Sammenhængen mellem lav indkomst og fedme er relativt ny, siger undersøgelse

Det er en kendsgerning: fattigdom og fedme er tæt forbundet.

Men dette forhold er kun omkring 30 år gammelt, ifølge en ny undersøgelse, som UT-forskere er medforfattere til, og som er offentliggjort i Palgrave Communications, et online tidsskrift med fri adgang.

“Vi fandt, at forholdet mellem lav indkomst og høje satser for fedme blandt voksne i USA ikke kan observeres før begyndelsen af 1990’erne,” siger Alex Bentley, leder af UT’s afdeling for antropologi og medforfatter til undersøgelsen. “Så sent som i 1990 var dette ikke et påviseligt problem.”

For forskningen analyserede forskerne fedme data indsamlet af Centers of Disease Control og Robert Wood Johnson Foundation mellem 1990 og 2017 på statsniveau og 2004 og 2013 på amtsniveau. Forskerne sammenlignede derefter disse fedmeprocenter med den mediane husstandsindkomst fra den amerikanske folketælling.

Undersøgelsen viser, at siden 1990 er sammenhængen mellem husstandsindkomst og fedmefrekvens vokset støt, fra stort set ingen sammenhæng til en meget stærk sammenhæng i 2016.

Fattige mennesker i USA er uforholdsmæssigt hårdt ramt af fedme. I tiåret fra 2004 til 2013 steg fedmen i gennemsnit med ca. 1 % i de 25 rigeste amerikanske amter. I gennemsnit blandt de 25 fattigste amter i USA var fedmeforøgelsen i det årti mere end 10 procent.

Bentley og hans team spekulerer i, at majssirup med højt fructoseindhold, en almindelig ingrediens i forarbejdede fødevarer fra 1970’erne, kan spille en rolle i stigningen.

“Vi undersøger nu effekten af forarbejdede sukkerstoffer på generationer, der var på vej ind i voksenalderen i 1990, da høje fedmeprocenter begyndte at korrelere med lave husstandsindkomster,” sagde han.

I henhold til CDC var over 93 millioner voksne i USA – næsten 40 procent – ramt af fedme i perioden 2015-16. Det er en betydelig stigning i forhold til for 30 år siden. Alene i Tennessee er fedmeprocenten mere end tredoblet, fra ca. 11 procent i 1990 til næsten 35 procent i 2016.

“Hvis 2016 viser sig at være højdepunktet i fedmefrekvensen”, sagde Bentley, “er det tilfældigvis en generation efter højdepunktet i brugen af majssirup med højt fruktoseindhold,” som er faldet i brug siden sit højdepunkt i 1990’erne.

Da friske råvarer og sunde fødevarer er dyre, “jo fattigere husstanden er, jo dårligere er mulighederne, både med hensyn til omkostninger og hvilke fødevaremuligheder der rent faktisk er tilgængelige i samfundet”, tilføjede han.

For Damian Ruck, postdoktoral forsker ved UT’s afdeling for antropologi og medforfatter til undersøgelsen, er fremkomsten af denne sammenhæng mellem indkomst og fedme en radikal afvigelse fra det, der har været almindeligt i det meste af menneskets historie.

“Det faktum, at rige mennesker nu er de tynde, er det modsatte af, hvad der har været tilfældet i de fleste kulturer i det meste af tiden”, sagde han.

KONTAKT:

Andrea Schneibel ([email protected], 865-974-3993)

Leave a Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.