Medicare for mindreårige

Medicare Set-Aside Blogon oktober 26, 2010
Posted by

Spørgsmål:

1) Hvordan bliver en mindreårig berettiget til Medicare?
2) Hvor længe bevarer de retten til Medicare?
3) Hvornår begynder berettigelsen (dvs. automatisk ved 18 år, efter ansøgning eller på et hvilket som helst tidspunkt i deres liv)?
4) Bliver de berettigede i kraft af deres alder?

RETTIGHED:

For at være berettiget til Medicare (afsnit XVIII i Social Security Act) skal en person 1) være berettiget til ydelser i henhold til Social Security Act afsnit II (SSDI-ydelser) og 2) opfylde visse andre kvalifikationer. En person kvalificerer sig til SSDI-ydelser ved at være forsikret og være 62 år eller handicappet i henhold til definitionen i Social Security Act (med andre undtagelser). En person er “fuldt forsikret” ved at have bidraget til programmet (betalt socialsikringsskat) i en tilstrækkelig lang periode og ved at have bidraget til programmet for nylig nok til at have “status som invalideforsikret”. 42 U.S.C. 402. De visse andre kvalifikationer omfatter enten, at man er fyldt 65 år eller, hvis man endnu ikke er 65 år, at man har været berettiget til invalideforsikringsydelser eller børneforsikringsydelser på grund af invaliditet eller enke/enkemandens forsikringsydelser på grund af invaliditet. Hvis man er under 65 år, er der en karensperiode på 24 måneder, medmindre der er tale om invaliditet som følge af en nyresygdom i slutstadiet eller Lou Gehrig’s sygdom (ALS). 42 U.S.C 214 (a) og HI 00801.001.
En person, der har nyresygdom i slutstadiet, er berettiget til dækning under Medicare, hvis han eller hun er forsørgelsesberettiget barn (uanset alder) af en person, der er fuldt forsikret, uanset om forælderen er pensioneret, invalideret eller afgået ved døden. 42 U.S.C. 426-1 og HI 00801.001.

Et handicappet voksent barn (et barn, der blev handicappet før det fyldte 22 år) kan modtage børneinvaliditetsydelser (CDB) baseret på indkomstoplysningerne for en lønmodtagerforælder, der er berettiget til pensions- eller invaliditetsydelser, eller som er død, hvis han eller hun på anden måde er kvalificeret. Bestemmelserne fastsætter følgende: “§404.350 Hvem har ret til børnepenge. (a) Generelt. Du har ret til børneydelser på grundlag af lønoplysninger for en forsikret person, der har ret til alders- eller invaliditetsydelser, eller som er død, hvis 1) du er den forsikredes barn på grundlag af et forhold som beskrevet i §§ 404.355-404359, 2) du er afhængig af den forsikrede som defineret i §§ 404.355-404359, 3) du er afhængig af den forsikrede som defineret i §§ 404.360-404.365; 3) du ansøger, 4) du er ugift; og 5) du er under 18 år; du er 18 år eller ældre og har et handicap, der begyndte, før du blev 22 år; eller du er 18 år eller ældre og er berettiget til ydelser som fuldtidsstuderende som beskrevet i §404.367.” 20 C.F.R. §404.350.

Som nævnt ovenfor kan handicappede voksne børn modtage Medicare, hvis de kvalificerer sig til SSDI-ydelser og er handicappede før det fyldte 22. år, såkaldte childhood disability benefits (CDB). Et “barn” kan kvalificere sig til SSDI-ydelser, hvis en af hans eller hendes forældre modtager SSDI-pensions- eller invaliditetsydelser eller er afgået ved døden efter at være blevet forsikret sammen med de andre anførte kvalifikationer. Disse ydelser kaldes “børneydelser”, fordi de udbetales på grundlag af en forælders socialsikringsindtægter. Se http://www.ssa.go/pubs/10026.html.

En person kan altid blive berettiget til Medicare på grundlag af sin egen indtjeningspost i sidste ende, hvis vedkommende er i stand til at arbejde og bliver fuldt forsikret og/eller opfylder de andre kvalifikationer for SSDI-ydelser.

LÆNGE AF TILGÆNGELIGHEDEN:

Et handicappet voksent barn, der bliver berettiget til Medicare på baggrund af sin ret til SSDI og invaliditet, vil være dækket af Medicare, så længe de forbliver under invaliditet og ugifte. Hvis personen er i stand til at arbejde, er der en prøveperiode med arbejde til rådighed for modtagere af SSDI baseret på invaliditet på 9 måneder. Hvis den pågældende efter disse ni måneder fortsætter med at arbejde, vil Medicare blive ydet som sædvanlig i 93 måneder eller 7 år og 9 måneder. Efter denne periode (8,5 år i alt) skal den pågældende person betale præmier for at fortsætte sin Medicare-dækning og betragtes som tilmeldt og ikke som begunstiget. HI 00801.126 og se http://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/medicare.htm.

BETINGELSESRETTIGHED TIL MEDICARE BEGYNDER:

Som nævnt ovenfor skal den forsikrede person, hvis lønindtægt kravet vil blive baseret på, være pensioneret, være invalideret eller være død, for at et handicappet voksent barn kan blive berettiget til SSDI-ydelser. Dette kan ske på et hvilket som helst tidspunkt i det handicappede voksne barns liv.

En mindreårig vil dog ikke være berettiget til at modtage Medicare før det fyldte 18. år, medmindre barnet har en nyresygdom i slutstadiet. Der er nogle meget begrænsede omstændigheder, hvor et barn kan blive berettiget før det fyldte 18. år, men disse børn er normalt forsikret gennem andre føderalt finansierede programmer som Medicaid og børneforsikringsprogrammer.

Det tidligste et handicappet voksent barn baseret på børneinvaliditetsydelser (CDB) ville blive berettiget vil være 20 år, medmindre handicappet er baseret på Lou Gehrigs sygdom (ALS), når den 24 måneders ventetid udløber. HI 00801.146. Personen skal fortsat opfylde betingelserne for at være berettiget til SSDI-ydelser, f.eks. at være ugift og fortsat have et handicap.

En person, der er i stand til at vende tilbage til arbejdet, kan blive forsikret i kraft af sin egen indtjening, og de sædvanlige regler vil så gælde baseret på kvalificering som forsikret person i henhold til Social Security Act Title II.

Leave a Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.