Medicare alaikäisille

Medicare Set-Aside Blogon 26. lokakuuta 2010
Posted by

Kysymykset:

1) Miten alaikäinen saa oikeuden Medicareen?
2) Kuinka kauan he säilyttävät kelpoisuuden?
3) Milloin oikeus alkaa (eli automaattisesti 18-vuotiaana, hakemuksesta tai milloin tahansa elämänsä aikana)?
4) Saavatko he oikeuden iän perusteella?

OIKEUS:

Tullakseen oikeutetuksi Medicareen (sosiaaliturvalain XVIII osasto) henkilön 1) on oltava oikeutettu sosiaaliturvalain II osaston etuuksiin (SSDI-etuuksiin) ja 2) täytettävä tietyt muut edellytykset. Henkilö on oikeutettu SSDI-etuuksiin, jos hän on vakuutettu ja 62-vuotias tai sosiaaliturvalain määritelmän mukaan vammainen (muita poikkeuksia lukuun ottamatta). Henkilö on ”täysin vakuutettu”, jos hän on maksanut sosiaaliturvamaksuja ohjelmaan (maksanut sosiaaliturvamaksuja) riittävän pitkän ajanjakson ajan ja maksanut maksuja ohjelmaan hiljattain niin paljon, että hänellä on ”työkyvyttömyysvakuutetun asema”. 42 U.S.C 402. Tiettyihin muihin edellytyksiin kuuluu, että henkilö on joko täyttänyt 65 vuotta tai, jos hän ei ole vielä täyttänyt 65 vuotta, hänellä on ollut oikeus työkyvyttömyysvakuutusetuuksiin tai lapsivakuutusetuuksiin työkyvyttömyyden perusteella tai lesken vakuutusetuuksiin työkyvyttömyyden perusteella. Alle 65-vuotiailla on 24 kuukauden odotusaika, paitsi jos työkyvyttömyys johtuu loppuvaiheen munuaistaudista tai Lou Gehrigin taudista (ALS). 42 U.S.C. 214 (a) ja HI 00801.001.
Henkilöllä, jolla on loppuvaiheen munuaistauti, on oikeus Medicare-järjestelmään, jos hän on sellaisen henkilön huollettavana oleva lapsi (minkä ikäinen tahansa), joka on täysin vakuutettu, riippumatta siitä, onko vanhempi eläkkeellä, työkyvytön tai kuollut. 42 U.S.C. 426-1 ja HI 00801.001.

Vammainen täysi-ikäinen lapsi (joka on tullut vammautuneeksi ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta) voi saada lapsuudenkodin invaliditeettietuuksia (CDB), jotka perustuvat eläkkeelle jääneen tai työkyvyttömyysetuuksia saavan tai kuolleen palkansaajavanhemman ansiotietoihin, jos hän muutoin täyttää edellytykset. Asetuksissa säädetään: ”§404.350 Kuka on oikeutettu lapsietuuksiin. (a) Yleistä. Sinulla on oikeus lapsietuuksiin vanhuus- tai työkyvyttömyysetuuksiin oikeutetun tai kuolleen vakuutetun ansiotiedoista, jos-1) olet vakuutetun lapsi 404.355-404359 §:ssä kuvatun suhteen perusteella; 2) olet vakuutetun huollettavana 404.355-404359 §:ssä määritellyllä tavalla.360-404.365; 3) sinä haet, 4) olet naimaton; ja 5) olet alle 18-vuotias; olet 18-vuotias tai vanhempi ja sinulla on työkyvyttömyys, joka on alkanut ennen kuin olet täyttänyt 22 vuotta; tai olet 18-vuotias tai vanhempi ja olet oikeutettu etuuksiin 404.367 §:ssä tarkoitettuna täysipäiväisenä opiskelijana.”.” 20 C.F.R. §404.350.

Kuten edellä todettiin, vammaiset täysi-ikäiset lapset voivat saada Medicare-korvausta, jos he ovat oikeutettuja SSDI-etuuksiin ja jos he ovat vammautuneet ennen 22. ikävuottaan. ”Lapsi” voi saada SSDI-etuuksia, jos jompikumpi hänen vanhemmistaan saa SSDI-eläke- tai työkyvyttömyysetuuksia tai on kuollut sen jälkeen, kun hän on tullut vakuutetuksi muiden lueteltujen edellytysten täyttyessä. Näitä etuuksia kutsutaan ”lapsietuuksiksi”, koska ne maksetaan vanhemman sosiaaliturvan ansiotietojen perusteella. Katso http://www.ssa.go/pubs/10026.html.

Henkilö voi aina tulla oikeutetuksi Medicareen omien ansiotietojensa perusteella lopulta, jos hän kykenee työskentelemään ja hänestä tulee täysin vakuutettu ja/tai hän täyttää muut SSDI-etuuksien edellytykset.

KELPOISUUDEN PITUUS:

Vammainen täysi-ikäinen lapsi, joka tulee oikeutetuksi Medicareen SSDI-oikeutensa ja työkyvyttömyytensä perusteella, kuuluu Medicaren piiriin niin kauan kuin hän on työkyvytön ja naimaton. Jos henkilö on työkykyinen, työkyvyttömyyteen perustuvan SSDI:n saajilla on käytettävissä 9 kuukauden koetyöjakso. Jos henkilö näiden yhdeksän kuukauden jälkeen jatkaa työntekoa, Medicare-korvausta myönnetään tavalliseen tapaan 93 kuukauden ajan eli 7 vuoden ja 9 kuukauden ajan. Tämän ajanjakson jälkeen (yhteensä 8,5 vuotta) henkilön on maksettava vakuutusmaksuja Medicare-turvan jatkamiseksi, ja häntä pidetään pikemminkin vakuutettuna kuin edunsaajana. HI 00801.126 ja katso http://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/medicare.htm.

KELPOISUUS MEDICARE-ETUUKSIIN ALKAA:

Kuten edellä todettiin, jotta vammainen täysi-ikäinen lapsi olisi oikeutettu SSDI-etuuksiin, vakuutetun henkilön, jonka palkkatuloihin korvaushakemus perustuu, on oltava eläkkeellä, vammainen tai kuollut. Tämä voi tapahtua milloin tahansa vammaisen aikuisen lapsen elämän aikana.

Alaikäinen ei kuitenkaan ole oikeutettu saamaan Medicare-korvausta ennen 18 vuoden ikää, ellei lapsella ole loppuvaiheen munuaistautia. On joitakin hyvin rajoitettuja olosuhteita, joissa lapsi voi saada oikeuden ennen 18 ikävuoden täyttämistä, mutta vakuutus tarjotaan näille lapsille yleensä muiden liittovaltion rahoittamien ohjelmien, kuten Medicaidin ja lasten vakuutusohjelmien, kautta.

Vammainen aikuinen lapsi, joka saa lapsuudenaikaisen työkyvyttömyyskorvauksen (CDB), olisi oikeutettu vakuutukseen aikaisintaan 20-vuotiaana, ellei vamma perustu Lou Gehrigin tautiin (ALS), jolloin 24 kuukauden odotusaika päättyy. HI 00801.146. Henkilön on edelleen täytettävä SSDI-etuuksien kelpoisuusvaatimukset, kuten oltava naimaton ja pysyttävä työkyvyttömänä.

Henkilö, joka kykenee palaamaan työhön, voi tulla vakuutetuksi omien ansiotietojensa perusteella, ja tällöin sovellettaisiin tavanomaisia sääntöjä, jotka perustuvat sosiaaliturvalain II osaston mukaiseen kelpoisuuteen vakuutettuna henkilönä.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.