Romalaiskirje 5 Raamattukommentti

Täydellinen tiivistetty

Luvun sisältö

Hyviä vaikutuksia vanhurskauttamisesta uskon kautta Kristuksen vanhurskauteen. (1-5) Että meidät on sovitettu hänen verensä kautta. (6-11) Aatamin syntiinlankeemus toi koko ihmiskunnan syntiin ja kuolemaan. (12-14) Jumalan armolla on Kristuksen vanhurskauden kautta enemmän voimaa tuoda pelastus kuin Aadamin synnillä oli voimaa tuoda kurjuutta, (15-19) koska armo oli ylivertainen. (20,21)

Kommentti Room. 5:1-5

(Lue Room. 5:1-5)

Syntyneen tilassa tapahtuu siunattu muutos, kun hänestä tulee tosi uskovainen, oli hän mitä tahansa ollutkin. Uskon kautta vanhurskautettuna hänellä on rauha Jumalan kanssa. Pyhä, vanhurskas Jumala ei voi olla rauhassa syntisen kanssa, kun hän on synnin syyllisyyden alla. Vanhurskauttaminen poistaa syyllisyyden ja tekee siten tilaa rauhalle. Tämä tapahtuu Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta; hänen kauttaan suurena rauhantekijänä, välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä. Pyhien onnellinen tila on armon tila. Tähän armoon meidät tuodaan, mikä opettaa, ettemme ole syntyneet tähän tilaan. Emme olisi voineet päästä siihen itsestämme, mutta meidät johdatetaan siihen armahdettuina rikoksentekijöinä. Siinä me seisomme, asento, joka merkitsee pysyvyyttä; me seisomme lujana ja turvassa, vihollisen voiman tukemina. Ja niillä, joilla on toivoa Jumalan kirkkaudesta tuonpuoleisessa, on nyt tarpeeksi iloittavaa. Ahdistus tekee kärsivällisyyttä, ei sinänsä, vaan Jumalan voimakas armo, joka toimii ahdistuksessa ja ahdistuksen kanssa. Kärsivälliset kärsivät saavat eniten jumalallista lohdutusta, joka on runsasta, kun kärsimykset ovat runsaita. Se vaikuttaa tarpeelliseen kokemukseen itsestämme. Tämä toivo ei petä, koska se on sinetöity Pyhällä Hengellä rakkauden Hengeksi. Siunatun Hengen armollinen työ on vuodattaa Jumalan rakkaus kaikkien pyhien sydämiin. Oikea tunne Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan saa meidät olemaan häpeämättä sen enempää toivoamme kuin kärsimyksiämme hänen vuokseen.”

Kommentti Room. 5:6-11

(Lue Room. 5:6-11)

Kristus kuoli syntisten puolesta; ei ainoastaan sellaisten, jotka olivat hyödyttömiä, vaan myös sellaisten, jotka olivat syyllisiä ja vihamielisiä; sellaisten, joiden iankaikkinen tuhoutuminen olisi Jumalan oikeudenmukaisuuden kunnia. Kristus kuoli pelastaakseen meidät, ei synneissämme, vaan synneistämme; ja me olimme vielä syntisiä, kun hän kuoli puolestamme. Ei, lihallinen mieli ei ole ainoastaan Jumalan vihollinen, vaan itse vihollisuus, Room. 8:7; Kol. 1:21. Mutta Jumala aikoi vapauttaa synnistä ja saada aikaan suuren muutoksen. Niin kauan kuin syntinen tila jatkuu, Jumala inhoaa syntistä, ja syntinen inhoaa Jumalaa, Sak. 11:8. Ja se, että Kristuksen piti kuolla tällaisten puolesta, on mysteeri; mitään muuta sellaista rakkauden osoitusta ei tunneta, joten voi hyvin olla ikuisuuden tehtävä ihailla ja ihmetellä sitä. Millainen ajatus apostolilla oli, kun hän arveli jonkun kuolevan vanhurskaan puolesta? Ja kuitenkin hän esitti sen vain asiana, joka voisi olla. Eikö tämän kärsimyksen läpikäyminen merkinnyt sitä, että henkilö, josta oli tarkoitus hyötyä, voisi vapautua siitä? Mutta mistä Kristukseen uskovat vapautuvat hänen kuolemansa kautta? Ei ruumiillisesta kuolemasta; sillä sen he kaikki joutuvat ja joutuvat kestämään. Sen pahan, josta vapautuminen saattoi tapahtua vain tällä hämmästyttävällä tavalla, täytyy olla kauheampi kuin luonnollinen kuolema. Ei ole mitään muuta pahaa, johon tätä väitettä voitaisiin soveltaa, kuin se, mitä apostoli itse asiassa väittää, synti ja viha, synnin rangaistus, jonka Jumalan erehtymätön oikeudenmukaisuus on määrännyt. Ja jos heidät näin saataisiin jumalallisen armon kautta tekemään parannus ja uskomaan Kristukseen ja näin ollen vanhurskautettaisiin hänen verenvuodatuksensa hinnalla ja uskolla tuohon sovitukseen, vielä paljon enemmän hänen kauttaan, joka kuoli heidän puolestaan ja nousi kuolleista, heidät pidettäisiin loitolla siitä, etteivät he joutuisi synnin ja saatanan vallan alle tai lopullisesti irtautuisi hänestä. Kaikkien elävä Herra toteuttaa kuolevan rakkautensa tarkoituksen pelastamalla kaikki todelliset uskovat viimeiseen asti. Koska heillä oli tällainen pelastuksen pantti Jumalan rakkaudessa Kristuksen kautta, apostoli julisti, että uskovat eivät ainoastaan iloitse taivaan toivosta ja jopa ahdistuksistaan Kristuksen tähden, vaan he myös ylistivät Jumalaa muuttumattomana Ystävänään ja kaikkinaisena osuutenaan ainoastaan Kristuksen kautta.

Kommentti Room. 5:12-14

(Lue Room. 5:12-14)

Seuraavan kirjoituksen tarkoitus on selvä. Sen tarkoituksena on kohottaa näkemyksiämme niistä siunauksista, jotka Kristus on meille hankkinut, vertaamalla niitä niihin pahoihin asioihin, jotka seurasivat ensimmäisen isämme lankeemuksesta, ja osoittamalla, että nämä siunaukset eivät ulotu ainoastaan näiden pahojen asioiden poistamiseen, vaan paljon pidemmälle. Kun Aadam teki syntiä, hänen luonnostaan tuli syyllinen ja turmeltunut, ja niin kävi myös hänen lapsilleen. Näin hänessä kaikki ovat tehneet syntiä. Ja kuolema tulee synnistä, sillä kuolema on synnin palkka. Silloin tuli kaikki se kurjuus, joka on synnin seurausta; ajallinen, hengellinen ja ikuinen kuolema. Jos Aadam ei olisi tehnyt syntiä, hän ei olisi kuollut; mutta kuolemantuomio langetettiin kuin rikolliselle; se läpäisi kaikki ihmiset kuin tarttuva tauti, josta kukaan ei pääse pakoon. Todisteena yhteydestämme Aadamin kanssa ja osuudestamme hänen ensimmäiseen rikkomukseensa, huomaa, että synti vallitsi maailmassa monia aikoja ennen kuin Mooses antoi lain. Ja tuon pitkän ajan kuluessa kuolema ei vallinnut ainoastaan aikuisia, jotka tekivät tahallisesti syntiä, vaan myös lukuisia pikkulapsia, mikä osoittaa, että he olivat Aadamissa langenneet tuomion alle ja että Aadamin synti ulottui kaikkiin hänen jälkeläisiinsä. Hän oli hahmo tai tyyppi Hänestä, jonka oli määrä tulla uuden liiton takaajaksi kaikkien niiden puolesta, jotka ovat sukua Hänelle.”

Kommentti Room. 5:15-19

(Lue Room. 5:15-19)

Yksi ihmisen rikkomuksen kautta koko ihmiskunta on alttiina iankaikkiselle tuomiolle. Mutta Jumalan armo ja laupeus sekä vanhurskauden ja pelastuksen ilmaislahja tulevat Jeesuksen Kristuksen, ihmisen, kautta; kuitenkin Herra taivaasta on saattanut uskovien joukon turvallisempaan ja ylevämpään tilaan kuin siihen, josta he putosivat Aadamissa. Tämä ilmainen lahja ei asettanut heitä uudestaan koettelemuksen tilaan, vaan kiinnitti heidät vanhurskauden tilaan, niin kuin Aatami olisi ollut, jos hän olisi pysynyt pystyssä. Eroista huolimatta on olemassa silmiinpistävä samankaltaisuus. Samoin kuin yhden ihmisen rikkomuksen kautta synti ja kuolema saivat vallan kaikkien ihmisten tuomitsemiseksi, niin yhden ihmisen vanhurskauden kautta armo sai vallan kaikkien niiden vanhurskauttamiseksi, jotka uskon kautta liittyivät Kristukseen. Jumalan armon kautta armolahja on yltynyt monille Kristuksen kautta; silti monet valitsevat mieluummin pysyä synnin ja kuoleman vallassa kuin hakea armon valtakunnan siunauksia. Mutta Kristus ei missään tapauksessa hylkää ketään, joka on halukas tulemaan hänen luokseen.”

Kommentti Room. 5:20,21

(Lue Room. 5:20,21)

Kristuksen ja hänen vanhurskautensa kautta meillä on enemmän ja suurempia etuoikeuksia kuin mitä menetimme Aadamin rikkomuksen vuoksi. Moraalilaki osoitti, että monet ajatukset, mielialat, sanat ja teot olivat syntisiä, joten rikkomukset lisääntyivät. Se ei saanut syntiä lisääntymään, vaan paljasti sen synnillisyyden, aivan kuten kirkkaamman valon päästäminen huoneeseen paljastaa pölyn ja lian, jotka olivat siellä ennenkin, mutta joita ei nähty. Aadamin synti ja turmeluksen vaikutus meissä ovat sen rikkomuksen lisääntyminen, joka ilmeni lain tullessa voimaan. Ja lain kauhut tekevät evankeliumin lohdutukset sitäkin suloisemmiksi. Näin Jumala Pyhä Henki on siunatun apostolin kautta välittänyt meille erittäin tärkeän totuuden, joka on täynnä lohdutusta ja sopii tarpeisiimme syntisinä. Riippumatta siitä, mikä kenelläkin on toistensa yläpuolella, jokainen ihminen on syntinen Jumalaa vastaan, on lain tuomitsemana ja tarvitsee anteeksiantoa. Vanhurskaus, joka vanhurskauttaa, ei voi koostua synnin ja pyhyyden sekoituksesta. Ilman puhdasta ja tahratonta vanhurskautta ei voi olla oikeutta iankaikkiseen palkkaan: etsikäämme sitä, jopa Kristuksen vanhurskautta.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.