Habitatbrug af trælevende pattedyr langs en miljøgradient i det nordøstlige Victoria

Abstract

I alt 1487 observationer af ni arter af trælevende pattedyr, Acrobates pygmaeus, Phascolarctoscinereus, Petauroides volans, Petaurus australis, P. breviceps, P. norfolcensis, Pseudocheirusperegrinus, Trichosurus caninus og T. vulpecula, blev foretaget i forbindelse med undersøgelser af hvirveldyrfaunaen i det nordøstlige Victoria. De enkelte arters brug af levesteder blev undersøgt i forhold til otte skovtyper, der forekommer langs en miljøgradient, der spænder fra steder i højtliggende områder med stor årlig nedbør til steder på de tørre indlandssletter og flodsletter. Pattedyrene var ikke jævnt fordelt mellem skovtyperne. Tre arter (P. australis, P. volans og T. caninus) var hovedsageligt tilknyttet fugtige højskove; to arter (P. norfolcensis og T. vulpecula) var primært tilknyttet tørre skove og skovområder i foden af bakkerne; de resterende tre arter (A. pygmaeus, P. breviceps og P. peregrinus) var udbredt i alle skovene. Sammensætningen af de trælevende pattedyr ændrede sig langs miljøgradienten, men arterne viste gradvise ændringer i hyppighed med skovtypen snarere end markante afbrydelser i spredningsmønsteret. De højeste samlede forekomsthyppigheder af træpattedyr fandtes i skove, der typisk var domineret af en blanding af eukalyptusarter. Den position, hvor et dyr blev set første gang, og den relative højde i skovlaget blev brugt til at beskrive de mikrohabitater, der blev benyttet. Generelt er de mikrohabitater, som hver art benytter sig af, i overensstemmelse med fordelingen af deres kendte føderessourcer.

Leave a Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.