Habitat Use by Arboreal Mammals along an Environment Gradient in North-eastern Victoria

Abstract

Yhdeksästä arboreaalisesta nisäkäslajista, Acrobates pygmaeus, Phascolarctoscinereus, Petauroides volans, Petaurus australis, P. breviceps, P. norfolcensis, Pseudocheirusperegrinus, Trichosurus caninus ja T. vulpecula, tehtiin Koillis-Victorian selkärankaisen eläimistön tutkimuksissa. Kunkin lajin elinympäristön käyttöä tutkittiin suhteessa kahdeksaan metsätyyppiin, joita esiintyy ympäristöluokituksen mukaan korkealla sijaitsevista paikoista, joissa vuotuinen sademäärä on suuri, kuivien sisämaan ja jokitasankojen alueisiin. Nisäkkäät eivät jakautuneet tasaisesti eri metsätyyppien välillä. Kolme lajia (P. australis, P. volans ja T. caninus) esiintyi pääasiassa kosteissa korkeissa metsissä; kaksi lajia (P. norfolcensis ja T. vulpecula) esiintyi pääasiassa kuivemmissa metsissä ja tunturimetsissä; loput kolme lajia (A. pygmaeus, P. breviceps ja P. peregrinus) esiintyivät laajalti eri puolilla metsiä. Arboreaalisten nisäkkäiden koostumus muuttui ympäristögradienttia pitkin, mutta lajien runsaus muuttui asteittain metsätyypin mukaan eikä levinneisyydessä ollut selviä epäjatkuvuuskohtia. Kaarnanisäkkäiden yleisin esiintymistiheys oli metsissä, joita tyypillisesti hallitsi eukalyptuslajien sekoitus. Eläimen ensimmäistä havaintopaikkaa ja suhteellista korkeutta metsäkerroksessa käytettiin kuvaamaan sen käyttämiä mikroelinympäristöjä. Yleisesti ottaen kunkin lajin käyttämät mikrohabitaatit vastaavat niiden tunnettujen ravintoresurssien jakautumista.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.