5 unikke jobmuligheder for kristne socialrådgivere

En karriere inden for socialt arbejde kan være spændende og givende. Det er en vej, der giver folk mulighed for at tjene penge ved at hjælpe andre.

Christne socialarbejdere gennemsyrer også deres tro i de daglige opgaver. Deres værdisystem er baseret på skriften, og disse retningslinjer bruges, når de rådgiver andre. Kristne socialarbejdere mener, at livet er helligt, og de forstår, at mennesker har brug for åndelig, følelsesmæssig og intellektuel tilfredsstillelse. Ud over bøn er lytning det mest effektive redskab, de bruger til at hjælpe andre. Gennem empati leder de klienterne i en positiv retning, så de lever et bedre liv.

Her er fem unikke jobmuligheder, der er åbne for kristne socialrådgivere.

Pastoral Counselor

Pastoral rådgivning er en fremragende karrieremulighed for en kristen socialrådgiver, der er uddannet som præst, præst eller anden religiøs leder til at yde psykologiske terapitjenester. Pastorale rådgivere hjælper folk med at forstå forbindelsen mellem liv og tro. Disse fagfolk bruger psykologiske og teologiske ressourcer til at udvikle træningsprogrammer eller til at tilskynde til samarbejde mellem religiøse fagfolk og det medicinske samfund, især under behandling af problemer som f.eks. stofmisbrug. Certificerede præster, der bliver pastorale rådgivere, finder ofte beskæftigelse som kapellaner i fængsler eller på hospitaler.

Adoptionskonsulent

Christne socialarbejdere forstår vigtigheden af at have en stærk familieenhed på plads. For at hjælpe børn, der er lovligt adskilt fra deres biologiske forældre, arbejder mange personer som adoptionskonsulenter. Dette beskæftigelsesområde forener børn med forældre, der skaber en familieindstilling fyldt med følelsesmæssig støtte og ubetinget kærlighed. For at lette børneplacering er det nødvendigt at få en autorisation. Det betyder, at en adoptionskonsulent forstår og følger statens love. Som en kristen adoptionssocialarbejder kan en person finde beskæftigelse hos et kristent adoptionsbureau.

Community Service Manager

En kristen community service manager hjælper familier med at drømme stort, investere i deres fremtid og opnå succes. Det omfatter arbejde for en kirke eller lignende organisation for at bryde økonomiske barrierer, der hæmmer succes, og udvikle programmer, der hjælper familier med at komme videre. Visse grupper fokuserer på at hjælpe veteraner eller ældre med at håndtere arbejdsløshed eller mentale sundhedsproblemer.

Ressource: 35 Best Value Christian Colleges with CSWE-accredited Programs 2015

Gennem indsamling af evalueringsdata forventes disse ledere at bevise effektiviteten af programmerne i praksis. I et stort agentur vil en leder have en specialiseret opgave. En person kan f.eks. føre tilsyn med og gennemføre et bestemt program. I en lille organisation kan en leder spille flere roller. Denne person kan være højlydt i samfundsaktiviteter, herunder fundraising, og føre tilsyn med mange programmer. En kvalificeret person skal have administrativ erfaring, økonomisk viden og gode menneskelige færdigheder.

Familierådgiver

Kristent socialt arbejde sætter familierne i fokus. Familien anses for at være hjørnestenen i et menneskes velvære. I tider med skilsmisse, sygdom eller død kan familierne have brug for hjælp til at bevare forbindelsen. En kristen familierådgiver skal fremme kommunikationen på en ikke-konfrontatorisk måde og skal gribe ind for at afvæbne ustabile situationer. Når en person f.eks. har med stof- eller alkoholafhængighed at gøre, kan en socialrådgiver anbefale et effektivt behandlingsforløb og tilrettelægge terapi for hele familien. Denne type rådgiver kan også mødes med et uroligt barn for at finde frem til roden af et adfærdsproblem. Gennem empati hjælper en kristen socialrådgiver familier med at løse konflikter og lærer dem at kommunikere bedre og respektere andre.

Socialrådgiver for stofmisbrug

En kristen socialrådgiver for stofmisbrug arbejder på at hjælpe misbrugere med konventionelle behandlingsmetoder tilsat religion. En patient lærer at overgive alle byrder til Gud. Dette er den centrale tro i al kristen rådgivning og skaber et behageligt miljø, hvor en person aldrig føler sig dømt. Når man har med stofmisbrug at gøre, kan en misbruger føle sig svag og sårbar. En kristen rådgiver sætter denne person i ro og fokuserer på at føre denne person tilbage til Guds vej.

Kristent socialt arbejde er en særlig del af det traditionelle socialrådgiverfag. Det lægger stor vægt på Gud og på, hvordan åndelighed spiller en vigtig rolle i det daglige samfund. Ovenstående job er blot nogle få unikke tilbud til personer, der er interesseret i at komme ind på området.

Leave a Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.