvipohjaisen alustan salasanojen hallintaan. Voit tallentaa niin monta salasanaa kuin tarvitset, etsiä ja vaihtaa niitä haluamallasi tavalla ja konfiguroida asetukset tarpeittesi mukaan.

Jos siis kaipaat tapaa hallita Active Directory -tunnuksiasi – tai asiakkaidesi tunnuksia – Passportal on kattava ratkaisu. Se on suunniteltu myös suojatuksi, joten sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että salasanasi ja muut keskeiset tietosi joutuvat vääriin käsiin.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.