Modulaariset budjetit

NIH:n modulaarisia budjetteja käytetään R01-, R03-, R15-, R21- ja R34-hakemuksiin, joissa haetaan enintään 250 000 dollarin vuotuisia välittömiä kustannuksia, ja ne budjetoidaan 25 000 dollarin erissä. Vaikka modulaariset avustukset eivät edellytä yksityiskohtaisia budjetteja, niihin sovelletaan silti liittovaltion säännöksiä, jotka koskevat kustannusten hyväksyttävyyttä (esim. Uniform Guidance), NIH:n avustuspolitiikkaa (NIH Grants Policy Statement) ja mahdollisia tarjouspyynnön/määrärahan myöntämisen erityisehtoja), kohdennettavuutta, tarpeellisuutta, kohtuullisuutta ja kustannusten johdonmukaista käsittelyä.

Moduulibudjeteissa esitetään kaikki hankkeeseen osallistuva henkilöstö, mukaan lukien ”määriteltävät” konsultit, yhteistyökumppanit ja alihankkijat; heidän työpanoksensa henkilötyökuukausina; heidän roolinsa ja vastuualueensa työpanoksensa perustelemiseksi, konsortiokustannukset (pyöristettynä seuraavaan suurempaan tuhanteen) ja kaikki erät, joita ei tyypillisesti hyväksytä välittöminä kustannuksina.

Moduulibudjetin perusteluissa tiedekunnan on esitettävä selkeästi sekä ehdotettu lukuvuoden että kesän työpanos. Henkilöstön, jolla on 12 kuukauden nimitys, tulisi esittää työpanos kalenterivuoden työpanoksena. Nykyiset liittovaltion budjettilomakkeet edellyttävät, että työpanos esitetään henkilötyökuukausina. Älkää käyttäkö NIH:n henkilötyökuukausien muuntotyökalua, koska se perustuu 9 kuukauden nimityksiin toisin kuin SU:n 8,5 kuukauden nimitykset. Katso OSP:n budjettimalli 8,5 kuukauden muuntamista varten.

Moduulien myöntäminen on yleensä vakio jokaisena myöntämisvuonna; jos haettujen moduulien määrä vaihtelee (ks. jäljempänä), syy on selitettävä budjetin perusteluissa, esim. jos lisäys johtuu kertaluonteisesta laitehankinnasta. Vakiomoduulit ja vaihtelevat moduulit on esitetty jäljempänä.

Esim: Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Kokonais
Vakioitu Moduulit
Arvioidut välittömät kustannukset 187 $,650 $197,000 $235,000 $180,000 $799,650
# Moduulit 8 8 8 8 8 32
Suorat kustannukset $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000
Muuttuvat moduulit
Arvioidut välittömät kustannukset 187,650 197,000 $260,000 $180,000 $824,650
# Moduulit 8 8 8 9 8 33
Suorat kustannukset $200,000 $200,000 $225,000 $200,000 $825,000

Voidakseen varmistaa, että moduuleja haetaan asianmukainen määrä, OSP vaatii useimpia hakijoita laatimaan sisäisen budjetin OSP:n budjettimallia käyttäen. OSP-mallissa on erityisesti NIH:n moduulibudjetteja varten suunnitellut tulostusvälilehdet, joista toinen on tarkoitettu parillisille moduuleille ja toinen parittomille moduuleille. Näin ei-asiantuntijat voivat helposti laatia budjettimoduulinsa, ja heidän budjettinsa voidaan tarkistaa seuraavien seikkojen riittävyyden osalta: palkka-arviot, luontoisetujen sisällyttäminen ja oikeellisuus sekä sellaisten kustannusten yksilöinti, jotka eivät kuulu F&A:n takaisinperinnän piiriin, kuten lukukausimaksut, laitteet ja alihankintakustannukset, jotka ylittävät 25 000 dollaria.

Huomautus: Kaikki välttämättömät kustannukset, joita ei tyypillisesti voida hyväksyä (esim. toimistotarvikkeet, tutkimuskäyttöön tarkoitettu alkoholi, viestintäkustannukset, kuten postimaksu jne.), on yksilöitävä nimenomaisesti modulaarisen budjetin yhteydessä. Myöntämistapauksessa niiden sisällyttäminen merkitsee rahoittajan ennakkohyväksyntää kustannuksille.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.