Iäkkäiden lääkehoito (DAE/DDE)

Potentially Harmful Drug-Disease Interactions in Older Adults: Arvioidaan 65-vuotiaita ja sitä vanhempia aikuisia, joilla on tietty sairaus tai tila (krooninen munuaissairaus, dementia, kaatumishistoria) ja joille on määrätty lääkemääräys lääkettä, joka voi pahentaa sairautta tai tilaa.

Use of High-Risk Medications in Older Adults: Arvioidaan 65-vuotiaita ja sitä vanhempia aikuisia, joilla oli vähintään kaksi lääkkeenantotapahtumaa samasta riskilääkkeestä.

MIKSI TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ

Iäkkäiden aikuisten reseptilääkkeiden käyttö voi usein johtaa haittatapahtumiin, jotka edistävät sairaalahoitoa, sairauden keston pidentymistä, hoitokotiin sijoittamista, kaatumisia ja murtumia. Huolimatta laajalti hyväksytystä lääketieteellisestä yksimielisyydestä siitä, että tietyt lääkkeet lisäävät iäkkäiden aikuisten haittojen riskiä,1,2 näitä lääkkeitä määrätään edelleen. Koska iäkkäät aikuiset käyttävät todennäköisemmin useita lääkkeitä useisiin eri sairauksiin, heillä on myös suurempi riski mahdollisesti haitallisiin lääkkeiden ja sairauksien yhteisvaikutuksiin. Lisäksi iäkkäät aikuiset käyttävät lääkkeitä todennäköisemmin pitkäaikaisesti, mikä lisää heidän fyysisten ja psyykkisten haittojensa riskiä.3 Riskilääkkeiden käytön välttäminen on tärkeä, yksinkertainen ja tehokas strategia lääkitykseen liittyvien ongelmien ja lääkkeiden haittavaikutusten vähentämiseksi iäkkäillä aikuisilla.4

Tulokset

Kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden mahdollisesti sopimaton lääkitys

Vuosi Medicare HMO Medicare PPO
2018 10.8 8.0
2017 10.9 7.9

Dementiapotilaiden mahdollisesti sopimaton lääkitys

Vuosi Medicare HMO Medicare PPO
2018 45.7 44.8
2017 46.7 45.8

Potentiaalisesti sopimaton lääkitys kaatumispotilailla

Vuosi Medicare HMO Medicare PPO
2018 48.8 48.4
2017 48.1 48.4

Kokonaisprosentti

Vuosi Medicare HMO Medicare PPO
2018 41.2 40.9
2017 41.3 41.2

Vähintään yksi korkean-Riskilääkitys

Vuosi Medicare HMO Medicare PPO
2018 14.6 13.5
2017 15.1 14.3

Vähintään kaksi korkea-…Riskilääkkeet

Vuosi Medicare HMO Medicare PPO
2018 9.7 9.2
2017 10.0 9.5

Tämä terveydenhuollon laaturaportti (State of Healthcare Quality Report) luokittelee terveydenhuoltosuunnitelmat eri tavalla kuin NCQA:n laatukompassi. HMO vastaa Quality Compass -luokituksessa All LOBs (pl. PPO ja EPO). PPO vastaa PPO:ta ja EPO:ta Quality Compassissa.

Luvuissa ei oteta huomioon perustana olevan toimenpiteen muutoksia, jotka voivat rikkoa trendin. Ota yhteyttä tietotuotteisiin my.ncqa.org-sivuston kautta saadaksesi analyysin, joka ottaa huomioon trendikatkokset.

  1. Fick, D.M., et al.2003. ”Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults”. Arch Intern Med, 163:2716-24.
  2. American Geriatrics Society. 2019. ”American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults”. Journal of the American Geriatrics Society, 67(4), 674-694. https://doi.org/10.1111/jgs.15767
  3. Steinhagen, K.A. ja Friedman, M.B. 2008. ”Substance Abuse and Misuse in Older Adults”. Aging Well, 3:20
  4. Radcliff, S., Yue, J., Rocco, G., Aiello, S.E., Ickowicz, E., Hurd, Z., Samuel, M.J. ja Beers, M.H. 2015. ”American Geriatrics Society 2015 updated beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults”. Journal of the American Geriatrics Society, 63(11): 2227-2246.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.