FEMA:lla on uudet tulva-aluekartat. Tässä ovat muutokset, joita odotetaan Kaakkois-NC:ssä

FEMA on antanut kunnille elokuun määräajan, jotta ne voivat hyväksyä suosittelemansa muutokset tai vaarana on, että ne eivät ole oikeutettuja NFIP:n tukiin. (Port City Daily graphic/Courtesy Flood Risk Information System)

SOUTHEASTERN, N.C.- Federal Emergency Management Agency (FEMA) on julkaissut uudet tulva-aluekartat, ja pian rakennukset kaavoitetaan uusiin merkintöihin ensimmäistä kertaa 12 vuoteen.

Tämä johtaa muutoksiin tuhansien rannikko- ja rantatulva-alueella asuvien asukkaiden menettelytavoissa.

RELATED: Brunswickin piirikunnan ja Carolina Beachin asukkaat saavat lisääntyneitä tulvavakuutusalennuksia

NFIP

Koska kansallista tulvavakuutusohjelmaa valtuutetaan ja laajennetaan jatkuvasti uudelleen, FEMA on antanut kunnille 28. elokuuta asti aikaa noudattaa päivitettyjä tulvavakuutuskarttamuutoksia ja -määräyksiä.

Viimeisin Brunswickin ja New Hanoverin piirikunnissa päivitettiin tulvavakuutuskartat vuonna 2006.

Tulville alttiita yhteisöjä on tuettu kansallisesta tulvavakuutusohjelmasta (National Flood Insurance Program, NFIP) 1960-luvulta lähtien. FEMA:n tukemaa ohjelmaa on vähitellen supistettu liittovaltion resursseja kuluttaneiden hurrikaanien seurauksena. Tämä prosessi antaa hitaasti kodinomistajille mahdollisuuden tuntea tulvavakuutuksen todelliset kustannukset.

Maaliskuun 23. päivänä kongressi valtuutti NFIP:n uudelleen 31. heinäkuuta asti. Ohjelman oli määrä päättyä 19.1. ja 30.9.2017, ennen kuin sitä jatkettiin viime hetkellä.

FEMA:n viimeisintä uudelleenlupaa koskevan tiedotteen mukaan ohjelma kaipaa yksinkertaistamista ja ”vakaampaa rahoituskehystä”.

”Vuoden 2017 hurrikaanien aiheuttamien vahinkojen taso tekee täysin selväksi, että FEMA tarvitsee kokonaisvaltaisen suunnitelman valmistaakseen kansakunnan hallitsemaan katastrofaalisten tulvien kustannuksia NFIP:n puitteissa”, tiedotteessa todetaan.

Muutokset

Uudistettuja tulvavyöhykealueita analysoidessaan New Hanoverin piirikunnan kaavoituspäällikkö Ken Vafier poimii joitain FEMA:n kehityssuuntia.

Vafier totesi, että yleisesti ottaen kartat muuttuvat yhä rajoittavammiksi. Silti New Hanoverin piirikunnan koillisosassa sijaitsevia kiinteistöjä sijoitetaan nyt tulvavyöhykkeelle, vaikka ne eivät olleet aiemmissa kartoissa.

Suurimmat vyöhykeluokitukset ovat VE ja AE.

  • VE-vyöhyke kattaa rannikkoalueet, joilla on suuri tulvavaara aaltojen vaikutuksen alaisina.
  • AE-vyöhyke tunnetaan myös nimellä sadanvuotistulva-alue. AE-vyöhyke on hieman vähemmän riskialtis kuin VE-vyöhyke, ja sen vuosittaisen tulvan todennäköisyys on yksi prosentti, ja se perustuu yksityiskohtaiseen hydrauliseen analyysiin.

Ellei kaupunkien rajoja oteta huomioon, noin 698 lisärakennetta osoitetaan AE-vyöhykkeelle New Hanover Countyssa. Noin 300 rakennusta ei ole enää VE-vyöhykkeellä, joka on aaltovaikutukseen liittyvä nimitys.

Vaihtoehto esittää vetoomus FEMA:n uusista kaavamerkinnöistä New Hanover Countyssa hyväksyttiin vuonna 2016. Tuolloin vain kuusi vetoomusta jätettiin tarkistettavaksi.

Brunswickin piirikunnassa, sen eri kunnat mukaan lukien, FEMA:n päivitettyyn AE-aluemerkintään kuuluu lisäksi 3 361 rakennusta. New Hanoverin piirikunnan tavoin myös Brunswickin piirikunnassa VE-aluemerkinnät vähenevät. FEMA:n päivitettyjen suositusten mukaan Brunswickin piirikunnassa ei enää osoiteta yhteensä 5 030 rakennusta suuren nopeuden ja aaltojen vaikutuksen alueelle.

Brunswickin piirikunnassa järjestetään julkinen kuuleminen FEMA:n muutoksista 10. heinäkuuta. New Hanoverin piirikunnan tiedottajan Jessica Loeperin mukaan uusista kartoista äänestetään komissaarien lautakunnassa 9. heinäkuuta.

Säännöstön päivitykset

New Hanoverin piirikunnan komissaarien lautakunta äänestää FEMA:n ehdottamien muutosten hyväksymisestä tulvavahinkojen ehkäisemistä koskevaan määräykseensä kuulemistilaisuudessa 9. heinäkuuta, ja Brunswickin piirikunta hyväksyy muutokset omiinsa liittovaltion määräajassa, elokuussa. 28.

Joitakin FEMA:n suosittelemia muutoksia, jotka kunnat voivat halutessaan hyväksyä, ovat muun muassa seuraavat VE-vyöhykkeillä:

  • VE-vyöhykkeellä eli aaltojen vaikutusvyöhykkeellä sijaitsevan rakennuksen alin kerros ei voi olla lämpötilavalvottu tai ilmastoitu.
  • Betoniset alustat, terassit, terassit, terassit, parkkipaikat jne, on oltava rakenteellisesti riippumattomia primäärirakenteen perustamisjärjestelmästä.
  • Betonityynyt eivät saa ylittää neljää tuumaa
  • Täytemateriaalin on oltava samankaltaista ja yhdenmukaista alueen luonnollisen maaperän kanssa

Jos kunnat eivät hyväksy FEMA:n ehdottamia muutoksia, ne menettävät kelpoisuutensa osallistua NFIP-ohjelmaan.

Penderin kreivikunnassakin päivitetyt muutokset ovat osavaltiotasolla jäljessä. Penderin piirikunnan suunnittelujohtaja Kyle Breuerin mukaan Pohjois-Carolinan yleisen turvallisuuden ministeriö on lykännyt uusien karttojen ja asetusten päivityksiä.

”Olemme tavallaan jumissa”, Breuer sanoi. ”Olimme käyneet läpi periaatteessa koko tiedotusprosessin ja olimme valmiita etenemään eteenpäin, mutta jostain syystä meitä ei ole aktivoitu uudelleen osavaltion kautta.”

Valmistettuamme julkisia kokouksia vuonna 2015, tarkistetut kartat lähetettiin DPS:n hätätilanteiden hallintaan ja myöhemmin FEMA:lle tarkistettavaksi.

”Osavaltion hätätilahallinto on ilmoittanut Penderin piirikunnalle, että on erittäin epätodennäköistä, että uudet kartat hyväksytään tänä vuonna, ja että meidän on odotettava uusia karttoja vuonna 2019”, Breuer kirjoitti sähköpostitse.

Jos haluat etsiä kiinteistösi FEMA:n uusien tulva-aluemerkintöjen mukaan, käy FRIS:n interaktiivisella verkkokartalla. Napsauta kartan oikealla puolella kohtaa ”effective” ja valitse ”preliminary”. ”Alustavat” tulokset edustavat FEMA:n uusia tulva-aluemerkintöjä.

Päivitys: Tätä artikkelia on päivitetty sisällyttämällä siihen, milloin New Hanover County äänestää FEMA:n suosittelemien asetusmuutosten hyväksymisestä.

Vinkkejä voi lähettää Johanna Ferebeelle osoitteeseen [email protected] tai seurata Johannaa Twitterissä @j__ferebee

.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.