Roomalaiskirjeen 3 raamattukommentti

Täydellinen suppea

Lukujen sisältö

Vastaukset. (1-8) Koko ihmiskunta on syntinen. (9-18) Sekä juutalaiset että pakanat eivät voi tulla vanhurskaiksi omilla teoillaan. (19,20) Se on Jumalan vapaan armon ansiota uskon kautta Kristuksen vanhurskauteen, mutta lakia ei silti ole poistettu. (21-31)

Kommentti Room. 3:1-8

(Lue Room. 3:1-8)

Laki ei voinut pelastaa synneissä eikä synneistä, mutta silti se antoi juutalaisille etuja pelastuksen saamiseksi. Heidän ilmoittamansa asetukset, kasvatus todellisen Jumalan tuntemiseen ja hänen palvelemiseensa sekä monet Aabrahamin lapsille osoitetut suosiot olivat kaikki armon keinoja, ja epäilemättä niistä oli hyötyä monien kääntymyksessä. Mutta erityisesti pyhät kirjoitukset oli uskottu heille. Jumalan sanan ja asetusten nauttiminen on kansan suurin onni. Mutta Jumalan lupaukset on annettu vain uskoville; siksi joidenkin tai monien uskovien epäusko ei voi tehdä tätä uskollisuutta vaikutuksettomaksi. Hän täyttää kansalleen antamansa lupaukset ja toteuttaa uhkaamansa koston epäuskoisille. Jumalan tuomitseman maailman pitäisi ikuisiksi ajoiksi vaientaa kaikki epäilykset ja pohdinnat hänen oikeudenmukaisuudestaan. Juutalaisten pahuus ja itsepäinen epäusko osoittivat, että ihminen tarvitsee Jumalan vanhurskautta uskon kautta ja myös hänen oikeudenmukaisuutensa synnin rankaisemisessa. Tehkäämme pahaa, että hyvä tulisi, on usein enemmän syntisten sydämessä kuin suussa, sillä harva oikeuttaa näin itsensä pahoilla teoillaan. Uskova tietää, että velvollisuus kuuluu hänelle ja tapahtumat Jumalalle; ja että hänen ei pidä tehdä yhtään syntiä eikä puhua yhtään valhetta siinä toivossa tai jopa varmuudessa, että Jumala voi siten kirkastaa itsensä. Jos joku puhuu ja toimii näin, hänen tuomionsa on oikeudenmukainen.”

Kommentti Room. 3:9-18

(Lue Room. 3:9-18)

Tässä taas osoitetaan, että koko ihmiskunta on synnin syyllisyyden alla taakkana ja synnin hallituksen ja vallan alla sen orjuuttamana tekemään pahuutta. Tämä käy selväksi useista Vanhan testamentin raamatunkohdista, jotka kuvaavat kaikkien ihmisten turmeltunutta ja turmeltunutta tilaa, kunnes armo hillitsee tai muuttaa heidät. Niin suuria kuin meidän etumme ovatkin, nämä tekstit kuvaavat monia ihmisiä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi. Heidän periaatteensa ja käytöksensä osoittavat, että heidän silmissään ei ole Jumalan pelkoa. Ja missä ei ole Jumalan pelkoa, siellä ei ole mitään hyvää odotettavissa.

Kommentti Room. 3:19,20

(Lue Room. 3:19,20)

On turha etsiä vanhurskauttamista lain teoista. Kaikkien on tunnustettava syyllisyytensä. Syyllinen Jumalan edessä on kammottava sana, mutta kukaan ei voi tulla vanhurskautetuksi lailla, jonka rikkomisesta hänet tuomitaan. Luonnossamme oleva turmeltuneisuus estää ikuisiksi ajoiksi kaiken vanhurskauttamisen omien tekojemme kautta.

Kommentti Room. 3:21-26

(Lue Room. 3:21-26)

Pitäisikö syyllisen ihmisen jäädä vihan alle? Onko haava ikuisesti parantumaton? Ei; siunattu olkoon Jumala, meille on avattu toinen tie. Tämä on Jumalan vanhurskaus; vanhurskaus, jonka hän on määrännyt, säätänyt ja hyväksynyt. Se tapahtuu sen uskon kautta, jonka kohteena on Jeesus Kristus; voideltu Vapahtaja, niin Jeesus Kristus tarkoittaa. Vanhurskauttava usko kunnioittaa Kristusta Vapahtajana kaikissa hänen kolmessa voidellussa virassaan, profeettana, pappina ja kuninkaana; häneen luottaen, hänet hyväksyen ja häneen kiinnittyen: kaikissa näissä juutalaiset ja pakanat ovat yhtä lailla tervetulleita Jumalan luo Kristuksen kautta. Ei ole mitään eroa, hänen vanhurskautensa on kaikkien niiden päällä, jotka uskovat; se ei ole ainoastaan tarjottu heille, vaan se on puettu heidän päälleen kruunuksi ja vaatteeksi. Se on vapaata armoa, pelkkää laupeutta; meissä ei ole mitään sellaista, millä ansaitsisimme tällaisen armon. Se tulee meille ilmaiseksi, mutta Kristus osti sen ja maksoi sen hinnan. Ja usko kiinnittää erityistä huomiota Kristuksen vereen, joka on tehnyt sovituksen. Kaikessa tässä Jumala julistaa vanhurskautensa. On selvää, että hän vihaa syntiä, kun mikään muu kuin Kristuksen veri ei voisi tyydyttää sitä. Eikä olisi hänen oikeudenmukaisuutensa mukaista vaatia velkaa, kun takaaja on sen maksanut ja hän on hyväksynyt tuon maksun täytenä tyydytyksenä.”

Kommentti Room. 3:27-31

(Lue Room. 3:27-31)

Jumala tahtoo, että syntisten vanhurskauttamisen ja pelastamisen suuri työ viedään läpi ensimmäisestä viimeiseen, niin että kerskailu suljetaan pois. Jos meidät pelastettaisiin omien tekojemme kautta, kerskailua ei suljettaisi pois. Mutta uskon kautta tapahtuvan vanhurskauttamisen tie sulkee kerskailun ikuisiksi ajoiksi pois. Silti uskovia ei jätetä lainsuojattomiksi; usko on laki, se on toimiva armo, missä se totuudessa on. Uskon kautta, ei tässä asiassa kuuliaisuuden teko tai hyvä teko, vaan Kristuksen ja syntisen välisen suhteen muodostaminen, joka tekee oikeaksi sen, että uskova armahdetaan ja vanhurskautetaan Vapahtajan tähden, ja että epäuskoinen, joka ei ole tällä tavoin yhteydessä tai suhteessa häneen, jää tuomion alle. Laki on edelleen käyttökelpoinen vakuuttamaan meidät menneisyydestä ja ohjaamaan meitä tulevaisuutta varten. Vaikka emme voi pelastua sen kautta liittona, me kuitenkin omistamme sen ja alistumme siihen välittäjän kädessä olevana sääntönä.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.