Zákony o skrytém a otevřeném nošení zbraní a zbraní v Nebrasce

Nebraska je státem „otevřeného nošení“, což znamená, že většina dospělých může nosit viditelné zbraně na většině míst. Pro skryté nošení zbraní však stát vyžaduje povolení a držení smrtících zbraní určitými osobami a na určitých místech zakazuje. Přečtěte si podrobnosti o nebraských zákonech o zbraních.

Nosení skryté zbraně bez povolení

Nosit skrytou zbraň – nebo jakoukoli jinou smrtící zbraň – bez platného povolení ke skrytému nošení zbraně je v Nebrasce protizákonné, pokud neprokážete, že jste v té době pracovali (v legálním podnikání nebo zaměstnání) a okolnosti by ospravedlňovaly nošení zbraně na obranu sebe, své rodiny nebo majetku. První porušení zákona o skrytém nošení zbraně je v Nebrasce trestáno jako přestupek I. třídy; jakékoli další porušení je považováno za trestný čin IV. třídy. (Neb. Stat. § 28-1202 (2019).)

Způsobilost k získání povolení ke skrytému držení zbraně v Nebrasce

Pro získání povolení ke skrytému držení zbraně musíte být starší 21 let, mít trvalý pobyt v Nebrasce a prokázat, že jste absolvovali výcvikový kurz v oblasti bezpečnosti držení zbraní. Povolení vám však bude odepřeno, pokud vám držení zbraně zakazuje federální zákon; pokud jste byli někdy odsouzeni za trestný čin nebo trestný čin související se zbraněmi nebo drogami v Nebrasce; pokud jste byli v posledních 10 letech odsouzeni za násilný trestný čin; pokud jste v současné době na útěku před spravedlností nebo v podmínečném, podmíněném či domácím vězení; nebo pokud se na vás vztahují některá soudní rozhodnutí týkající se vašeho duševního zdraví nebo způsobilosti. (Neb. Stat. § 69-2433 (2019).)

Omezení zbraní ve školách a na vysokých školách v Nebrasce

Mít zbraň na školním pozemku, ve školním autobuse nebo jiném vozidle nebo na akci sponzorované školou je trestný čin IV. třídy. Zákon se vztahuje na veřejné nebo soukromé školy K-12, vysoké školy, univerzity a odborné školy. Existuje řada výjimek, mezi něž patří:

 • držitelé povolení, kteří mají skrytou zbraň v autě, pokud zbraň při opuštění vozidla uzamknou v kufru nebo jiné přihrádce
 • studenti, kteří se účastní výuky pod bezprostředním dohledem dospělého učitele, a
 • policisté nebo příslušníci armády ve službě.

(Neb. Stat. §§ 28-1201, 28-1204.04 (2019).“

Zákazy držení zbraní v Nebrasce

Podle zákonů Nebrasky nesmějí některé skupiny osob vlastnit některé typy smrtících zbraní.

Mladiství

Je to přestupek I. třídy, pokud mladiství (mladší 18 let) mají zbraň, ledaže:

 • dočasně mají zbraň k výuce pod bezprostředním dohledem rodiče, opatrovníka nebo dospělého instruktora nebo
 • jsou ve službě nebo na výcviku jako příslušníci armády, včetně ROTC.

Za poskytnutí zbraně mladistvému můžete být obviněni z trestného činu III. třídy. Zákon se však nevztahuje na předání dlouhých zbraní mladistvým některými příbuznými (se souhlasem rodičů) nebo pro legitimní sportovní či výukové účely. (Neb. Stat. §§ 28-1204, 28-1204.01 (2019).)

Podezřelí a další pachatelé trestných činů

Je trestné mít zbraň v Nebrasce, pokud:

 • byli jste odsouzeni za trestný čin nebo jste ve zkušební době podle odloženého rozsudku za trestný čin
 • byli jste v posledních sedmi letech odsouzeni za přestupek domácího násilí
 • jste mladší 25 let a byli jste dříve odsouzeni za trestný čin mladistvých, který odpovídal trestnému činu nebo přestupku domácího násilí (pokud nejste ve službě u orgánů činných v trestním řízení nebo v armádě, nebo vám bylo obnoveno právo držet zbraň)
 • víte, že porušujete zákaz přiblížení zaměřený na domácí násilí, pronásledování nebo obtěžování; nebo
 • jste na útěku před spravedlností.

Některá z těchto omezení se vztahují také na mosazné nebo železné kudly a zbraně, které mohou způsobit řezné, bodné nebo trhné rány, jež mohou někoho usmrtit nebo vážně zranit. Sankce závisí na různých faktorech, včetně toho, zda se jedná o zbraň nebo jinou zbraň. (Neb. Stat. §§ 28-1204.5, 28-1206 (2019).)

Nepovolené použití zbraně

V Nebrasce můžete být obviněni ze samostatného trestného činu, pokud při páchání trestného činu použijete nebo budete držet zbraň nebo jinou smrtící zbraň. Trest bude záviset na zbrani a okolnostech.

Podle státních zákonů je úmyslné vystřelení ze zbraně na něčí dům nebo jakoukoli obývanou budovu či vozidlo trestným činem třídy ID. Na území některých velkých měst nebo okresů je to trestný čin třídy IC, pokud úmyslně nebo z nedbalosti vystřelíte ze zbraně v motorovém vozidle (nebo v jeho blízkosti po opuštění vozidla) nebo obecně směrem k osobě, obydlí, budově nebo obsazenému vozidlu. Města mohou mít také vlastní předpisy týkající se střelby ze zbraní na území města. (Neb. Stat. §§ 28-1212.02, 28-1212.04 (2019).)

Zakázané zbraně v Nebrasce

Nebraska zakazuje držení některých zbraní, včetně:

 • samopaly
 • krátkohlavňové brokovnice
 • kradené zbraně
 • zbraně s odstraněnými nebo poškozenými výrobními čísly
 • destruktivní zařízení, jako jsou bomby, granáty nebo Molotovovy koktejly, a
 • výbušné materiály (bez příslušného povolení).

Porušení je považováno za trestný čin, ale přesné tresty závisí na druhu zbraně. (Neb. Stat. §§ 28-1203, 28-1207, 28-1212.03, 28-1213, 28-1215 (2019)).

Získání právní pomoci

Pokud v Nebrasce čelíte obvinění z trestného činu souvisejícího se zbraněmi, měli byste si ihned promluvit s obhájcem. Mnohá porušení zákona o zbraních jsou trestné činy, které mohou mít za následek značné tresty odnětí svobody a stanou se součástí vašeho trvalého trestního rejstříku. Zkušený advokát vám může pomoci chránit vaše práva, vyjednat výhodnou dohodu o přiznání viny, pokud je to vhodné, a obhajovat vás u soudu, pokud k tomu dojde.

Dejte si pozor na změny zákonů

Jelikož státy mohou své zákony kdykoli změnit, můžete si zkontrolovat aktuální zákony státu Nebraska, o kterých pojednává tento článek. Měli byste však vědět, že soudní rozhodnutí mohou ovlivnit výklad těchto zákonů – další dobrý důvod, proč se poradit s místním právníkem, pokud máte obavy z možného nebo skutečného obvinění z porušení zákonů o zbraních.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.