IVF:n jälkeen jotkut parit tulevat raskaaksi ilman apua

By Kerry Grens, Reuters Health

5 Min Read

NEW YORK (Reuters Health) – Huolimatta leimasta ”hedelmättömäksi” jotkut hedelmöityshoitoja kokeilleet pariskunnat pystyvät myöhemmin saamaan vauvan luonnollisin keinoin, ilmenee uudesta ranskalaisesta tutkimuksesta.

Joissain tutkimuksen tapauksissa vanhemmat olivat saaneet toisen lapsen aiemmin koeputkihedelmöityksen (IVF) avulla — kun taas toisissa tapauksissa pariskunta sai lapsen myös epäonnistuneen IVF-kokemuksen jälkeen.

”Useimmat hedelmättömät parit ajattelevat, etteivät he voi tulla spontaanisti raskaaksi, kun taas tutkimuksemme osoittaa, että (tämä) on edelleen mahdollista”, tohtori Pénélope Troude Ranskan kansallisesta lääketieteellisestä tutkimuslaitoksesta INSERM:stä kirjoitti sähköpostitse Reuters Healthille.

”Tulostemme pitäisi antaa toivoa pariskunnille, jotka ovat epäonnistuneet IVF:n avulla”, Troude kollegoineen kirjoitti raportissaan, joka julkaistiin hedelmällisyys- ja steriliteetti-lehdessä.

Tutkijat ovat aiemmin raportoineet, että IVF-hoitoa odottavat pariskunnat putoavat toisinaan pois odotuslistalta, koska he tulevat raskaaksi ilman hedelmöityshoitoa – mitä lääkärit kutsuvat ”spontaaniksi” raskaudeksi.

Saadakseen paremman käsityksen siitä, kuinka usein IVF:n läpikäyneet ihmiset päätyvät saamaan vauvan ilman ylimääräistä apua, Troude kollegoineen keräsivät tietoja noin 2100:sta pariskunnasta, jotka olivat aloittaneet hedelmöityshoidot Ranskassa 2000-luvun alussa.

Noin 1 300 näistä pariskunnista onnistui saamaan vauvan IVF:n avulla.

Kahdeksasta kymmeneen vuotta myöhemmin pariskunnat vastasivat kyselyyn siitä, olivatko he saaneet lapsen yksin hedelmöityshoitojen jälkeen.

Valmistuneista vanhemmista, jotka olivat saaneet vauvan IVF:n avulla, 17 prosenttia sai myöhemmin toisen lapsen ilman apua. Ja pariskunnista, jotka eivät alun perin saaneet lasta hedelmöityshoidon avulla, 24 prosenttia sai myöhemmin lapsen spontaanista raskaudesta.

”On pidettävä mielessä, että lapsettomuus ei tarkoittanut sitä, että ei olisi ollut mahdollisuutta tulla raskaaksi, vaan sitä, että mahdollisuus tulla raskaaksi oli vähäinen tai erittäin vähäinen”, Troude sanoi.

Dr. Johannes Evers, synnytysten ja gynekologian professori Maastrichtin yliopiston lääketieteellisessä keskuksessa Alankomaissa, sanoi, että pariskuntien käyttäytyminen voi selittää, miksi ihmisillä, joiden IVF ei onnistunut, oli sen jälkeen enemmän luonnollisia raskauksia.

”Onnistuneilla pariskunnilla oli jo lapsensa (lapsensa), joten he ovat käyttäneet ehkäisymenetelmiä”, Evers, joka ei osallistunut tutkimukseen, kirjoitti sähköpostiviestissä Reuters Healthille. Nuoremmilla miehillä ja naisilla oli paremmat mahdollisuudet saada lapsi luonnollisesti, samoin kuin pareilla, joiden hedelmättömyydelle ei ollut selkeää syytä.

Esimerkiksi alle 35-vuotiaista naisista, joilla oli selittämätöntä hedelmättömyyttä, 45 prosenttia tuli raskaaksi sen jälkeen, kun he eivät onnistuneet saamaan lasta IVF:n avulla.

Määrätön hedelmättömyys voi johtua esimerkiksi hormonaalisista ongelmista tai matalasta siemennesteen määrästä.

Syy ei ollut tiedossa 12-13 prosentilla tutkimukseen osallistuneista pareista.

Troude sanoi, että selittämätön lapsettomuus voi olla hyvä merkki parien mahdollisuuksille saada vauva verrattuna niihin, joilla on selkeä syy siihen, miksi he eivät alun perin tulleet raskaaksi.

Evers sanoi, että tulokset ”rauhoittavat (pariskuntia) siitä, että se ei ole loppu, jos ei voi tulla raskaaksi IVF:llä, varsinkaan jos heillä on selittämätöntä lapsettomuutta.”.”

Toisessa hiljattain tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että pariskunnista, jotka eivät olleet tulleet raskaaksi vuoden tai useamman yrittämisen jälkeen, 44 prosenttia niistä, jotka päättivät kieltäytyä hedelmöityshoidosta, päätyi silti lopulta saamaan lapsen (ks. Reuters Healthin juttu 2. helmikuuta 2012).

Troude sanoi, että uusien tulosten perusteella olisi silti vaikea määritellä, mitkä pariskunnat hyötyisivät odottelusta ja mitkä pariskunnat joutuisivat turvautumaan IVF-menetelmään.

IVF maksaa noin 15 000 dollaria sykliä kohti, ja vakuutus voi kattaa sen tai sitten ei.

Troude lisäsi, että päätöksenteosta tulee entistä haastavampaa, kun otetaan huomioon, että naisen ikääntyessä hänen mahdollisuutensa tulla raskaaksi vähenevät.

Vaikka havainnot tarjoavat jonkin verran toivoa pariskunnille, jotka yrittävät saada lapsen, hän sanoi, että tutkimuksen pitkä seuranta-aika ja suhteellisen alhaiset raskausluvut ”vastaavat hyvin pientä hedelmöittymistodennäköisyyttä.”

Evers sanoi, että luvut saattavat myös yliarvioida todellista syntyvyyttä.

Se johtuu siitä, että vain hieman yli puolet pariskunnista, jotka kutsuttiin osallistumaan tutkimukseen, todella vastasi kyselylomakkeeseen, ja ”raskaana olevat pariskunnat ovat todennäköisesti vastanneet todennäköisemmin kuin pettyneet, lapsettomat pariskunnat”, Evers sanoi.

Evers sanoi.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.