Distribution of aerobic motile and non-motile bacteria within the capillary fringe of silica sand – ScienceDirect Distribution of aerobic motile and non-…motile bacteria within the capillary fringe of silica sand

Bakteerisolujen pidättymistä ”hiukkasina” piihiekkaan kapillaarihiekan (CF) muodostumisen aikana ja liikkuvuuden vaikutusta tutkittiin liikkuvilla Pseudomonas putida- ja ei-liikkuvilla Corynebacterium glutamicum-suspensioilla ilman ravinteita. C. glutamicum -solujen osittainen pidättyminen kaikilla CF:n alueilla oli suurempaa kuin P. putida -solujen, mikä johtui todennäköisesti P. putida -solujen liikkuvuudesta. Vain noin 5 % P. putida -soluista ja lähes yhtään C. glutamicum -solua pääsi 10 cm:n korkuisen CF:n yläpäähän.

P. putida- ja C. glutamicum -solususpensioiden ollessa ravinneliuoksessa CF:n kehittyminen kvartsihiekkamassan 355-710 μm:n ja 710-1000 μm:n pituisissa fraktioissa saatiin valmiiksi noin kuuden tunnin kuluttua, ja solujen kasvu jatkui noin kuuden päivän ajan. P. putida muodosti biofilmin piidioksidijyviin, kun taas C. glutamicum ei kiinnittynyt piihiekkaan. C. glutamicumin suhteelliset solutiheydet CF:n pohjalla ja yläosissa olivat aina alhaisemmat kuin P. putidan solutiheydet ja myös alhaisemmat kuin ne, jotka saavutettiin suspendoituneissa viljelmissä samalla väliaineella. Karkeassa hiekassa liikkuvat P. putida -solut saavuttivat huomattavasti korkeampia solutiheyksiä CF:n yläosissa kuin hienossa hiekassa. C. glutamicumin kasvu CF:ssä oli ilmeisesti hitaampaa ja suurempi osa energiasta tarvittiin ylläpitoon. Kun P. putidan solutiheydet vaihtelivat molempien hiekkafraktioiden CF:ssä alle yhden suuruusluokan, C. glutamicumin solutiheydet vaihtelivat laajemmalla vaihteluvälillä CF:n pohjalta CF:n yläosaan.

P. putidan ja C. glutamicumin esteraasiaktiivisuuden analysointi fluoreseiinidiasetaatilla (FDA) osoitti, että CF:n ylempien CF:ssä sijaitsevien alueiden solut olivat merkitsevästi aktiivisempia kuin CF:n alapuolella olevat solut. Lisäksi havaittiin merkitsevä korrelaatio (r = 0,66, p < 0,01) solujen ml-1 ja FDA:n muuntumisen fluoresceiiniksi välillä.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.