South Carolina lægefuldmagt

E-mail PDF

E-mail fuldmagtsdokument

Den medicinske fuldmagt fra South Carolina fuldmagtsformular er et dokument, som en hovedperson vil bruge til at give beføjelser til en agent, så denne kan træffe beslutninger for hovedpersonen i tilfælde af, at hovedpersonen bliver uarbejdsdygtig i en sådan grad, at han/hun ikke længere kan kommunikere sine valg vedrørende sundhedspleje. Hovedpersonen kan vælge og kan begrænse eller indskrænke de beføjelser, som han/hun ønsker.

Hovedpersonen bør drøfte sine valg vedrørende sundhedspleje med den valgte agent. De bør også omhyggeligt gennemgå hele dokumentet, inden det udfyldes, for at sikre, at alle aspekter er fuldt ud forstået. Hvis hovedpersonen ikke forstår noget af dokumentet, kan de vælge at kontakte en advokat for at få en bedre forståelse af dokumentet, inden de forpligter sig til det.

Dette dokument skal underskrives af to vidner ELLER det skal bekræftes af en autoriseret notar. Dokumentet kan også til enhver tid tilbagekaldes efter forstanderens skøn. Dette kan ske ved at give skriftlig meddelelse til agent(er) og få den leveret eller forkyndt for agent(er)

Strin 1 – Information om dokumentet –

 • Den primære bør downloade dokumentet og læse det helt igennem, før den udfylder det.

Strin 2 – Udpegning af befuldmægtiget – Hovedmanden kan udpege sin befuldmægtigede ved at indtaste følgende oplysninger:

 • Indtast hovedmandens navn
 • Indtast agentens navn
 • Adresse
 • Adresse
 • Hjemmetelefon
 • Arbejdstelefon
 • Mobiltelefon

Strin 3 – Udpegning af efterfølger(e) – Hovedmanden, i tilfælde af, at den oprindelige agent skulle blive ude af stand til eller uvillig til at handle på deres vegne, kan også vælge efterfølgere til at fungere i forlængelse af hinanden. Angiv efterfølgere i den rækkefølge, som agenturgiveren ønsker, at de skal fungere – Angiv følgende:

 • Navn på første stedfortræder –
 • Adresse
 • Hjemmetelefon
 • Arbejdstelefon
 • Mobiltelefon
 • og
 • Navn på anden stedfortræder –
 • Adresse
 • Hjemmetelefon
 • Hjemmetelefon
 • Telefon

 • Telefon på arbejde
 • Telefon på mobil
 • Den hovedforpligtede bør læse det resterende afsnit vedrørende efterfølgere

Strin 4 – Afsnit med overskrifter – Den hovedforpligtede bør læse alle følgende overskrifter:

 • Gældende dato og gyldighed
 • HIPPA-tilladelse
 • Mæglerens beføjelser (læs også A til E i denne kategori)
 • I afsnit E – Hovedforpligtede kan begrænse. begrænse eller fjerne nogen af de anførte beføjelser

Strin 5 – Organdonation – Ordregiveren skal kun parafere en af følgende muligheder:

 • Den befuldmægtigede kan –
 • eller
 • må ikke -godkende donation af alle eller nogen væv eller organer med henblik på transplantation
 • Læs de følgende to overskrifter:
 • Virkning på erklæring om livstestamente
 • Udtalelse om ønsker vedrørende livsforlængende behandling

Strin 6 – Beslutninger om livsforlængende behandling –

Læs følgende 3 afsnit:

 • Læs følgende 3 afsnit Vælg kun ét ved at sætte initialer på den foregående linje som følger:
  • Givelse af skønsbeføjelse til agent
  • OR
  • Direktiv om at tilbageholde eller afbryde behandling
  • OR
  • Direktiv om maksimal behandling

  Strin 7 – Erklæring om ønsker vedrørende sondeernæring – Skriv kun ét af de følgende 3 afsnit med initialer:

  • Givelse af skønsbeføjelse til agenten
  • eller
  • Og
  • Direktiv om at tilbageholde eller afbryde behandlingen
  • eller
  • Direktiv om maksimal behandling

  Strin 8 – Administrativt Bestemmelser –

  • Den ansvarlige skal læse dette afsnit vedrørende beslutninger om tilbagekaldelse

  Strin 9 – Underskrifter – Skal være bevidnet af vidner eller bekræftes af en autoriseret notar:

  • Datoen for hovedmandens underskrift og oplysninger i formatet dd/mm/ååå
  • Indtast hovedmandens nuværende adresse
  • Hovedmandens underskrift
  • Hovedmandens trykte navn

  Strin 10 – Vidnebekræftelse – Hvis hovedmanden skal vælge to vidner til at underskrive dette dokument:

 • Strin 10 – Vidnebekræftelse – Hvis hovedmanden skal vælge to vidner til at underskrive dette dokument, skal vidnerne læse attesteringsafsnittet, inden de afgiver oplysninger:

  • Vidne nummer 1
  • Underskrift
  • Dato
  • Tryk navn
  • Telefon
  • Adresse
  • og
  • Vidne nummer 2
  • Underskrift
  • Dato
  • Skriv navn
  • Telefon
  • Adresse
  • eller –

  Bedømmelse –

  • Hvis ordregiver vælger bekræftelse af en autoriseret notar, når notaren har været vidne til alle de krævede underskrifter, skal notaren udfylde de krævede bekræftelsesoplysninger og også anbringe sit officielle segl

  Leave a Reply

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.